İlk Aşk Veya İlk Nefret: Babalar ve Kızları

Elif Bilge Bozan

Elif Bilge Bozan

İlk Aşk Veya İlk Nefret: Babalar ve Kızları

Never Lettin Go - Cbabi Bayoc

Never Lettin Go - Cbabi Bayoc

Ebeveynlerimizle aramızdaki bağlanma stili romantik ilişkilerimizdeki bağlanma biçimlerimizi yakından etkiliyor. Bu yazımızda ise babalar ve kız çocukları arasında kurulan bağa detaylı bir şekilde değinmek istiyoruz.
relate-banner

Babalar kızlarının ilk aşkı mıdır? Peki bu aşk nerede başlar ve nerede biter? Kızların babalarına olan aşkı hiç bitmeyecek kadar koşulsuz mudur? Araştırmalar incelendiğinde sıkça görülüyor ki kadınların partner seçiminde, psikolojik iyiliklerinde, sahip oldukları değerlerde, kariyer tercihlerinde ve daha birçok kategoride babalarının oynadığı rol büyük önem taşıyor.

Fizyolojik açıdan durumu inceleyecek olursak kurulan aile ilişkileri çocukların beynindeki hipotalamus, hipofiz bezi ve böbreküstü bezinin sağlıklı çalışmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu bezler ise kortizol ile, yani vücuttaki stresi düzenleyen hormon ile bağlantılı. Yani bireylerin stres seviyesi aileleriyle kurdukları ilişkiyle doğrudan ilişkilendirilebiliyor. Çocuklar yalnızca aileleriyle beraber yaşarken değil, yetişkinlik hayatlarında da ebeveynleriyle kurdukları ilişkilerin izlerini taşıyorlar.

Yapılan birçok araştırma babalar ve kızları arasında kurulan bağın ergenlik süreciyle birlikte hasar alabildiğini gösteriyor. Ergenlik itibariyle babalar, kızlarının hayatındaki önemli insan olma konumlarının sarsılma ihtimali olduğunu düşünebiliyorlar. Bu durum, kızlarının ilişkileri ve yaşayacağı deneyimler hakkında endişelenmelerine yol açabiliyor. Hissedilen bu aşırı kaygı iki tarafı da birbirinden uzaklaştırabilirken babaları destekleyici olmaktan uzaklaşıp korumacı ve kısıtlayıcı bir ilişki kurmaya itebiliyor. Koruma güdüleriyle yapılan bu kısıtlamalar ise çocukların öz saygısını ve başkalarıyla kurdukları/kuracakları iletişimi olumsuz yönde etkiliyor.

Ergenlik dönemi kimlik algısının oluşmasında önemli bir dönüm noktası olduğundan bu dönemde kişilerin kendileriyle ilgili edindiği düşünceler kalıcı olabiliyor. Örneğin, vücut algısı kişilerin kendi bedenleri hakkında sahip olduğu öznel yargılardan oluşuyor ve kilo, boy, çekicilik, sağlıklı görünüm ve fiziksel aktiflik gibi birçok unsuru içinde barındırıyor. Ergenlik döneminde bedenlerinde yaşadıkları değişimlere adapte olma sürecinden geçen kişiler babaları tarafından yeterince desteklendiklerini hissetmediklerinde öz saygılarında oluşan düşüş vücut algıları üzerinde de uzun süreli hasarlar bırakabiliyor. Ayrıca bu kişilerin yetişkinlikte yeme bozukluğu problemleri yaşamaya daha yatkın oldukları bulunuyor.

Peki babalarıyla ilişkileri kadınların partner seçimlerini nasıl etkiliyor?

Tahmin edilebileceği üzere babalarıyla güvene dayalı ve destekleyici ilişkiler kuran heteroseksüel kadınların hayatlarına aldığı erkeklerle kurdukları ilişkiler de samimi, güvene dayalı ve sağlıklı oluyor. Öte yandan, babasıyla olumlu ilişkiler içinde olmayan ve öz saygı ve öz güvenleri düşük olan kişiler kaygılı veya kaçıngan bağlandıkları ilişkiler kurmaya meyilli olabiliyorlar.

Bunun haricinde, kadınların babalarıyla olan ilişkileri cinselliğe bakış açılarını büyük ölçüde etkiliyor. Araştırmalar gösteriyor ki babalarıyla iyi ilişkiler kurmuş kadınlar erkek arkadaşları tarafından domine edilmeyi reddediyorlar ve rızaları dışında bir cinsel birliktelik yaşamamak konusunda net tavırlar sergiliyorlar. Paralel biçimde baba ile olumlu ilişkilenme ilk cinsel birliktelik ve hamilelik yaşını da yükseltiyor.

Baba-kız ilişkilerinin cinselliği ne kadar etkilediğine bakan araştırmaların bulgularından biri de babalar ve kızlarının cinsellik hakkında konuşmadığı yönünde. Yapılan bir araştırma katılımcılarının yalnızca %10’unun babalarıyla cinsellik hakkında konuşabildiğini ancak neredeyse tüm katılımcıların aileleriyle daha açık ve sağlıklı biçimde ilişkilerini ve cinselliklerini konuşabilmeyi istediklerini gösteriyor.

Kadınlara verilen cinsellik eğitimleri genellikle üreme sistemlerinin anlatılması ve korunmasız seksin zararları başlıklarından oluşuyor. Ancak kadınlara cinsel arzularından veya cinsellikte sağlıklı iletişim kurmaktan bahsedilmiyor. Bu durumlar da kadınların cinselliklerini pasif biçimde yaşamalarına ve kendi arzularını ifade etmekten çekinmelerine yol açıyor. Ailelerde ilişkiler hakkında konuşmak da tabu olarak görüldüğünden kadınlar cinsellik ve romantik ilişkiler hakkında sıklıkla yalnız hissedebiliyorlar.

Tutucu aileler her ne kadar çocuklarını koruma hedefiyle çocuklarıyla cinsellik hakkında konuşmayı uygun bulmasa da araştırmalar ailenin ahlak öğretilerinin çocuklarının ilişkilerine doğrudan bir etkisini göstermiyor. Hatta Amerika’da yapılan bir araştırma en çok genç ve evlilik dışı hamileliklerin görüldüğü eyaletlerin en tutucu eyaletler olduğunu buluyor. Başka bir deyişle, bu konular hakkında açıkça konuşmak çocuklarımızı olumsuz yönde etkilemiyor. Peki, ebeveynler kız çocukları ile sağlıklı ilişkilenmek adına nelere dikkat edebilirler?

- Ergenlikte çocuklarının değişen vücutları ve sağlıkları hakkında çocuklarını bilgilendirmeye, çocuklarını utandırabilecek davranışlardan kaçınmaya

- Sorularını cevaplamaya açık olmaya

- Potansiyel romantik ilişkileri normalleştirmeye

- İİlişkilerde rıza ve sınır koyma davranışı hakkında konuşmaya

- Cinselliği tabulaştırmaktan kaçınmaya

Yazımızı bitirirken tüm ilişkilerimizde olduğu gibi aile ilişkilerimizde de açık iletişimin ve güvenli bağlar kurmanın sağlıklı ilişkilenme yolundaki önemini hatırlatmak istiyoruz. Sevgiyle ve sağlıklı ilişkilerle kalın!

[1] Katz, J. & Kloet, E. (2010). The first man in her life: Father emotional responsiveness during adolescence and college women's sexual refusal behaviors. The American Journal of Family Therapy, 38(4), 344-356.
[2] Hall, S. (2009). Paternal influences on daughters’ heterosexual relationship socialization: Attachment style and disposition toward marriage. Family Science Review, 14(2), 1-17.
[3] Scharf, M. Mayseless, O. (2008). Late adolescent girls’ relationships with parents and romantic partner: The distinct role of mothers and fathers. Journal of Adolescence, 31(6), 837-855.
[4] Nielsen, L. (2014) Young adult daughters' relationships with their fathers: Review of recent research. Marriage & Family Review, 50(4), 360-372.
[5]Seiffge-Krenke, I. Persike, M. Shulman, S. (2015) Gendered pathways to romantic attachment in emerging adults: The role of body image and parental support. European Journal of Developmental Psychology, 12(5), 533-548.
[6] Ellis, B. J., Bates, J. E., Dodge, K. A., Fergusson, D. M., Horwood, L. J., Pettit, G. S., & Woodward, L. (2003). Does father absence place daughters at special risk for early sexual activity and teenage pregnancy? Child Development, 74(3), 801-821.
[7]Alleyne-Green, B., Grinnell-Davis, C., Clark, T. T., Quinn, C. R., & Cryer-Coupet, Q. R. (2016). Father involvement, dating violence, and sexual risk behaviors among a national sample of adolescent females. Journal of Interpersonal Violence, 31(5), 810-830.
[8] Coley, R. (2004). Daughter-father relationships and adolescent psychosocial functioning in low-income African American families. Journal of Marriage and Family, 65, 867-875.
[9]Culpin, I., Heron, J., Araya, R., Melotti, R., & Joinson, C. (2013). Father absence and depressive symptoms in adolescence: Findings from a UK cohort. Psychological Medicine, 43(12), 2615-2626.
[10]Mendle, J., Harden, K. P., Turkheimer, E., Van Hulle, C. A., D'Onofrio, B. M., Brooks-Gunn, J., Rodgers, J. L., Emery, R. E., & Lahey, B. B. (2009). Associations between father absence and age of first sexual intercourse. Child Development, 80(5), 1463-1480.
[11] East, L. Jackson, D. O’Brien L. (2006). Father absence and adolescentdevelopment: a review of the literature. Journal of Child Health Care, 10(4), 283-295.

Benzer yazılar

Raımundo de Madrazo y Garreta, Masqueraders

“Hadi Beni Güldür Biraz!”

Araştırmalar mizahın partner seçiminde yer alan faktörlerden biri olduğunu gösteriyor. İyi bir mizah anlayışına sahip olmak, insanları daha çekici kılıyor

Acilen Sevgili Aranıyor!

Online dating uygulamalardan tanıştığımız kişileri çok hızlı bir şekilde tanıyıp ardından hemen buluştuğumuz bu dönemin artıları ve eksileri neler olabilir?
Ron Hicks,

Arkadaştan Romantik Partner Olur Mu?

Arkadaşıma romantik hisler beslemeye başlamam normal mi? Bu durum bir yere varır mı? Varırsa sağlıklı bir ilişki sürdürebilir miyiz? Tüm bu soruların cevapları yazımızda!
İsimsiz- Anne-Sophie Tschiegg

Bir İnsanı Çekici Kılan Nedir?

Bir insandan etkilenmemizde birçok farklı sebep rol oynayabiliyor. Bir insana bakıp “Ne kadar çekici!” dememizi sağlayan özellikler neler?
Never Lettin Go - Cbabi Bayoc

İlk Aşk veya İlk Nefret: Babalar Ve Kızları

Kız çocuklarının babalarıyla kurdukları ilişkinin partner seçimlerine, vücut algılarına ve cinselliklerine yansımalarını inceliyoruz.
Carl Little

Ergenlikte Spor Yapmanın Mental Sağlığa Etkileri

Ergenlik döneminde spor yapmak kişileri mental açıdan nasıl etkiliyor? Kız çocukları depresyona daha mı meyilli?
Su Yu

Beklenmeyen Hamilelik Psikolojimizi Nasıl Etkiliyor?

Beklenmeyen bir hamilelik yaşandığında bu duruma psikolojik açıdan hazır olmak adına gerçekleştirebileceğimiz birkaç yöntem bulunuyor.
No Name - Carol Marine

Ayrı Dünyaların İnsanları Bir İlişkide Mutlu Olabilirler mi?

Partnerlerin benzerlik ve farklılıklarının, ilişkileri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabiliyor. Bu etkiler neye göre değişiyor?

Sosyal Medya Beden Algımızı Etkiliyor

Sosyal medyada gördüğümüz standardize edilmiş beden algısı, kendimizle olan ilişkimizi olumsuz etkiliyor. Bu etkileme biçimi ne yazık ki duygu düzenlememizi ve kendimize karşı olan memnuniyetimizi de kapsıyor.

Beden algımız romantik ilişkimizi etkileyebiliyor.

Daha olumlu bir beden algısına sahip olan kişiler partnerleriyle kurdukları romantik ve cinsel ilişkilerde daha fazla memnuniyet duyabiliyorlar. Peki neden?

footer