hakkımızda

Yakın İlişkiler, kurulduğu 23 Eylül 2018 tarihinden bu yana insanlara ilişkileri hakkında güvenilir bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, ebeveyn-çocuk ilişkileri, cinsellik ve kurumsal ilişkiler Yakın İlişkiler'in temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Sevgi ve rızaya dayalı tüm ilişkileri kapsayan Yakın İlişkiler’in temel amacı var olan literatürü herkes tarafından okunabilir ve anlaşılabilir hale getirmek, insanları ilişkileri hakkında bilgilendirmek ve sağlıklı ilişkiler kurmaları konusunda onlara yol gösterici ve yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda sosyal medya hesapları, seminerler, atölyeler, eğitimler, yazılı ve görsel içerikler aracılığıyla mümkün olduğunca fazla insana ulaşmayı amaçlamaktadır. Gücünü referans aldığı bilimsel kaynaklardan, zengin ve yaratıcı içeriklerinden, özgün tasarımlarından ve iş birliği ve uyum içinde çalışan ekibinden alan Yakın İlişkiler; bireylere ve kurumlara yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeye devam etmektedir.

ekibimiz

footer