atölyelerimiz

2018 yılında hizmet vermeye başlayan Yakın İlişkiler Eğitim ve Danışmanlık, sunduğu atölye, interaktif eğitim ve seminerler sayesinde kitleleri bilinçlendirmeyi hedefler. Şimdiye dek düzenlediği etkinliklerin konuları arasında öz şefkat, öz saygı, bağlanma, duygu regülasyonu, sınırlar, duygusal manipülasyon, toksik ilişkiler ve ayrılık yer almaktadır.

Bağlanma: Teoriden Pratiğe

Geçmiş Etkinlik

Bağlanma: Teoriden Pratiğe

"Bağlanma: Teoriden Pratiğe" atölyemizde bağlanma stillerini ve bunların ilişkilerimiz üzerindeki etkilerini konuşuyor, katılımcılarımıza bağlanma stillerini geliştirebilecekleri, aktif olarak katılım gösterdikleri egzersizler yaptırıyoruz.
 

Harekete Geç: Motivasyon

Geçmiş Etkinlik

Harekete Geç: Motivasyon

"Motivasyon" atölyemizde motivasyonun tanımına ve neden önemli olduğuna değiniyor, motivasyon eksikliğini nasıl aşabileceğimizi öğreniyor ve motivasyon kaynaklarımızı bulmamıza yardımcı olacak uygulamalı egzersizler yapıyoruz.
 

İlişkideki Tehdit: Çarpıtılmış Düşünceler

Geçmiş Etkinlik

İlişkideki Tehdit: Çarpıtılmış Düşünceler

"İlişkilerimizde Uyguladığımız Bilişsel Hatalar" atölyemizde günlük hayatımızda farkında olmadan sık sık uyguladığımız ve bu nedenle hem kendimizi, hem de ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyen davranışlarımıza odaklanıyoruz. Katılımcılara aktif olarak katılım gösterecekleri egzersizler sunarak, onların daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve sürdürmelerine destek oluyoruz.
 

Duygu Regülasyonu: Zor Duygularla Baş Edebilmek

Geçmiş Etkinlik

Duygu Regülasyonu: Zor Duygularla Baş Edebilmek

Duygu Regülasyonu: Zor Duygularla Baş Edebilmek: "Duygu Regülasyonu: Zor Duygularla Baş Edebilmek" adlı interaktif eğitimimiz ve atölyemizde kaygı, hüzün ve öfke gibi zorlayıcı duyguları tanımlıyor ve bu duyguların ilişkilere olan etkilerini konuşuyoruz. Egzersizler sayesinde katılımcılarımıza bu duygularla başa çıkma yöntemleri sunuyoruz.
 

Ayrılığı Atlatmak ve Anlamlandırmak

Geçmiş Etkinlik

Ayrılığı Atlatmak ve Anlamlandırmak

"Ayrılığı Atlatmak ve Anlamlandırmak" adlı atölyemizde ayrılığın ardından kişiyi bekleyen süreçler, yaşanan ayrılığın kişinin kendisi ve ilişkileri hakkındaki görüşleri üzerindeki etkisi ve iyileşme hakkında konuşuyoruz. Ayrılığı atlatma ve yeniden bir ilişki kurabilme becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler veriyor ve katılımcılarımıza aktif rol oynadıkları egzersizler yaptırıyoruz.
 

Daha İyi Bir İlişki Mümkün: Sınırlar ve Sağlıklı İlişkiler

Geçmiş Etkinlik

Daha İyi Bir İlişki Mümkün: Sınırlar ve Sağlıklı İlişkiler

"Daha İyi Bir İlişki Mümkün: Sınırlar ve Sa?lıklı İlişkiler" adlı interaktif eğitimimiz ve atölyemizde sınır kavramını, sınır türlerini ve sınır ihlallerini işliyoruz. Egzersizlerle birlikte katılımcılarımızın sağlıklı sınırlar koyabilme ve bu sınırlar sayesinde sağlıklı ilişkiler kurabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 

Sevmeye Kendinden Başla!

Geçmiş Etkinlik

Sevmeye Kendinden Başla!

Yapmaya başladığımız ilk günden beri büyük talep gören "Sevmeye Kendinden Başla!" atölyemizde öz saygı ve öz şefkat kavramlarının tanımlarını, dinamiklerini ve ilişkilerimize olan etkilerini konuşuyoruz. Katılımcılarımıza bu konularda kendilerini geliştirebilecekleri ve aktif olarak katılım gösterdikleri egzersizler yaptırıyoruz.