Öpüşmenin Tarihi ve Etkileri

İlayda Akınkoç

Öpüşmenin Tarihi ve Etkileri

A Moment! - Holly Warburton

Sevdiğimiz insanla öpüşmek, karnımızda kelebekler uçuşmasına sebep olan ve içimizde birçok duyguyu aynı anda uyandıran deneyimlerden biri. Günlük hayatta üzerine yeterince düşünmediğimiz ve belki de üzerine düşünmemizin tabu olduğu bir deneyim olan öpüşmenin günümüze kadar nasıl süreçlerden geçtiği ve neden öpüştüğümüz araştırmacılar arasında da merak konusu. Biz de bu yazımızda, öpüşmenin evrimsel tarihini ve özellikle heteroseksüel ilişkilerde ne gibi işlevlere sahip olduğunu ele alacağız.


Neden Öpüşüyoruz?: Evrimsel Bakış Açısıyla Öpüşmek

Öpüşmek, evrimsel tarihimiz göz önünde bulundurulduğunda sosyal tabakalaşma ile birlikte oldukça geç gelişen, bunun yanı sıra evrensel olmayan, yani bazı kültürlerde görülmeyen bir eylem. Ancak öpüşme benzeri davranışlar, çoğu toplumda ve bazı hayvan türlerinde eski tarihlerden beri görülüyor. Örneğin, romantik partnerlerin veya bakım veren ve bebeklerin yüzlerini birbirlerine yaklaştırarak koklamaları ve yakın temasta bulunmaları öpüşme benzeri davranışlar arasında sayılıyor.

Evrimsel bakış açısına göre çeşitli davranışlar, bazı genlerin onlara sahip insanların hayatta kalıp üremesiyle ve nesilden nesile aktarılmasıyla gelişiyor. Bu bakış açısına göre öpüşmenin ve benzeri davranışların hayatta kalmamızı ve ürememizi sağlayan bir işlevi olduğu düşünülüyor. Bu bakış açısıyla yapılan araştırmalarda, öpüşmenin romantik ilişkilerde birkaç işlevi olduğu bulunuyor:

  1. Öpüşmek, partnerlerin genetik sağlığının ve partnerler arası genetik uyumun değerlendirilmesine yarayabiliyor.
Dudaktan dudağa temas sırasında salgılar aracılığıyla partnerler arasında genetik bir bilgi aktarımı gerçekleşebiliyor. Genetik sağlık ve genetik uyum, evrimsel tarihimizde çevresel faktörlere uyum sağlayabilme ve tehlikelere dayanabilme becerisi olarak tanımlanıyor. Bu uyum kapasitesini artıran genler, kişinin hayatta kalmasını ve üremesini sağladığı için nesilden nesile aktarılabiliyor. Bu sebeple genetik sağlığı iyi olan bir partnerle cinsel birleşme yaşamak, doğacak olan çocukların da genetik sağlığının iyi olma olasılığını artırıyor. Bu sebeple öpüşme sayesinde, partnerimizin birlikte çocuk yapmak için mantıklı biri olup olmadığını bilinçle kavrayamayacağımız bir şekilde anlayabiliyoruz.

  1. Öpüşmek, partnerler arasındaki bağı ve ilişkilenmeyi güçlendiriyor.
Evrimsel bakış açısından bakıldığında kadınlar, kendi karınlarında taşıdıkları için çocuklarının kendi çocukları olduğuna emin olabilseler de erkekler için durum aynı olmuyor. Bu sebeple kadınlar, bütün yatırımlarını çocukları üzerine yapabilirken erkekler, çocukların kendilerinden olduğuna tam emin olamadıkları için çocuklarına daha az yatırım yapma eğiliminde bulunuyor. Kadınlar özellikle gebelik sürecinde ve sonrasında devreye giren emzirme sürecinde çocuklarına yüksek oranlarda duygusal ve fiziksel yatırım yapıyorlar. Bir yandan da çocuklarının hayatta kaldığına emin olmak için çocuklarına daha fazla duygusal ve maddi yatırım yapacak erkekleri partner olarak seçme eğiliminde olabiliyorlar.

Bu durum, kadınların uzun dönemli ilişki arayışlarını açıklayabiliyor çünkü kısa süreli ilişkilerde kadınların zamansal ve maddi açıdan kaybedeceği daha çok şey oluyor. Bu sebeple, araştırmalarda da özellikle kadınların bağlanmayı güçlendirmek ve bu sayede uzun süreli bir ilişki kurmak amacıyla öpüşmeyi tercih ettiği bildiriliyor. Çünkü öpüşmek, oksitosin gibi çeşitli hormonların salınımını sağlayarak bağlanma sürecinin hızlanmasını sağlıyor. Bağlanma sayesinde partnerlerin ilişkiye olan bağlılıkları artıyor ve bu da ilişkiye ve o ilişkiden doğan çocuklara yatırımların yapılacağının garantisini veriyor. Bu durum, erkekler için de geçerli olsa da evrimsel bir bakış açısıyla yürütülen araştırmalar, kadınların tercihlerinin bu sebeplerden dolayı bu duruma daha yatkın olduğunu gösteriyor.

  1. Öpüşmek, partnerleri cinsel birleşmeye hazırlıyor.
Öpüşmek, diğer yakınlaşma türlerinde de olduğu gibi vücutta fizyolojik uyarılmalara yol açıyor. Öpüşmenin yol açtığı bu uyarılmalar, çeşitli hormonların salınımını sağlayarak vücudu cinsel birleşmeye hazırlıyor. Bunun yanı sıra öpüşmek, romantik yakınlaşmaların cinsel birleşmeyle sonuçlanma olasılığını da artırabiliyor ancak öpüşme stillerine göre bu durum değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin, tükürük alışverişi daha fazla olan ve dil kullanımını da içeren öpüşme stillerinin uyarılma ve cinsel birleşme ile sonlanması daha olası görülüyor. Her ne kadar araştırmalar bu sonuca ulaşmış olsa da öpüşmenin fizyolojik uyarılmayı ve cinsel birleşmeyi arttıramadığı durumlar da bulunuyor. Öpüşme sıklığını inceleyen araştırmalar; öpüşme sıklığındaki artış ile cinsel uyarılma, cinsel doyum ve orgazm deneyimleme arasında olumlu bir ilişki olduğunu gösteriyor.

  1. Öpüşmek, partnerlerin ilişkiye olan bağlılıklarının değerlendirilmesine yarayabiliyor.
Öpüşme anında bedenimiz bizimkinden farklı bir bağışıklık sistemi ile temas ettiği için farklı mikropların vücudumuza girme olasılığı artıyor. Bu da bizi hastalıklara karşı daha savunmasız bırakabiliyor. Bu yüzden öpüşmek, partnerlerin birbirlerine “Senin için sağlığımı tehdit edecek hastalıkları bile göze alırım.” deme şekli olarak görülüyor ve bu sebeple ilişkiye olan bağlılığı ölçme aracı olarak işlev görebiliyor.

Öpüşmek İlişkilerimizi ve Bizi Nasıl Etkiliyor?

Öpüşmek, fizyolojimizi etkilediği gibi psikolojimizi ve ilişkilerimizi de etkiliyor. Araştırmalar, öpüşmenin ilişkilerimiz üzerindeki etkilerini bağlanma stilleri, ilişki memnuniyeti ve stres seviyesi gibi unsurlar üzerinden inceliyor.

Bağlanma stillerimizin, romantik ilişkilerimizdeki birçok deneyimimizi yönlendirdiği gibi öpüşme deneyimi ve sıklığımızı da şekillendirdiği görülüyor. Örneğin, güvenli bağlanan bireylerin, partnerleriyle daha sık öpüştüğü görülüyor. Aynı zamanda öpüşme sıklığı arttıkça ilişki doyumunun da arttığı biliniyor. Ancak bazı araştırmacılar, öpüşme ve ilişki doyumu arasında daha karmaşık bir ilişki olduğunu düşünüyor. Çünkü öpüşmeler ardında yatan motivasyona göre ikiye ayrılıyor:

  1. cinsel ve ilişkisel motivasyonlu öpüşmeler
  2. hedef odaklı ve güvensizlikten motive olan öpüşmeler
İlk kategorideki öpüşmelerin amacının ilişkiyi güçlendirmek, partnere duyulan sevgiyi ifade etmek ve partneri cinsel ve duygusal birlikteliğe hazırlamak olduğu düşünülüyor. İkinci kategorideki öpüşmelerin ise tartışmalar gibi kişiye güvensiz hissettiren durumların ardından kişinin hala sevilip sevildiğini anlamak amacıyla partneriyle öpüşmesi olduğu düşünülüyor. Öpüşmenin arkasındaki motivasyon sevgiyi ifade etmek ve ilişkiyi güçlendirmek olduğunda çiftlerin ilişki memnuniyeti daha yüksek oluyor. Bunun sebebi ise öpüşme eyleminin sevgi ve ilgi gösterme amacı ile yapıldığında partnerler arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi ve ilişki doyumuna imkan sağlaması olarak açıklanıyor.

Öpüşmenin fizyolojimizi etkilediği gibi fizyolojimizin de öpüşmeyi etkilediğinden daha önce bahsetmiştik. Buna ek olarak öpüşmek, kişinin stres seviyesini de etkileyebiliyor. Yapılan bir araştırmada, son 6 hafta içinde öpüşme sıklığının artmasının algılanan stres seviyelerinde ve stresle ilişkili olan kolesterol seviyelerinde düşüşe yol açtığı görülüyor. Özetle elimizdeki bulgular genel itibariyle öpüşmenin fiziksel ve mental sağlığımızı olduğu kadar duygu dünyamızı da olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

[1] Jankowiak, W. R., Volsche, S. L., & Garcia, J. R. (2015). Is the romantic-sexual kiss a near human universal? American Anthropologist, 117(3), 535–539.
[2] Wlodarski, R., & Dunbar, R. I. M. (2013). Examining the possible functions of kissing in romantic relationships. Archives of Sexual Behavior, 42(8), 1415–1423.
[3] Wlodarski, R., & Dunbar, R. I. M. (2014). What’s in a kiss? The effect of romantic kissing on mate desirability. Evolutionary Psychology, 12(1), 178–199.
[4] Hughes, S. M., Harrison, M. A., & Gallup, G. G. (2007). Sex differences in romantic kissing among college students: An evolutionary perspective. Evolutionary Psychology, 5(3), 612–631.
[5] Busby, D. M., Hanna-Walker, V., & Leavitt, C. E. (2020). A kiss is not just a kiss: Kissing frequency, sexual quality, attachment, and sexual and relationship satisfaction. Sexual and Relationship Therapy, 1–17.
[6] Kulibert, D. J., Moore, E. A., Dertinger, M. M., & Thompson, A. E. (2019). Attached at the lips: The influence of romantic kissing motives and romantic attachment styles on relationship satisfaction. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, 13(1), 14–30.
[7] Thompson, A. E., Anisimowicz, Y., & Kulibert, D. (2019). A kiss is worth a thousand words: The development and validation of a scale measuring motives for romantic kissing. Sexual and Relationship Therapy, 34(1), 54–74.
[8] Welsh, D. P., Haugen, P. T., Widman, L., Darling, N., & Grello, C. M. (2005). Kissing is good: A developmental investigation of sexuality in adolescent romantic couples. Sexuality Research and Social Policy, 2(4), 32–41.
[9] Floyd, K., Boren, J. P., Hannawa, A. F., Hesse, C., McEwan, B., & Veksler, A. E. (2009). Kissing in marital and cohabiting relationships: Effects on blood lipids, stress, and relationship satisfaction. Western Journal of Communication, 73(2), 113–133.

Benzer yazılar

Bağlanma Stilleri

Bağlanma stilleri nasıl oluşur ve yetişkinlik döneminde ilişkileri nasıl etkiler? Bağlanma stillerine dair sorularınızın cevapları burada.

Erkekler Kısa Süreli İlişkileri mi Tercih Ederler?

Erkekler kısa süreli ilişkiler kurmaya daha yatkın mıdır? Yoksa bu sadece filmlerin, kitapların bize öğrettiği bir halk efsanesi midir?

Aşkın Gözü Sahiden De Kör Müdür?

Hani gözümüz ondan başkasını görmez, en mükemmel insanın o olduğunu düşünürüz ya… İşte bu, fena halde tutulduğumuzun kanıtıdır!

Bağlanma Stillerimiz Değişebilir Mi?

Kimimiz kaygılı bağlanır, kimimiz kaçıngan; kimimiz de korkulu kaçıngan… Peki ya bağlanma stillerimiz kaderimiz midir yoksa değişebilir mi?

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.

Bir Yabancıdan Bağlanma Figürüne

Nasıl oluyor da bir yabancı, bir gün geliyor da hayatımızdaki en önemli figürlerden biri haline dönüşüyor?

Güven Duygusunun Temelleri

Birine güven duymak tam olarak ne demektir? Bir kişi nasıl ona tüm kalbimizi açabilecek kadar güvenimizi kazanır? Detaylar yazımızda!

İlişkiler Fizyolojimizi Nasıl Etkiliyor?

İlişkilerin insanlar üzerindeki biyolojik ve fizyolojik etkilerini incelediğimizde ilişkilerin bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

İlişkilerde Bağlılık

İlişkilerin heyecan dolu tutulma dönemi bittikten sonra devam etmesini etkileyen en önemli iki faktörden biri olan bağlılık nasıl kurulur?

Romantik İlişkilerde Bağlanma: Nasıl Bağlanıyoruz?

Gözlerimizi kaçırmakla başlayıp bağlanmaya giden heyecan dolu bir yol, aynı aşk filmlerindeki gibi… Sonunda ne mi var? Yaşamın ta kendisi!

Bağlanma stilimiz tartışma tarzımızı etkiliyor.

Tartışmak ilişkilerin çok doğal bir parçası. Peki bağlanma stillerinin tartışma şekillerimizi bile etkileyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Kaygılı bağlananlar ayrılığı nasıl kolay atlatır?

Ayrılık, özellikle de kaygılı bağlananlar için oldukça zor bir süreç olabiliyor. Peki bu süreçte onlara iyi gelebilecek şeyler olabilir mi?

Bağlanma stilimiz telefonla ilişkimizi etkliyor.

Telefonumuz olmadan birkaç saat dahi geçiremiyor olmamız ona bağlılığımızdan mı, yoksa onun aracılığıyla konuştuğumuz insanlardan dolayı mı?

Evrimsel Açıdan Seks Davranışı ve Takılmak

Üreme amacıyla yapılan seksin evrimsel amacını açıklamak zor değil, peki üreme amacı olmadan yapılan seksin (takılma) evrimsel anlamı nedir?

Bağlanma ve Yakınlık Kurma Korkusu

Bazen karşımızdaki kişinin hayatındaki yerimizi anlayamayız bazen de anlamaktan kaçarız… Peki ya böyle zamanlarda neden yüzümüz gülmez?

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

Romantik İlişkilerde Ayrılık ve Sonrası

Bir gün bir bakmışsınız çok sevdiğiniz partnerinizle ayrılmışsınız. şimdi ne olacak? Yazımızda ayrılıkla başa çıkma konusunu ele alıyoruz.

Ayrılık Sonrası Kişisel Gelişim

Ayrılığın getirdiği hislerle nasıl başa çıkacağım? Kendimize şefkat göstermek bu acıyla baş edebilmemize yardımcı oluyor. İşte daha fazlası!

Ekonomik Kaynakların Kadınların Eş Seçimine Etkisi

Kadınların evrimsel süreçte geliştirdikleri eş seçim mekanizmalarının potansiyel partnerlerin statü ve kaynaklarıyla nasıl bir ilişkisi bulunuyor?

İlişkileri Boşanmaya Sürükleyen Davranışlar

İyi günde, kötü günde bir arada olmaya evet desek de gün geliyor ki ilişkiyi daha fazla sürdüremez oluyoruz. Boşanmaya ne sebep oluyor?

İlişkilerde Suçluluk ve Utanç Duygusu

Yalan, ihanet veya kalp kırmanın ardından gelen suçluluk ve utanç duygusu. Bu iki duygunun romantik ilişkilerimizdeki yeri nedir?

İyi Ki Varsın Oksitosin!

Sevgi hormonu olarak bildiğimiz oksitosinin etkileri saymakla bitmiyor. Doğumdan bağlanmaya cinsellikten sosyalliğe birçok konuda etkisi bulunuyor!

"Seni Seviyorum" Cümlesi Ne Anlama Geliyor?

Seni seviyorum cümlesinin ne zaman ve nasıl söylendiği önemli olabiliyor. Birine seni seviyorum demek ne anlama geliyor, sevdiğimiz şey tam olarak ne?

Güvenli bağlanma partneri daha rahat tanımayı sağlıyor.

Partnerimiz hakkında yeni bilgiler edinmek ona duyduğumuz güveni ve yakınlığı artırıyor. Peki hangi faktörler bu süreci etkiliyor?

Dizilerle kurduğumuz bağ ne anlama geliyor?

Hiç sevdiğiniz bir dizi karakteri öldüğünde hıçkıra hıçkıra ağladınız mı? Bu onlarla bağ kurduğunuzu gösterir. Peki neden bağ kurarız?

Köpeklerle insanlar birbirlerine nasıl bağlanıyor?

Ayrılmaz ikili gibi olan köpekler ve sahiplerine tanık olmuşsunuzdur. Peki aralarında tıpkı insanlarda olduğu gibi bağlanma oluşabilir mi?

Ebeveynlik yolunda hissedilen destek kaçınmayı azaltıyor.

Ebeveynlik yolunda partnerlerin birbirlerine gösterdikleri destek sayesinde kaçıngan bağlananlar güvenli bağlanmayı öğrenebiliyor.

Korkulu kaçınmacı bağlanma cinselliğimizi de etkiliyor.

Cinsellik yaşarken her seferinde partnerinizin isteklerini ön plana mı koyuyorsunuz? Bu durum bağlanma stilinizle ilgili olabilir.

Ebeveynlerimize Benzeyen Partnerler Mi Arıyoruz?

Hiç ebeveynlerinize benzeyen birinden hoşlandınız mı? Freud'un bu konudaki düşünceleri belli olsa da bakalım güncel araştırmalar ne diyor?

Ön Yargıların Partner Seçimine Etkisi

Bir ilişkiye başlarken "temiz bir sayfa açmak" sözünü sık sık kullanıyoruz. Peki ön yargılarımız bu sayfanın temiz olmasına izin veriyor mu?

Travmatik Bağlanma Nedir?

Bu yazımızda, bireylerde travmatik etkiler yaratabilen bağlanma süreçlerinden ve kişilerin bu ilişkilerden neden çıkamadığını anlatıyoruz.

Tutulmanın Psikolojisi 2 - İşaretler

Aklınızda sürekli o var, bir mesajı ile gününüz şenleniyor ve ondan başkasını istemiyor musunuz? Bir haberimiz var: Siz ona tutulmuşsunuz!

Romantik İlişkilerde Yalan

Sağlıklı bir ilişki karşılıklı güven üzerine kurulmalıdır, değil mi? Peki siz partnerinize en son ne zaman yalan söylediniz?

Yeni doğanların uzağı görememesinin bir sebebi var!

Yeni doğan bebeklerin uzağı görememesinin önemli bir sebebi olabileceğini daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Gelin inceleyelim!

Baba-kız ilişkisi kadınların romantik kararlarını etkiliyor.

Kadınların babalarıyla kurdukları ilişkiler gelecekteki romantik ilişkilerini sahiden de etkileyebilir mi? Yoksa bu bir mitten mi ibaret?

Güvenli bağlanan bebekler gelecekte nasıl ilişki kuruyor?

Hayatlarının ilk yıllarında ebeveynlerine güvenli bir şekilde bağlanan bebekler, gelecekte nasıl romantik ilişkiler kurarlar?

Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma

Evlat edinilen çocukların yaşlarına bağlı olarak stabil, tutarlı ve kaliteli bakım almasıyla ebeveynlerine güvenli bağlanması mümkün.

İlişki kaygısı depresyonla ilişkili olabilir mi?

Romantik ilişkinizde kendinizi çok fazla kaygı duyarken mi buluyorsunuz? Belki de bu durumun depresyonla bir ilişkisi vardır.

Kaygılı bağlanma ilişkiyi görünür kılma meylini artırıyor.

Partnerinizle fotoğrafınızı sosyal medyada paylaştığınızda motivasyonunuz ne oluyor? Peki bunun bağlanma stilimizle ilgisi ne?

Otizm Spektrum Bozukluğu Bağlanmaya Engel mi?

Otizmin sosyal ilişki kurmakta bazı zorluklara sebep olduğunu biliyoruz. Peki bu, otizmli bireylerin bağ kuramayacağı anlamına mı geliyor?

Dokunmak, kaygılı bağlananlara iyi geliyor.

Bir dokunuşun içinizi sıcacık yaptığı oldu mu hiç? Dokunmak ve dokunulmak, en çok da kaygılı bağlanan kişilere iyi geliyor.

Partnerle Takım Olabilmek

Çocuğunuzun dünyaya gelişi yapılacak çok şeyi de beraberinde getirir. Bu süreçte partnerinizle bir takım olmak hayatınızı kolaylaştıracak!

Anne ile Bebek Arasındaki Bağlanma (Maternal-Fetal Bağlanma)

Anne ile bebek arasındaki bağlanma doğumdan da önceki dönemde başlıyor. Peki neler bu bağlanmanın daha güçlü olmasına yardımcı oluyor?

Yeni Kardeş İle İlk Bağlanma

Bağlanma denince aklımıza ilk olarak anne ile çocuk arasındaki etkileşim geliyor. Fakat, bağlanma ailenin diğer üyeleriyle de gerçekleşiyor!

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

Romantik İlişkilerde Empati

Sıklıkla karşımıza çıkan empati kavramı hem bilişsel hem duygusal unsurlar içeriyor. Romantik ilişkilerde empati nasıl karşımıza çıkıyor?

Saplantılı ve Depresif Bir Karakter: Miles - Sideways Film Analizi

Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişinin yaşadığı ayrılık sonrası hayatına odaklanan bu filmi inceledik. Keyifli okumalar!

Hollywood Klasikleri ile Bağlanmanın Aşamaları

Bağlanmanın oluşumunu gösteren dört aşamaya yakından tanıklık edebileceğiniz, Hollywood'un klasikleşmiş yapıtlarını sizin için derledik.

Romantik İlişkinizi Gözden Geçirmeniz İçin Yardımcı Olabilecek Sorular

Her ilişki zorlayıcı zamanlardan geçiyor. Böyle zamanlarda ilişkinizi daha objektif değerlendirmek için kendinize neler sorabilirsiniz?

İlişki bittikten sonra kimler barışmayı daha çok istiyor?

Bir ayrılık sonrası kimler eski partnerine dönmeye daha fazla meyilli ve istekli oluyor? Peki bunun benlik algımızla ilgisi ne? Cevaplar yazımızda!

Güvenli Bağlanma ve Oyun

Çocukların oyun oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Peki ya bağlanma stillerinin çocukların çok sevdiği oyunlarla ne ilgisi var?

Prososyal Davranış Romantik İlişkileri Nasıl Etkiler?

Size hiçbir faydası olmasa da birine yardım ettiğiniz oluyor mu? Olumlu sosyal davranışlarda bulunmak romantik ilişkilerimizi etkiliyor.

İçini Açamamak: şarkılarla Kaçıngan Bağlanma

İnsanların %21'inin kaçıngan bağlanma türüne sahip olduğu düşünülüyor. Peki, bunun müzikte ne gibi yansımaları var?

Travmatik Bir Çocukluğun Gölgesinde Yaşamak: Güz Sonatı

Güz Sonatı anne ile kızı arasındaki şefkat eksikliğini konu alıyor. Çocukluğunda göremediği sevgi Eva'nın bütün ilişkilerini etkiliyor.

İlişkinde Kaygı Mı Duyuyorsun?

Arkadaşları beni sevecek mi? Onu çok mu bunalttım? Kaygılı biriyseniz bu düşüncelere yabancı değilsiniz. Gelin bunları yakından inceleyelim!

Dokunmak kimlere iyi geliyor?

Psikolojik problemler yaşayan kişiler temas etmeyi veya birilerinin onlara temas etmesini arzulayabiliyor ve buna ihtiyaç duyabiliyorlar.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Travmatik Bir Bağlanma İçerisinde Olabilir Misiniz?

Zaman zaman sağlıklı bir ilişkiyi travmatik bağlanmadan ayırt edemeyebiliyoruz. Peki bu ilişkilerin başlıca özellikleri neler?

Bağlanma Stilleri İş Hayatında Kendini Nasıl Gösteriyor?

Genellikle ebeveyn ilişkileri ve romantik ilişkiler bağlamında incelediğimiz bağlanma stillerinin iş hayatına yansımaları nasıl oluyor?

Bağlanma Hakkında Kitaplar

Bağlanma stilleri hem kendimizle hem de çevremizdekilerle kurduğumuz ilişkileri etkiliyor. Biz de bağlanma hakkındaki kitapları derledik!

Neden Kaygılı İnsanlar Ekstra Güven Kaynağı Arıyor Olabilir?

Kaygılı insanların kolay kolay herkese güvenemediklerini fark etmişizdir. Peki bunun arkasındaki sebepler ne olabilir?

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Duygusal zeka ilişkilerimizi yakından etkiliyor. Duygusal zekanın nelerden etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini açıklıyoruz!

Partnerinizin Ruh Hali Değişikliklerine Karşı Fazla Hassas Mısınız?

Partneriniz kendini kötü hissettiğinde, suratını astığında ya da kendisini geri çektiğinde bunun her zaman sizinle ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Aşkın İyileştirici Hali : Güvenli Bağlanmayı Anlatan Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan şarkıları derledik!

Bir Taraf Her Zaman Daha mı Çok Sever?

İki taraf da eşit sevebilir, kıskanabilir ve sevgi gösterebilir mi? Daha çok sevilmek mi daha çok sevmek mi iyi? Bağlanma stillerimiz bu konuda ne söylüyor?

Neden Ayrılamayız?

Neden bizi çok da mutlu etmeyen bir ilişkinin içinde kalmaya devam ederiz? Olumsuz deneyimlerimize rağmen niye ilişkiyi bitirmeyiz? Cevabı yazımızda!

Kaygılı - Kaçıngan Birlikteliği Mümkün mü?

Yüksek seviyede bağlanma kaygısı ve kaçınması ilişkide belli sorunlarla ilişkilendiriliyor. Peki kaygılı ve kaçıngan bağlanan iki kişi bir ilişki sürdürebilir mi?

Güvenli Bağlanmayı Anlatan Türkçe Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan Türkçe şarkıları derledik!