Romantik İlişkilerde Bağlanma: Nasıl Bağlanıyoruz?

Gizem Sürenkök

İlayda Dursun

Romantik İlişkilerde Bağlanma: Nasıl Bağlanıyoruz?

Swimming Lovers - Eric Fischl

Akşam yemeği için bir restoranda oturduğunuzu ve çevrenizde üç ayrı çift bulunduğunu hayal edin. İlk çift (a) barın önünde sohbet ediyor. İkisi de birbirlerinin anlattıkları her konuyla çok ilgililer. Neşeli ve heyecanlı konuşmaları düzenli kahkahalarla ve tuhaf sessizliklerle bölünüyor. Erkek içkisine yönelirken "yanlışlıkla" kadının koluna değiyor, gözleri bir an için buluşuyor, birbirlerine gülümsüyorlar ve kadın gözlerini elindeki bardağa indiriyor. Restoranın bir diğer ucundaki köşede oturan başka bir çift (b) gözünüze çarpıyor. Etraflarındaki şamata ve gürültüye kayıtsız görünüyorlar. Gözleri birbirlerine kilitlenmiş ve elleri masanın üstünde birbirine karışıyor. Sadece birbirlerinin duyabileceği kadar kısık bir ses tonuyla konuşuyorlar ve birbirlerinin varlığında kaybolmuşlar. Garsonun masalarına dakikalar önce koyduğu çorbanın soğuduğunu ya fark etmiyorlar ya da umursamıyorlar. Yakınlarında üçüncü bir çift (c) var. Karşılıklı oturmuş menülerine bakıyorlar. Siparişlerini verdikten sonra günlerinin nasıl geçtiğini birbirlerine anlatıyorlar. Yemekleri gelince derhal ve keyifle yemeye başlıyorlar. Birbirlerinin yanında rahat görünüyorlar.


Aslında çiftlerin iletişimlerindeki bu tarz farklılıkları görmek için uzun eğitimler almanıza ya da ilişkiler hakkında kalın kalın kitaplar bitirmiş olmanıza gerek yok. İlk çift (a) bariz bir şekilde flört ediyor, muhtemelen birbirlerini yeni yeni tanıyorlar. İkinci çift (b) birbirlerine aşık görünüyor ve büyük olasılıkla birkaç aydır birbirlerini tanıyorlar. Üçüncü çift de muhtemelen (c) oturmuş bir ilişkileri olan ve birbirlerinin yanındaki rahatlıklarından anlaşılabileceği üzere yıllardır birlikte olan bir çift. İlişkileri muhtemelen ilk çift (a) gibi flört ederek başladı ve daha sonra ikinci çifte (b) benzer bir süreçten geçtiler. Bu çifte dair en önemli nokta ise dışarıdan bakıldığında birbirlerine en az ilgi duyan çift gibi görünseler de aslında olası bir ayrılıkta en derinden etkilenecek çift olmaları.

Bebek ile ebeveynleri arasındaki ilişkinin yetişkinlikteki romantik partnerler arasındaki ilişkiyle birçok ortak özellik taşıdığını, benzer dinamikler gösterdiğini ve bu dinamiklerin aynı amaca (bağlanmaya) hizmet ettiğini daha önce yapılmış çalışmalardan biliyoruz. Bağlanma teorisini ortaya atan ünlü araştırmacı Bowlby, bebeklikte gelişen bağlanmayı açıklarken 4 temel aşamadan bahsediyor. Romantik ilişkilerdeki bağlanma sürecine bakıldığında da buna paralel olan 4 aşamalı bir süreçten bahsetmek mümkün.

  1. Bağlanma Öncesi: Etkilenme ve Flört
Bebeklikteki bağlanma öncesi safhanın en önemli ayırt edici özelliği bebeklerin sosyal etkileşim için istekli ve buna neredeyse dünden hazır olmaları. Bu sebeple de yetişkinler arasında bir fark gözetmeksizin onlarla sosyal etkileşim içerisine giriyorlar. Bu dönemde bebeklerde sosyal etkileşimin anlamı kendilerine yakınlık gösteren yetişkinlere gülümsemek, konuşma benzeri ama henüz gerçek bir konuşmadan çok uzak olan sesler çıkarmak (bu davranış günlük dilde "agulamak" olarak adlandırılıyor), parmaklara tutunmak ve yetişkinlerin gözlerinin içerisine bakmak olabiliyor. Buna benzer davranışları flörtün de ilk aşamalarında gözlemliyoruz:

  • göz temasının olması ama bakışların kısa tutulması (hemen gözleri kaçırmak ama sonra tekrar bakmak gibi)
  • konuşma stilinin değişmesi (düzensiz ama heyecanla konuşulması, sesin titremesi, ara ara bağırarak ya da abartılı bir tonla ya da çok hızlı bir şekilde konuşulması)
  • sık sık kahkaha atılması
  • vücutların konuşma esnasında birbirine dönük bir şekilde durması
  • nazikçe, sanki kazara olmuş gibi bacakların ya da ellerin birbirine temas etmesi
  • kişilerin duruşlarının, yüz ifadelerinin ve el-kol hareketlerinin birbirleri ile senkronize olması
Bu safhadaki davranışların en önemli özellikleri muğlak olmaları, farklı şekilde yorumlanabilen bu davranışlara isim koymak zor. Bunun en önemli sonucu da bu davranışların her an yadsınabilir olmaları. Böylelikle reddedildiğini fark eden bir kişi kolaylıkla "ama ben zaten sadece arkadaşça davranıyordum" diyebiliyor. Bu da flörtte kaçınılmaz olan risk faktörünü azaltıyor. Bu davranışların bir başka özelliği ise ne ölçüde yapıldığının ve anlamlarının cinsiyetler arasında bir miktar da olsa farklılık göstermesi.

Peki cinsel çekimin bu davranışlar üzerindeki etkisi ne? Cinsel çekimin flört aşamasındaki önemi tabii ki oldukça büyük. Bize çekici gelen insanlarla daha fazla yakınlık kurmak istediğimiz için bağlanmanın oluşmasında cinsel çekim de önemli bir yer tutuyor. Ancak cinsel çekim bu aşamadaki davranışları ve bu aşamanın gerçek bir bağlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen tek faktör değil. Üstelik aseksüel bireylerin de benzer bağlanma aşamalarından geçtiğini unutmamak gerekiyor.

Bu aşamadan bağlanmanın bir sonraki aşamasına geçilebilmesini sağlayan en önemli faktörler ise - tıpkı bebeklerin de ebeveynlerine bağlanmasını sağlayan faktörler gibi - sıcaklık, duyarlılık ve karşılıklılık. Başka bir deyişle, verilen sinyalleri doğru okuyabilen ve bu sinyallere sıcak bir şekilde karşılık veren kişileri bağlanmaya değer bulup yola onlarla devam ediyoruz.

  1. Bağlanmaya Giden Yol: Aşık Olmak
Bebeklerde bağlanmanın gelişimine baktığımızda ilk aşamada ayırt etmeksizin herkese gösterdikleri sinyalleri 2. aydan sonra, onlara bakım veren birincil kişiye - çoğunlukla bir ebeveyne - yöneltmeye başladıklarını görüyoruz. Bu ayrıcalıklı etkileşim sayesinde de bebek-ebeveyn ilişkisi daha fazla senkronize ve tatmin edici hale gelmeye başlıyor. Bunu da zaman içerisinde ebeveyn-bebek ikilisine has sözlü iletişimler, yakın vücut teması ve uzayan bakışmalar izliyor. Buna benzer bir süreci yetişkinlerin romantik ilişkilerinde de gözlemliyoruz.

Bağlanmanın ikinci aşaması, paylaşımların uyarıcı oluşu yönüyle bağlanma öncesi döneme benziyor. Bu uyarılma hali sadece iletişimle sınırlı olmuyor. Tutulma olarak adlandırdığımız bu süreçte bütün fizyolojimizde bu uyarılmanın etkisi görülüyor. Uykusuzluk ve iştahsızlık yaşamamıza rağmen yüksek olan enerjimiz bunun en güzel göstergesi. Bu süreçte, vücutta amfetaminlerle benzer etkilere sahip nörokimyasalların salgılanması da tutulmanın en önemli belirtilerinden olan idealizasyonun oluşmasına yardımcı oluyor.

Bu süreçte çiftler birbirlerinin varlığını uyarıcı olarak görmelerinin yanında rahatlatıcı bulmaya da başlıyorlar. Bu değişimde nörokimyasallardaki değişimlerin de bir etkisi olduğu düşünülüyor. Partnerle yakın temasta kalmayı istemenin nörokimyasal kökeninin dopamin olduğu biliniyor. Bizim için bir ödül haline gelen partnerimizin varlığı, dopaminerjik sistemi harekete geçirerek bizi o ödülle daha fazla etkileşim yaşamaya motive ediyor. Aynı şekilde, fiziksel temas ve bakışmalar sayesinde salgılanan oksitosin de partnerler arasındaki duygusal bağların kurulmasında önemli bir rol üstleniyor. Oksitosin aynı zamanda partnerimizle ilgili olumlu hatıraları daha net hatırlamamızı ve olumsuz hatıraları silmemizi sağlıyor.

Bu süreci daha yakından incelediğimizde kişiler için rahatlatıcı olan etkileşimlerin fiziksel temasla sınırlı olmadığını görüyoruz. Örneğin, bu aşamada partnerlerin konuşma stillerinin değiştiğini, bir yakınlık işareti olarak fısıldamaya ve birbirleriyle konuşurken diğer insanlardan farklı bir ses tonunu kullanmaya başladıklarını gözlemliyoruz. Bağlanma öncesi süreçte kişilerin kendini açması olumlu ve nötr konularla sınırlıyken aşık olma sürecinde daha fazla kişisel özel bilgiler verilmeye başlanıyor, üstelik bunlara acı deneyimler, korkular, aile sırları ve geçmiş ilişkiler de dahil oluyor. Bu tarz bilgilerin paylaşımı ise bağlılık hissetme, kabul ve ilgi görme gibi arzuların varlığına işaret ediyor. Böylelikle çiftler birbirleri için duygusal destek kaynağı olmaya başlıyorlar ve ilişkileri bağlanmanın başka bir özelliği olan güvenli liman olma niteliğini de kazanıyor.

  1. Bağlanma: Sevmek
Bir romantik partner tam olarak hangi noktada bağlanma figürüne dönüşüyor? Partnerler birbirlerine aşinalık kazandıkça artık sadece beraber olmak eski uyarıcı özelliğini yitirmeye başlıyor. Bu aslında dopaminerjik ödül sisteminin zamanla ödüle alışması sonucu eskisi kadar güçlü bir şekilde aktive olmaması ile ilgili. Tutulma zamanla yerini bağlanmaya bırakıyor. İlk aşamalarda gözlemlenen idealizasyon giderek azalıyor ve partnerler birbirlerine daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmaya başlıyorlar. Bu süreçte tutku ve cinsel ilişki sıklığı da azalıyor ve duygusal olarak alınan haz, cinsel doyuma daha ağır basmaya başlıyor. Yine bu aşamada, çiftler bakışmaya da daha az zaman harcamaya başlıyorlar. Bunun yanında, zaten çoktan kendi hayatlarına dair özel şeyleri paylaştıkları için kendilerine ve ilişkilerine dair konuları daha az konuşuyorlar. Birbirleriyle konuşurken fısıltının yerini normal ses tonları alıyor. Aşık olma evresinde azalan yemek ve uykuya olan ilgi yeniden artıyor.

Bu noktada partner tam bir huzur ve güven kaynağı haline gelmiş oluyor. İlk evrede etkili olan amfetamin benzeri etkiden (ölçüsüz enerji ve yenilmezlik hissi) düzenli ve oturmuş bir ilişkinin sakinlik ve huzuruna geçiş yapılıyor. Her şey yolunda giderse ve sevme aşamasına gelinirse amfetamin benzeri etkisi olan nörokimyasallar aşamalı olarak azalıyor ve yerlerini hoşnutluk ve çok kişisel bir "iyi hissetme" hali alıyor. Bu da büyük ölçüde opioderjik ödül sisteminin etkisinden kaynaklanıyor. Partnerle yaşanan her yakınlık beraberinde rahatlama, huzur, memnuniyet ve sakinlik hissi getiriyor ve bu hislerin temelinde vücutta salgılanan opioidler yatıyor. Opioidler kişilerde endişeyi yatıştırmanın yanı sıra koşullanma konusunda da büyük bir önem taşıyor. Kişilerin opioderjik sistemi bağlanma sürecinde partnerlerine koşullanıyor. Yani, rahatlama hissi partnerle ilişkilendiriliyor ve partnerin varlığı bir ihtiyaç haline gelmeye başlıyor. Bu ihtiyacı ortadan kaldırmak ise hiç kolay olmuyor. Bir bağımlının yoksunluk sonucu yaşadıkları ile kalbi aşk acısıyla kırılmış birinin yaşadıkları arasında tam da bu sebeple çok sayıda benzerlik gözlemleniyor. Bu bakımdan ayrılık acısı bağlanma sürecinin net bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

  1. Hedef Odaklı Birliktelik: Yaşamın Ta Kendisi
Ortalama 2 yaş civarında, güvenebilecekleri bağlanma figürleriyle sağlam bir ilişki kurmuş olan bebekler gündelik yaşantılarına odaklanmaya başlıyorlar. Bağlanma figürlerine olan fiziksel ihtiyaçları azalıyor ve hissettikleri güven duygusuyla diğer sosyal bağlara (örneğin, akranlarıyla kuracakları ilişkilere) ve aktivitelere yöneliyorlar. Başlarına ne gelirse gelsin, bağlanma figürlerine sığınabileceklerini biliyorlar. Bu, bağlanmanın sonuncu ve en sağlam hale geldiği aşamayı oluşturuyor.

Buna benzer bir süreci romantik partnerler arasında da gözlemliyoruz. Dördüncü aşamada, bağlanmanın kurulmasıyla birlikte çiftler ilişki öncesi aktivitelerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Önceki bağlanma aşamalarında ihmal ettikleri şeyleri, yani arkadaşlıkları, işleri ve diğer dünya meşgaleleri eski önemini kazanıyor. Özetle, partnerler günlük hayata geri dönüyorlar. Tıpkı ebeveyn-bebek ilişkisindeki gibi, çiftlerde de bakışma ve fiziksel temas sıklığı ve süresinde ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Ayrıca, odak noktasının yeniden belirlenmesi ve ilişki dışındaki kaynaklarda uyaran aranması durumları ortaya çıkıyor. Sohbetler kişilerin kendilerinden, partnerlerinden ya da ilişkilerinden ziyade dışarıya odaklı hale geliyor. Bu noktada, partnerlerin arasındaki duygusal bağlantı dışarıdan kolay gözlemlenemeyebilir ama görünenin ardında bu partnerlerin birbirlerine çok derinden bağlı olduğunu söyleyebiliyoruz.

Araştırmalar bu derin bağlılığın çiftlerin fizyolojik sistemlerindeki ortak düzenlemelerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle, zaman içerisinde partnerlerin fizyolojik sistemleri birbiriyle senkronize hale geliyor. Bu durum aslında geçen zaman içerisinde kişilerin birbirlerinin hem fizyolojilerini hem psikolojilerini etkilemelerinden ve giderek birbirleri için tıpkı gün ışığı ya da başka çevresel uyaranlar gibi bir dış uyaran haline gelmelerinden kaynaklanıyor. Benzer bir senkronizasyonu ebeveyn-bebek ilişkisi içerisinde de gözlemleyebiliyoruz. Örneğin, bebek ağladığı zaman, annesinin memelerinin sıcaklığı artıyor. Romantik ilişkilerde de çok boyutlu olarak gözlemlenen bu duruma verebileceğimiz en basit örnek, kadınların düzenli cinsel ilişkileri varken cinselliğin seyrek olduğu veya cinsel ilişkiye hiç girmedikleri zamandan daha düzenli yumurtlamaları olabilir. Hatta, kadınlar eğer düzenli cinsel ilişkilerini sürdürürlerse orta yaşlarında adet görmeye devam etme, yani menopoza daha geç girme olasılıkları artıyor. Bu fizyolojik senkronizasyon durumu ayrılığın ve bağlanma figürü kaybının yıkıcı etkisini açıklamamıza da yardımcı oluyor.

Not: Bu yazı "A Process Model of Adult Attachment Formation" isimli kitap bölümünden derlenmiştir.

[1] Zeifman, D., & Hazan, C. (1997). A process model of adult attachment formation. In S. Duck (Ed.), Handbook of personal relationships: Theory, research and interventions (pp. 179-195). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.

Benzer yazılar

Nasıl Flört Ediyoruz? - Flörtün 5 Aşaması

Kimleri çekici bulursunuz? Hoşlandığınız kişiyle nasıl iletişim kurarsınız? Araştırmacılar flörtün 5 aşaması olduğunu söylüyor.

Bağlanma Stilleri

Bağlanma stilleri nasıl oluşur ve yetişkinlik döneminde ilişkileri nasıl etkiler? Bağlanma stillerine dair sorularınızın cevapları burada.

Sexting - Cinsel İçerikli Mesajlaşma

Teknoloji hayatın her alanını olduğu gibi cinsellik tecrübesini de değiştiriyor. Telefonla hayatımıza giren sexting bizi nasıl etkiliyor?

Erkekler Kısa Süreli İlişkileri mi Tercih Ederler?

Erkekler kısa süreli ilişkiler kurmaya daha yatkın mıdır? Yoksa bu sadece filmlerin, kitapların bize öğrettiği bir halk efsanesi midir?

Aşık olduğumuz kişiyi düşünmek enerji veriyor!

Onu düşününce içiniz kıpır kıpır mı oluyor? Yerinizde duramaz gibi mi hissediyorsunuz? Artık bunun gerçek olduğuna inanabilirsiniz.

Aşkın Gözü Sahiden De Kör Müdür?

Hani gözümüz ondan başkasını görmez, en mükemmel insanın o olduğunu düşünürüz ya… İşte bu, fena halde tutulduğumuzun kanıtıdır!

Mükemmel Bir Seks Hayatı Ulaşılmaz Değil

Cinselliğin varlığı, sıklığı ve kalitesi ilişkinin kalitesini de derinden etkiliyor. Peki, iyi bir seks yaşantısı için neler yapılabilir?

Bağlanma Stillerimiz Değişebilir Mi?

Kimimiz kaygılı bağlanır, kimimiz kaçıngan; kimimiz de korkulu kaçıngan… Peki ya bağlanma stillerimiz kaderimiz midir yoksa değişebilir mi?

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.

Bir Yabancıdan Bağlanma Figürüne

Nasıl oluyor da bir yabancı, bir gün geliyor da hayatımızdaki en önemli figürlerden biri haline dönüşüyor?

Güven Duygusunun Temelleri

Birine güven duymak tam olarak ne demektir? Bir kişi nasıl ona tüm kalbimizi açabilecek kadar güvenimizi kazanır? Detaylar yazımızda!

"O" kişinin kader olduğuna inanmak sağlıklı mı?

Siz de partnerinizle birlikte olmanızı sağlayan faktörün kader olduğuna inanıyorsanız, bu durum ilişkinize zarar veriyor olabilir. Nasıl mı?

İlişkiler Fizyolojimizi Nasıl Etkiliyor?

İlişkilerin insanlar üzerindeki biyolojik ve fizyolojik etkilerini incelediğimizde ilişkilerin bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

Aşırı uyumlu olmak çekici bir özellik olmayabilir.

Ne söylese tamam diyor, onun isteklerini hep kendinizinkilerin önüne mi koyuyorsunuz? Bu kadar uyumlu olmak ilişkilerde ters tepebiliyor.

İlişkilerde Bağlılık

İlişkilerin heyecan dolu tutulma dönemi bittikten sonra devam etmesini etkileyen en önemli iki faktörden biri olan bağlılık nasıl kurulur?

Sağlıklı Bir İlişki İçin 5 İpucu

Bir sonuca varmayan tartışmalar, iki tarafa da zarar veren sözler… Bunların yerine sağlıklı bir ilişki yaşamanın yolları yazımızda!

Kaygı Bozukluğu Olan Partnere Destek Olma Yolları

"Anksiyete de ne?", "Bu ilişkiyi yürütmek çok zor!" Yazımızda kaygı bozukluğu olan partnerinize nasıl destek olabileceğinizi anlatıyoruz.

Bağlanma stilimiz tartışma tarzımızı etkiliyor.

Tartışmak ilişkilerin çok doğal bir parçası. Peki bağlanma stillerinin tartışma şekillerimizi bile etkileyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Kaygılı bağlananlar ayrılığı nasıl kolay atlatır?

Ayrılık, özellikle de kaygılı bağlananlar için oldukça zor bir süreç olabiliyor. Peki bu süreçte onlara iyi gelebilecek şeyler olabilir mi?

Bağlanma stilimiz telefonla ilişkimizi etkliyor.

Telefonumuz olmadan birkaç saat dahi geçiremiyor olmamız ona bağlılığımızdan mı, yoksa onun aracılığıyla konuştuğumuz insanlardan dolayı mı?

Partnerimin mutluluğu benim de mutluluğum!

"Partnerimin mutluluğu benim mutluluğum!" Partnerimiz mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Hatta sağlığımız bile iyiye gidiyor! Peki nasıl?

Partnerimizin duyarlılığı uykumuzu nasıl etkiliyor?

Ruh halimizdeki değişikleri fark edebilen, hatta hissedebilen duyarlı bir partnere sahip olmak uykumuzu etkiliyor. Peki neden?

Bağlanma ve Yakınlık Kurma Korkusu

Bazen karşımızdaki kişinin hayatındaki yerimizi anlayamayız bazen de anlamaktan kaçarız… Peki ya böyle zamanlarda neden yüzümüz gülmez?

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

Romantik İlişkilerde Ayrılık ve Sonrası

Bir gün bir bakmışsınız çok sevdiğiniz partnerinizle ayrılmışsınız. şimdi ne olacak? Yazımızda ayrılıkla başa çıkma konusunu ele alıyoruz.

Artıları ve Eksileriyle Online Dating

Artıları - eksileri ile online dating'i farklı kılan özelliklerini nasıl yararımıza kullanabiliriz? İmkanlarını avantaja çevirmek mümkün mü?

Ayrılık Sonrası Kişisel Gelişim

Ayrılığın getirdiği hislerle nasıl başa çıkacağım? Kendimize şefkat göstermek bu acıyla baş edebilmemize yardımcı oluyor. İşte daha fazlası!

Benzerliğin İlişki Kurma Üzerindeki Etkileri

Partnerler arasındaki benzerlikler ilişkiler için önem taşıyor. Bu önem bizim bu özelliklere atfettiğimiz değerden kaynaklanıyor.

Güzellik Bakanın Gözünde Midir? - 1

Güzellik bakanın gözünde midir yoksa evrensel bir güzellik algısı var mıdır? Bu tartışmalı konuda araştırmalar ne söylüyor?

Ekonomik Kaynakların Kadınların Eş Seçimine Etkisi

Kadınların evrimsel süreçte geliştirdikleri eş seçim mekanizmalarının potansiyel partnerlerin statü ve kaynaklarıyla nasıl bir ilişkisi bulunuyor?

İlişkileri Boşanmaya Sürükleyen Davranışlar

İyi günde, kötü günde bir arada olmaya evet desek de gün geliyor ki ilişkiyi daha fazla sürdüremez oluyoruz. Boşanmaya ne sebep oluyor?

İnceliğin Çekiciliğe Etkisi

Özellikle kadınların "kötü" erkekleri iyi ve kibar olanlara tercih ettiği inanışı bir halk efsanesinden mi ibaret, yoksa gerçeği yansıtıyor mu?

İstediği Halde Seks Yapamamak - İstemsiz Bekarlık

Seksin böyle yüceltildiği bir dönemde istememe rağmen neden seks yapamıyorum? Cinsel ilişki kurmamın önündeki engeller ve bu durumun etkileri ne olabilir?

İlişkilerde Motivasyon ve Öz Güven

Hedeflerimize ulaşmamızı etkileyen en önemli faktörlerden biri insanların, özellikle de güvendiğimiz insanların bize olan inançları.

İlişkilerde Suçluluk ve Utanç Duygusu

Yalan, ihanet veya kalp kırmanın ardından gelen suçluluk ve utanç duygusu. Bu iki duygunun romantik ilişkilerimizdeki yeri nedir?

İyi Ki Varsın Oksitosin!

Sevgi hormonu olarak bildiğimiz oksitosinin etkileri saymakla bitmiyor. Doğumdan bağlanmaya cinsellikten sosyalliğe birçok konuda etkisi bulunuyor!

Yalnızların Parti Rehberi

Yanaklarınızın kızarmasının, birer içki içmenin ve mekanı erken terk etmemenin sizi daha çekici kılacağını biliyor muydunuz?

"Seni Seviyorum" Cümlesi Ne Anlama Geliyor?

Seni seviyorum cümlesinin ne zaman ve nasıl söylendiği önemli olabiliyor. Birine seni seviyorum demek ne anlama geliyor, sevdiğimiz şey tam olarak ne?

Online Dating Hakkında Yanlış Bilinen 4 şey

İnternetten başlayan ilişki sürmez ya da online dating çaresizler içindir. Online dating hakkındaki mitlerin ne kadar doğru olduğunu inceledik.

Online Dating ve Seçim Felci

Online dating kalabalık bir tercih havuzu sunuyor. Bu özellik kulağa olumlu gibi gelse de partner bulma sürecini baltalıyabiliyor.

Partner ile Açık İletişim Kurmak

Partnerinizle bazı konuları konuşmaktan kaçındığınızı ya da konuşmayı ertelediğinizi hissediyor musunuz? Çözümü yazımızda bulabilirsiniz.

Güvenli bağlanma partneri daha rahat tanımayı sağlıyor.

Partnerimiz hakkında yeni bilgiler edinmek ona duyduğumuz güveni ve yakınlığı artırıyor. Peki hangi faktörler bu süreci etkiliyor?

Dizilerle kurduğumuz bağ ne anlama geliyor?

Hiç sevdiğiniz bir dizi karakteri öldüğünde hıçkıra hıçkıra ağladınız mı? Bu onlarla bağ kurduğunuzu gösterir. Peki neden bağ kurarız?

Köpeklerle insanlar birbirlerine nasıl bağlanıyor?

Ayrılmaz ikili gibi olan köpekler ve sahiplerine tanık olmuşsunuzdur. Peki aralarında tıpkı insanlarda olduğu gibi bağlanma oluşabilir mi?

Partnerimizin fotoğrafını paylaşmak ne anlama geliyor?

Fotoğrafların bir anı ölümsüzleştirmek için çekildiği söylenir. Peki ya partnerimizle olan fotoğrafı sosyal medyada paylaşmanın anlamı ne?

İğrenme eşiğimiz ilişkilerimizi nasıl etkiler?

Her şeyden kolayca tiksiniyor musunuz? Bu özelliğinizin romantik ilişkilerinize nasıl yansıyacağını merak ediyorsanız buyrun yazımıza.

Ebeveynlik yolunda hissedilen destek kaçınmayı azaltıyor.

Ebeveynlik yolunda partnerlerin birbirlerine gösterdikleri destek sayesinde kaçıngan bağlananlar güvenli bağlanmayı öğrenebiliyor.

Partnerimiz stresliyken alan tanımak ilişkiye iyi geliyor.

Partnerimizin stresini azaltmak için onunla konuşmak iyi gelebildiği gibi, ihtiyacı olduğunda ona alan tanıyarak uzaklaşmak da faydalı olabiliyor.

Partneriniz arkadaşlarınızı da kıskanıyor olabilir mi?

Ne zaman arkadaşlarınızla buluşsanız partnerinizle aranızın bozulduğunu hissediyor musunuz? Bunun kıskançlıkla bir ilgisi olabilir mi?

Ebeveynlerimizin aldatma davranışı bizi etkiler mi?

Ebeveynlerimizin birbirini aldatma davranışında bulunduğunu bilmek ya da öğrenmek, bizim de bu davranışı göstermemize neden olur mu?

Korkulu kaçınmacı bağlanma cinselliğimizi de etkiliyor.

Cinsellik yaşarken her seferinde partnerinizin isteklerini ön plana mı koyuyorsunuz? Bu durum bağlanma stilinizle ilgili olabilir.

Ebeveynlerimize Benzeyen Partnerler Mi Arıyoruz?

Hiç ebeveynlerinize benzeyen birinden hoşlandınız mı? Freud'un bu konudaki düşünceleri belli olsa da bakalım güncel araştırmalar ne diyor?

Ön Yargıların Partner Seçimine Etkisi

Bir ilişkiye başlarken "temiz bir sayfa açmak" sözünü sık sık kullanıyoruz. Peki ön yargılarımız bu sayfanın temiz olmasına izin veriyor mu?

Travmatik Bağlanma Nedir?

Bu yazımızda, bireylerde travmatik etkiler yaratabilen bağlanma süreçlerinden ve kişilerin bu ilişkilerden neden çıkamadığını anlatıyoruz.

Tutulmanın Psikolojisi 2 - İşaretler

Aklınızda sürekli o var, bir mesajı ile gününüz şenleniyor ve ondan başkasını istemiyor musunuz? Bir haberimiz var: Siz ona tutulmuşsunuz!

Zoru Oynayan İnsanlar Daha mı Çekici?

Mesajına hemen dönmemek, ilk adımı atmamak, hoşlandığını söylemek için beklemek"¦ Kaçan gerçekten de kovalanır mı? Cevabı yazımızda!

Romantik İlişkilerde Yalan

Sağlıklı bir ilişki karşılıklı güven üzerine kurulmalıdır, değil mi? Peki siz partnerinize en son ne zaman yalan söylediniz?

Çekici insanlara bakmak sadakatsizlik göstergesi midir?

Bir ilişki içerisindeyken başka birini beğenmek, partnerimizi artık daha az sevdiğimizi mi gösterir? Peki ya bu sadakatsizlik midir?

Yeni doğanların uzağı görememesinin bir sebebi var!

Yeni doğan bebeklerin uzağı görememesinin önemli bir sebebi olabileceğini daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Gelin inceleyelim!

Baba-kız ilişkisi kadınların romantik kararlarını etkiliyor.

Kadınların babalarıyla kurdukları ilişkiler gelecekteki romantik ilişkilerini sahiden de etkileyebilir mi? Yoksa bu bir mitten mi ibaret?

Güvenli bağlanan bebekler gelecekte nasıl ilişki kuruyor?

Hayatlarının ilk yıllarında ebeveynlerine güvenli bir şekilde bağlanan bebekler, gelecekte nasıl romantik ilişkiler kurarlar?

Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma

Evlat edinilen çocukların yaşlarına bağlı olarak stabil, tutarlı ve kaliteli bakım almasıyla ebeveynlerine güvenli bağlanması mümkün.

İlişki kaygısı depresyonla ilişkili olabilir mi?

Romantik ilişkinizde kendinizi çok fazla kaygı duyarken mi buluyorsunuz? Belki de bu durumun depresyonla bir ilişkisi vardır.

Kaygılı bağlanma ilişkiyi görünür kılma meylini artırıyor.

Partnerinizle fotoğrafınızı sosyal medyada paylaştığınızda motivasyonunuz ne oluyor? Peki bunun bağlanma stilimizle ilgisi ne?

Arkadaşlarımız partner bulmakta etkili oluyor mu?

Partnerinizle nasıl tanıştınız? Tesadüfen mi yoksa arkadaş aracılığıyla mı? Çalışmalara göre, arkadaşlar bu konuda yardımcı olabiliyor!

Narsistler öz güvenlerini artıracak hatıralar biriktiriyor.

Narsist kişilerin öz güvenlerini ne kadar önemsediklerini biliyoruz. Peki ya konu eski partnerlerinin onlarda kalan eşyalarına gelince?

Otizm Spektrum Bozukluğu Bağlanmaya Engel mi?

Otizmin sosyal ilişki kurmakta bazı zorluklara sebep olduğunu biliyoruz. Peki bu, otizmli bireylerin bağ kuramayacağı anlamına mı geliyor?

Dokunmak, kaygılı bağlananlara iyi geliyor.

Bir dokunuşun içinizi sıcacık yaptığı oldu mu hiç? Dokunmak ve dokunulmak, en çok da kaygılı bağlanan kişilere iyi geliyor.

Kimler eski partneriyle barışmaya daha meyilli?

İstenmeden yaşanan ayrılıklar, eski partnerimizi özlememize sebep olabiliyor. Peki barışmak gerçekten de iyi bir fikir mi?

Partnerim Hamile! Nasıl Destek Olabilirim?

Destekleyici bir partnere sahip olmak hamilelik döneminin daha rahat geçmesini sağlıyor. Bunun için partnerinize nasıl eşlik edebilirsiniz?

Partnerle Takım Olabilmek

Çocuğunuzun dünyaya gelişi yapılacak çok şeyi de beraberinde getirir. Bu süreçte partnerinizle bir takım olmak hayatınızı kolaylaştıracak!

Anne ile Bebek Arasındaki Bağlanma (Maternal-Fetal Bağlanma)

Anne ile bebek arasındaki bağlanma doğumdan da önceki dönemde başlıyor. Peki neler bu bağlanmanın daha güçlü olmasına yardımcı oluyor?

Yeni Kardeş İle İlk Bağlanma

Bağlanma denince aklımıza ilk olarak anne ile çocuk arasındaki etkileşim geliyor. Fakat, bağlanma ailenin diğer üyeleriyle de gerçekleşiyor!

Doğum Esnasında Partnerim İçin Neler Yapabilirim?

Doğum, hem doğum yapan kişi hem de partneri için oldukça zorlu bir süreç olabiliyor. Peki partner olarak neler yapabilirsiniz?

Partnerinizle Oynayabileceğiniz Kutu Oyunları

Bugünlerde sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirmek ve eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorsanız kutu oyunlarını denemeye ne dersiniz?

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

Romantik İlişkilerde Empati

Sıklıkla karşımıza çıkan empati kavramı hem bilişsel hem duygusal unsurlar içeriyor. Romantik ilişkilerde empati nasıl karşımıza çıkıyor?

Saplantılı ve Depresif Bir Karakter: Miles - Sideways Film Analizi

Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişinin yaşadığı ayrılık sonrası hayatına odaklanan bu filmi inceledik. Keyifli okumalar!

Hollywood Klasikleri ile Bağlanmanın Aşamaları

Bağlanmanın oluşumunu gösteren dört aşamaya yakından tanıklık edebileceğiniz, Hollywood'un klasikleşmiş yapıtlarını sizin için derledik.

Karşımızdaki Kişiyi İdealleştirmeyi Ele Alan 2 Roman

Karşımızdaki insandan etkilenince iyi yanlarını yüceltiyor, kusurlarını yok sayıyoruz. İşte idealleştirmeye örnek oluşturan iki roman!

Romantik İlişkinizi Gözden Geçirmeniz İçin Yardımcı Olabilecek Sorular

Her ilişki zorlayıcı zamanlardan geçiyor. Böyle zamanlarda ilişkinizi daha objektif değerlendirmek için kendinize neler sorabilirsiniz?

İlişki bittikten sonra kimler barışmayı daha çok istiyor?

Bir ayrılık sonrası kimler eski partnerine dönmeye daha fazla meyilli ve istekli oluyor? Peki bunun benlik algımızla ilgisi ne? Cevaplar yazımızda!

Güvenli Bağlanma ve Oyun

Çocukların oyun oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Peki ya bağlanma stillerinin çocukların çok sevdiği oyunlarla ne ilgisi var?

İlişkilerdeki Yaygın Uyumsuzluklar Hangi Farklılıklardan Doğar?

Bir ilişkide insanlar neden anlaşamaz? Bir ilişki neden yürümez? İşte partnerler arasında en yaygın tartışma konusu olan problemler.

Prososyal Davranış Romantik İlişkileri Nasıl Etkiler?

Size hiçbir faydası olmasa da birine yardım ettiğiniz oluyor mu? Olumlu sosyal davranışlarda bulunmak romantik ilişkilerimizi etkiliyor.

Partnerle Uyku Öncesi İletişim

Yatmadan önce son ilgilendiğiniz şey telefonunuz mu, yoksa partneriniz mi? Yapılan bir araştırma, uyku öncesi partnerinizle ilgilenmenin ilişki kalitesini etkilediğini gösteriyor.

Partnerinizle İlişkinizi ve İş Yoğunluğunuzu Dengede Tutmak

İş ve özel hayatı bir arada götürmek özellikle ebeveynler için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Peki bu yaşam tarzını sürdürmeyi nasıl kolaylaştırabiliriz?

İçini Açamamak: şarkılarla Kaçıngan Bağlanma

İnsanların %21'inin kaçıngan bağlanma türüne sahip olduğu düşünülüyor. Peki, bunun müzikte ne gibi yansımaları var?

"Seni Seviyorum" demeden sevgi göstermenin yolları

Sevgiyi göstermenin tek yolu "Seni seviyorum." cümlesinden geçmiyor. Başka davranışlar da karşı tarafa sevginizi derinden hissettirebiliyor.

Partnerimle Olan Tartışmalarda Neden Sürekli Savunmaya Geçiyorum?

Partnerinizle tartışırken kendinizi sürekli savunmaya geçer bir halde mi buluyorsunuz. Peki bunun sebebi ne olabilir?

Travmatik Bir Çocukluğun Gölgesinde Yaşamak: Güz Sonatı

Güz Sonatı anne ile kızı arasındaki şefkat eksikliğini konu alıyor. Çocukluğunda göremediği sevgi Eva'nın bütün ilişkilerini etkiliyor.

Kim eski partnerine karşı daha olumlu görüşlere sahip?

Kim eski partneriyle ilgili daha olumlu düşüncelere sahip oluyor? Erkekler mi kadınlar mı? Neden bu konuda cinsiyet farklılığı bulunuyor?

Aynı evde yaşamak ilişki için gerçekten de önemli mi?

İleri yaştaki insanlar arasında ilişkiyi ayrı evlerde sürdürmek alternatif bir seçenek haline gelebiliyor. Peki bu tarz bir ilişki kişilere neler sunuyor?

İlişkinde Kaygı Mı Duyuyorsun?

Arkadaşları beni sevecek mi? Onu çok mu bunalttım? Kaygılı biriyseniz bu düşüncelere yabancı değilsiniz. Gelin bunları yakından inceleyelim!

Beden algımız romantik ilişkimizi etkileyebiliyor.

Daha olumlu bir beden algısına sahip olan kişiler partnerleriyle kurdukları romantik ve cinsel ilişkilerde daha fazla memnuniyet duyabiliyorlar. Peki neden?

Heyecan veren aktiviteler yakınlığı artırıyor.

İlişkide sürprizler yapmak mı yakınlığı artırır yoksa partnerinizle birlikte bir plan yapıp onu uygulamak mı? Cevabı yazımızda.

Dokunmak kimlere iyi geliyor?

Psikolojik problemler yaşayan kişiler temas etmeyi veya birilerinin onlara temas etmesini arzulayabiliyor ve buna ihtiyaç duyabiliyorlar.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Doğum Sonrası Depresyonda Babanın Rolü

Annenin yaşadığı doğum sonrası depresyonda babaya çok iş düşüyor. İşte bu zorlu dönemde babanın yapması ve yapmaktan kaçınması gereken şeyler!

Travmatik Bir Bağlanma İçerisinde Olabilir Misiniz?

Zaman zaman sağlıklı bir ilişkiyi travmatik bağlanmadan ayırt edemeyebiliyoruz. Peki bu ilişkilerin başlıca özellikleri neler?

Bağlanma Stilleri İş Hayatında Kendini Nasıl Gösteriyor?

Genellikle ebeveyn ilişkileri ve romantik ilişkiler bağlamında incelediğimiz bağlanma stillerinin iş hayatına yansımaları nasıl oluyor?

İlişkinizde Yakınlık ve Tutkuyu Artırmak Üzerine Öneriler

İlişkinizdeki yakınlık ve tutkuyu artırabilecek bazı egzersizleri derledik! Partnerinizle bu egzersizleri denemeye başladığınızda ilişkinizde neler olacağını gözlemlemeye ne dersiniz?

"Ben" dili mi yoksa "biz" dili mi?

Romantik ilişkilerde "ben" dili kullanımı önemli olsa da çalışmalar "biz" dilinin ortak bir çözüm yolu bulmada daha etkili olduğunu gösteriyor.

Bağlanma Hakkında Kitaplar

Bağlanma stilleri hem kendimizle hem de çevremizdekilerle kurduğumuz ilişkileri etkiliyor. Biz de bağlanma hakkındaki kitapları derledik!

Mutlu çiftler aynı zamanda mutluluk saçan ebeveynler midir?

Partneriniz tarafından sevilmek ve partnerinizi sevmek sizi daha mutlu, daha neşeli biri yapıyor ve bu mutluluk bulaşıcı.

Partnerinize destek olamayacak kadar stresli misiniz?

Bazı faydaları olsa da genellikle stres hayatımızı ve ilişkilerimizi kötü etkiler. Stresle baş etmeye çalışmak enerjimizi zorlar, kaynaklarımızı tüketir ve partnerimize destek vermemize engel olabilir.

Neden Kaygılı İnsanlar Ekstra Güven Kaynağı Arıyor Olabilir?

Kaygılı insanların kolay kolay herkese güvenemediklerini fark etmişizdir. Peki bunun arkasındaki sebepler ne olabilir?

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Duygusal zeka ilişkilerimizi yakından etkiliyor. Duygusal zekanın nelerden etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini açıklıyoruz!

Partnerinizin Ruh Hali Değişikliklerine Karşı Fazla Hassas Mısınız?

Partneriniz kendini kötü hissettiğinde, suratını astığında ya da kendisini geri çektiğinde bunun her zaman sizinle ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Aşkın İyileştirici Hali : Güvenli Bağlanmayı Anlatan Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan şarkıları derledik!

Bir Taraf Her Zaman Daha mı Çok Sever?

İki taraf da eşit sevebilir, kıskanabilir ve sevgi gösterebilir mi? Daha çok sevilmek mi daha çok sevmek mi iyi? Bağlanma stillerimiz bu konuda ne söylüyor?

İlk Aşk veya İlk Nefret: Babalar Ve Kızları

Kız çocuklarının babalarıyla kurdukları ilişkinin partner seçimlerine, vücut algılarına ve cinselliklerine yansımalarını inceliyoruz.

Ebeveynliğe Giden Yolda İlişki Memnuniyetini Koruyabilmek

Yakınlık ve takdir göstermek ilişkiye dair farkındalıkla beraber ebeveynliğe geçiş sürecinde ilişki memnuniyetini korumaya yardımcı oluyor.

Neden Ayrılamayız?

Neden bizi çok da mutlu etmeyen bir ilişkinin içinde kalmaya devam ederiz? Olumsuz deneyimlerimize rağmen niye ilişkiyi bitirmeyiz? Cevabı yazımızda!

Kaygılı - Kaçıngan Birlikteliği Mümkün mü?

Yüksek seviyede bağlanma kaygısı ve kaçınması ilişkide belli sorunlarla ilişkilendiriliyor. Peki kaygılı ve kaçıngan bağlanan iki kişi bir ilişki sürdürebilir mi?

Bir İnsanı Çekici Kılan Nedir?

Bir insandan etkilenmemizde birçok farklı sebep rol oynayabiliyor. Bir insana bakıp “Ne kadar çekici!” dememizi sağlayan özellikler neler?

Sağlıksız Bir İlişkinin 11 İşareti

Eğer siz de kendinize sağlıksız bir ilişkide olduğumu nasıl anlarım diye soruyorsanız yazımıza bir göz atmalısınız.

Güvenli Bağlanmayı Anlatan Türkçe Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan Türkçe şarkıları derledik!

“Sanki aramıza bir duvar örüldü, şimdi ne yapmalı?”

Bazen romantik partnerlerin arasına duygusal bir mesafe girebiliyor. Bu durumun işaretlerini ve bu durumla nasıl başa çıkılabileceğini sizin için derledik.

Öpüşmenin Tarihi ve Etkileri

Öpüşmek, midemizde kelebekler uçuran bir deneyim! Neden öpüştüğümüz ve öpüşmenin günümüze nasıl geldiği ise işte bu yazımızda.

Bağlanma Stilleri ve Ayrılık Sonrası Davranışlar

Eğer ayrılmayı isteyen ve ilişkiyi bitiren taraf biz değilsek ayrılık sonrası kısa dönemde davranışlarımızı neler belirler?

Bir Anne-Oğul Çatışması: We Need to Talk About Kevin

Hazırlıksız annenin, oğlu Kevin ile bağ kuramamasını anlatan bu film, istenmediğini hisseden çocuğun neler yapabileceğini gösteriyor.