Bağlanma Stilleri ve Ayrılık Sonrası Davranışlar

Elif Sabuncuoğlu

Bağlanma Stilleri ve Ayrılık Sonrası Davranışlar

The Meal - Alex Gross (2016)

Yaşadığımız ayrılıklardan psikolojik ve fiziksel anlamda olumsuz etkilenebiliyoruz. Peki ayrılık kararını alan taraf biz değilsek ayrılık sonrası davranışlarımızı neler belirliyor?


Reddit kullanan 180 binden fazla kişinin ilişki problemleri, ayrılıklar ve ayrılık sonrası duygular üzerine yaptıkları paylaşımların incelendiği bir çalışmaya göre, iletişim problemleri ayrılıkların en önemli sebebi olarak gösteriliyor. Yakınlık kurma problemleri, güvenle ilgili sıkıntılar, finansal problemler ve ev işlerinin paylaşımı ile ilgili anlaşmazlıklar ayrılıkların önde gelen sebepleri arasında listeleniyor. Ayrılığın ardından erkekler, kadınlara göre daha fazla kalp kırıklığı ve pişmanlık içeren online paylaşımlar yaparken kadınlar, profesyonel yardım istemek konusunda daha girişken oluyorlar. Bununla birlikte, Reddit platformunun tamamen anonim bir platform olduğunu belirtmekte fayda var çünkü erkeklerin yaptıkları duygusal paylaşımların yoğunluğunun fazla olmasının bu anonimite ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu paylaşımları gündelik hayatlarında diğer insanlara yapamayan erkeklerin böyle bir anonim platformda duygularını dışa vurdukları öne sürülen fikirler arasında geliyor.

Başka bir araştırmada ise yakın zamanda kendi istekleri dışında bir ayrılık yaşamış olan kişilerin ayrılık sonrası kısa dönemde ortaya çıkabilecek davranışları inceleniyor. Çalışmanın sonuçlarına göre, bağlanma stilimiz ayrılık sonrası kısa dönemde ortaya çıkan davranışlarımız hakkında bir hayli bilgi veriyor.

Romantik ilişkilerimizde ayrılık sonrasında ve çocukluğumuzda ebeveynlerimizden ayrı kaldığımız zamanlarda gösterdiğimiz davranışlar aslında birbirine oldukça benziyor. Yaşamımızın ilk yıllarında güven duyabileceğimiz birine sahip olma, yatıştırılma, anlaşılma gibi ihtiyaçlarımızın zamanında ve uygun bir şekilde karşılanmasıyla oluşan güvenli bağlanma stili, güçlü bir öz değer duygusunu ve çevreyi güvenle keşfetmeyi getiriyor. Oldukça erken dönemde içinde bulunduğumuz bu ilişki dinamiklerinden öğrendiklerimiz, yetişkinlik hayatında kurduğumuz ilişkilerde de kendisini gösteriyor.

Araştırmanın sonucunda güvenli ve kaçıngan bağlanma stiline sahip katılımcıların ayrılık sonrasında istenmeyen davranışları (kontrolcü ve zarar verici davranışlar, ısrarcı aramalar, mesajlar, sözlü tehditler, istenmeyen objeler veya hediyeler göndermek) daha az gösterdikleri bulunuyor. Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerin, bu tarz davranışları daha az göstermeleri, duygularını göstermekten kaçınmaları ile ilişkilendiriliyor. Bu kişiler, romantik ilişkilerinde kendilerini açma ve yakınlık kurma konusunda zorluk çekebiliyorlar. Kaygılı bağlanma stiline sahip olan katılımcıların ise ayrılık sonrasında ısrarlı aramalar, mesaj göndermeler, hakaret etme ve sözlü tehditlerde bulunma, eski partnere istenmeyen objeler gönderme gibi davranışları daha sık gösterdiği sonucuna varılıyor.

Kaygılı bağlanan kişiler, güvenli bağlananlara kıyasla daha şüpheci ve çatışmalarla daha zor başa çıkabilen bir yapıya sahip olabiliyor. Bu kişiler için yakınlığı sürdürmek için çevreden onay almak, öz saygıyı korumanın temel yolu haline gelebiliyor. Kaygılı bağlanan katılımcılara neden bu davranışlarda bulundukları sorulduğunda terk edilme korkusu ve ilgi ihtiyacı ön plana çıkıyor. Dahası, kaygılı bağlanan kişilerde partnerin kaybı sonucu duyulan acı ve korku, partnere olan bağımlılığın ve gizli bir öfkenin birleşimiyle ortaya çıkan karışık hislerin bir sonucu olabiliyor. Kaygılı bağlanan katılımcılar, belki de bu sebeplerle, ayrılık sonrasında daha fazla profesyonel desteğe başvuruyorlar.

Çalışmada korkulu kaçıngan bağlanan katılımcıların, eski partnerleriyle sürekli iletişimde kalma çabası içinde oldukları görülüyor. Katılımcıların bu davranışının altındaki nedenler düşük öz saygı, ilgi ihtiyacı ve hayal kırıklığına uğramak olarak bulunuyor. Ayrıca çalışmada sosyo-demografik değişkenlerin (cinsiyet, eğitim düzeyi, ilişki durumu, sosyo-ekonomik durum) bağlanma stillerimizi nasıl etkilediği de araştırılıyor. Kaygılı bağlanma stilinin erkeklere kıyasla daha çok kadınlarda görüldüğü bulunuyor. Bu sebeple, ayrılık sonrası gösterilen davranışlarda da cinsiyet farklılıkları bulunuyor. Kadın ve erkeklerdeki bu farklılıklar, özellikle de davranışların arkasında yatan motivasyonlarda kendini gösteriyor. Örneğin, kadınların ayrılık sonrası olumsuz davranışlarının (ısrarlı aramalar, mesaj göndermeler, hakaret etme ve sözlü tehditlerde bulunma, istenmeyen objeler/hediyeler gönderme) sebeplerinde erkeklere kıyasla daha çok terk edilme/yalnız kalma korkusu, güvensizlik, korku, hüzün, ilgi ihtiyacı ve düşük öz saygı yer alabiliyor. Buna bağlı olarak kaygılı bağlanan kadınların ilişki içerisinde daha fazla duygusal ve romantik beklentilere sahip olması, partnerden ayrılmayı duygusal sağlıkları için bir tehdit olarak algılamalarına yol açabiliyor. Buna ek olarak, yüksek eğitim düzeyine sahip ve bir ilişki içerisinde olan katılımcılarda kaygılı ve korkulu kaçıngan bağlanma seviyelerinin düşebildiği görülüyor. Sosyo-ekonomik durumun daha iyi ve stabil olması ise katılımcıların ayrılık sonrası duygu ve davranışlarını daha iyi regüle edebildiğini, dolayısıyla olumsuz davranışların daha az gösterileceğini öngörebiliyor.

Öte yandan hemen hemen her katılımcı, eski partnerine karşı bir öfke beslediğinden bahsediyor. Bu davranışın sebebi ise kişilerin bağlanma stillerinin getirdiği güvensizlik duygusu, düşük öz saygı, öfke, ilgi görme ihtiyacı ve terk edilme korkusu olabiliyor. Büyük resme baktığımızda eski partnerle iletişimde kalmaya çalışmak, ona hediyeler ya da objeler göndermek ve kontrolcü davranışlar göstermek, ayrılık sonrası kısa dönemde ortaya çıkabilen olumsuz davranışlar arasında bulunuyor. Bu çalışma, ayrılık sonrası davranışlarımız ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkiye ışık tutuyor.

Çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak belki de zorlu bir ayrılık sonrasında bireylerin ve eski partnerlerinin yaşayabileceği olumsuz deneyimleri önlemek adına ilk adımda neler yapılabileceğini düşünebiliriz.

[1] Civilotti, C., Dennis, J. L., Acquadro Maran, D., & Margola, D. (2021). When Love Just Ends: An Investigation of the Relationship Between Dysfunctional Behaviors, Attachment Styles, Gender, and Education Shortly After a Relationship Dissolution.Frontiers in Psychology,12, 2130.
[2] Entwistle, C., Horn, A. B., Meier, T., & Boyd, R. L. (2021). Dirty laundry: The nature and substance of seeking relationship help from strangers online. Journal of Social and Personal Relationships, 38(12), 3472–3496.

Benzer yazılar

Habersizce Terk Edilmek: Ghosting

Bir sabah uyandınız, bir bakmışsınız terk edilmişsiniz! Ghosting nedir ve kişiye nasıl hissettirir tüm detaylarıyla yazımızda.

Bağlanma Stilleri

Bağlanma stilleri nasıl oluşur ve yetişkinlik döneminde ilişkileri nasıl etkiler? Bağlanma stillerine dair sorularınızın cevapları burada.

Neden Ayrılıklar Bazılarımız İçin Daha Zor?

Reddedilmenin ve ayrılığın ardından hepimiz acı çekiyoruz fakat bazılarımızın iyileşmesi daha zor oluyor. Bu farklılığa ne sebep oluyor?

Bağlanma Stillerimiz Değişebilir Mi?

Kimimiz kaygılı bağlanır, kimimiz kaçıngan; kimimiz de korkulu kaçıngan… Peki ya bağlanma stillerimiz kaderimiz midir yoksa değişebilir mi?

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.

Bir Dargın Bir Barışık: Gelgitli İlişkiler

Bir gün harika, ertesi gün toksik... Gelgitli ilişkilerin bir günü diğerine uymuyor. Bu ilişkiler partnerlere büyük zarar verebiliyor.

Daha İyi Bir Ayrılık İçin Yapabileceğiniz 7 şey

Bazen hiç kabul etmek istemesek de, daha iyi olabilmek için bize zarar veren ilişkilerden kurtulmamız ve onlardan uzaklaşmamız gerekiyor.

Eski Partneri Sosyal Medyadan Takip Etme

"Nerede, kiminle, ne yapıyor, ne yemiş?" Eski partnerimiz artık hayatımızda olmasa da bu soruların merkezi olmaktan kaçamıyor. Peki neden?

Kapanış İhtiyacı ve Geride Bırakabilmek

Neden bazılarımız bir ayrılığı, ölümü ya da bir yeri kolayca atlatırken, bazıları için geride bırakabilmek bu kadar zor?

Güven Duygusunun Temelleri

Birine güven duymak tam olarak ne demektir? Bir kişi nasıl ona tüm kalbimizi açabilecek kadar güvenimizi kazanır? Detaylar yazımızda!

Hüzünlü Sona Nasıl Geliyoruz? - Ayrılık Süreci

Ayrılıklarımız da ilişkilerimiz gibi biricik olsa da; hemen hemen bütün ayrılıklarda benzerlik gösteren bir süreç de var.

Ayrılık sonrası hangi süreçlerden geçiyoruz?

Ayrılıklar da tıpkı ölüm gibi yas sürecini tetikleyebiliyorlar. Peki bu yas sürecindeyken hangi duyguları ve davranışları deneyimliyoruz?

Bağlanma stilimiz tartışma tarzımızı etkiliyor.

Tartışmak ilişkilerin çok doğal bir parçası. Peki bağlanma stillerinin tartışma şekillerimizi bile etkileyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Hep aynı tip ilişkiler yaşamaya mahkum muyuz?

Dönüp dolaşıp kendinizi aynı ilişki döngüsünün içinde buluyorsanız yalnız değilsiniz. Sizi buna yönelten faktörleri öğrenmek ister misiniz?

Kaygılı bağlananlar ayrılığı nasıl kolay atlatır?

Ayrılık, özellikle de kaygılı bağlananlar için oldukça zor bir süreç olabiliyor. Peki bu süreçte onlara iyi gelebilecek şeyler olabilir mi?

Yokluklarında bile yakınlarımızı algılayabiliyoruz.

Hiç daha önce bir ayrılık sonrası durup dururken o insanın sesini işittiğiniz, kokusunu duyduğunuz oldu mu? Nedeni yazımızda!

Ayrılıp barışma döngüsü strese yol açıyor.

"Sıkıldım, ayrılalım.", "Hadi tekrar barışalım." Partnerler çok sık ayrılıp barışma döngüsüne girebiliyor. Peki bundan nasıl etkileniyorlar?

Ayrılık Sonrası Seks

Ayrılma sonrası seksin nedenleri, cinsiyetler arası genel farklılıkları ve etkilerini öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Eski Sevgiliyle Arkadaş Kalınabilir Mi?

Tüm zamanların en merak eden sorularından biri: "Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?" Bu yazıda konuyu tüm detaylarıyla irdeliyoruz!

Romantik İlişkilerde Ayrılık ve Sonrası

Bir gün bir bakmışsınız çok sevdiğiniz partnerinizle ayrılmışsınız. şimdi ne olacak? Yazımızda ayrılıkla başa çıkma konusunu ele alıyoruz.

Boşanma Sürecinde Çocuk İçin Neler Yapılabilir?

Boşanma süreci ebeveynler için olduğu kadar, çocuklar için de zorlu bir süreç. Peki bu süreç en kolay şekilde nasıl atlatılabilir?

Ayrılık Sonrası Kişisel Gelişim

Ayrılığın getirdiği hislerle nasıl başa çıkacağım? Kendimize şefkat göstermek bu acıyla baş edebilmemize yardımcı oluyor. İşte daha fazlası!

İlişkileri Boşanmaya Sürükleyen Davranışlar

İyi günde, kötü günde bir arada olmaya evet desek de gün geliyor ki ilişkiyi daha fazla sürdüremez oluyoruz. Boşanmaya ne sebep oluyor?

İlkler Neden Unutulmaz? - İlk Kalp Kırıklıkları

Belki de büyük heveslerle başladığımız ilk romantik ilişkinin kalp kırıklıklarıyla sonlanması daha sonraki deneyimlerimizi nasıl etkiliyor?

Ebeveynlik yolunda hissedilen destek kaçınmayı azaltıyor.

Ebeveynlik yolunda partnerlerin birbirlerine gösterdikleri destek sayesinde kaçıngan bağlananlar güvenli bağlanmayı öğrenebiliyor.

İlişki süresi uzadıkça ayrılma ihtimali azalıyor.

Neden daha uzun birlikteliklerin daha az sonlandığını görüyoruz? Ayrılık ihtimali zamanla azalır mı? Peki tüm bunlar alışkanlıktan mı?

Korkulu kaçınmacı bağlanma cinselliğimizi de etkiliyor.

Cinsellik yaşarken her seferinde partnerinizin isteklerini ön plana mı koyuyorsunuz? Bu durum bağlanma stilinizle ilgili olabilir.

Türk Edebiyatında Yarım Kalan Aşklar - 1

Yarım kalmışlık, hüzün içerse de yaşanmışlıkların güzelliğini de içinde barındırıyor. Bu yazımızda yarım kalmış aşklara kapı aralıyoruz.

Türk Edebiyatında Yarım Kalan Aşklar - 2

Vedat Türkali ve Orhan Pamuk'un bu romanlarında aşkın yoğun anlatımına şüphe ve kaygı da eşlik ediyor. İşte çok daha fazlası!

Kısa Süreli Ayrılıklar Bizi Nasıl Etkiliyor?

Çiftlerin partnerlerinden kısa süreli de olsa ayrı kalmaları birçok psikolojik ve fizyolojik değişim yaşamalarına sebep oluyor.

Ebeveynlerimize Benzeyen Partnerler Mi Arıyoruz?

Hiç ebeveynlerinize benzeyen birinden hoşlandınız mı? Freud'un bu konudaki düşünceleri belli olsa da bakalım güncel araştırmalar ne diyor?

Ön Yargıların Partner Seçimine Etkisi

Bir ilişkiye başlarken "temiz bir sayfa açmak" sözünü sık sık kullanıyoruz. Peki ön yargılarımız bu sayfanın temiz olmasına izin veriyor mu?

Romantik İlişkilerde Yalan

Sağlıklı bir ilişki karşılıklı güven üzerine kurulmalıdır, değil mi? Peki siz partnerinize en son ne zaman yalan söylediniz?

Boşanmalar genetik midir?

Ailedeki boşanmalar, çocukların da boşanacağını mı gösterir? "Boşanmış olmak" bir gen midir? Yoksa yerleşik düşüncelerimiz hatalı mı?

Beklenmedik bir ayrılık bizi nasıl etkiliyor?

Hiç beklemediğimiz bir anda gelen o mesaj, arama ya da buluşma... Beklenmeyen ayrılıklar bizi derinden sarsarak büyük etkiler bırakabiliyor.

Ayrılığı açıklama tarzımız karşı tarafın stresini etkiliyor.

Nasıl ayrıldığımızın karşı tarafın gelecekteki hayatı için bir önemi var mıdır? Yoksa her ayrılık zaten aynı mıdır? Buyrun yazımıza!

İlişki kaygısı depresyonla ilişkili olabilir mi?

Romantik ilişkinizde kendinizi çok fazla kaygı duyarken mi buluyorsunuz? Belki de bu durumun depresyonla bir ilişkisi vardır.

Kaygılı bağlanma ilişkiyi görünür kılma meylini artırıyor.

Partnerinizle fotoğrafınızı sosyal medyada paylaştığınızda motivasyonunuz ne oluyor? Peki bunun bağlanma stilimizle ilgisi ne?

Eski sevgililerimizi unutmak neden bu kadar zor?

Biten bir ilişkinin ardından neden bu denli gözyaşı dökeriz? Canımız neden bu kadar çok acır? Geçmişi unutmak neden bu kadar zor?

Ayrılıkla başa çıkmak için kendinizi yeniden inşa edin!

Bir ilişkinin bitişinini ardından nasıl toparlanırız? Belki de kimliğimizi yeniden inşa etmek bir çözümdür. Peki bunu nasıl başarırız?

Daha sağlıklı bir ayrılık için neler yapmalı?

Ayrılıklar her iki taraf içinde genellikle bir hayli zorlu geçiyor. Peki ayrılığı daha kolay bir şekilde gerçekleştirmenin yolları var mı?

Dokunmak, kaygılı bağlananlara iyi geliyor.

Bir dokunuşun içinizi sıcacık yaptığı oldu mu hiç? Dokunmak ve dokunulmak, en çok da kaygılı bağlanan kişilere iyi geliyor.

Partnerle Takım Olabilmek

Çocuğunuzun dünyaya gelişi yapılacak çok şeyi de beraberinde getirir. Bu süreçte partnerinizle bir takım olmak hayatınızı kolaylaştıracak!

şarkılarla Ayrılık Sonrası Yas Süreci

Ayrılık sonrası inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme gibi aşamalardan geçmek mümkün. Bu aşamaları bir de şarkılardan dinleyelim!

Unutmak ve Hatırlamak Arasında Kalmış Bir Hikaye: Hiroşima Sevgilim

Travmatik deneyimler yıllar geçtikten sonra dahi etkisini korumaya devam ediyor. Hiroşima Sevgilim filmi bu durumu açıkça gösteriyor!

Romantik ilişkileri kimler daha kolay sonlandırabiliyor?

Bir ilişkiyi sürdürebilmenin sayısız beceri gerektirdiği ortada. Peki ya bir ilişkiyi bitirebilmek için neler gerekiyor?

Saplantılı ve Depresif Bir Karakter: Miles - Sideways Film Analizi

Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişinin yaşadığı ayrılık sonrası hayatına odaklanan bu filmi inceledik. Keyifli okumalar!

Hüzünlü Bir Son: Ayrılık Filmleri

Ayrılık çoğumuza tanıdık gelen bir durum olsa da her ayrılık kendine özgü hikayeler barındırıyor. İşte bu hikayelerden bazıları…

İlişki bittikten sonra kimler barışmayı daha çok istiyor?

Bir ayrılık sonrası kimler eski partnerine dönmeye daha fazla meyilli ve istekli oluyor? Peki bunun benlik algımızla ilgisi ne? Cevaplar yazımızda!

Güvenli Bağlanma ve Oyun

Çocukların oyun oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Peki ya bağlanma stillerinin çocukların çok sevdiği oyunlarla ne ilgisi var?

Ebeveyn ve Çocuk - Yanlış Bilinenler

Ebeveynlerin boşanması çocuklar üzerinde gerçekten de her zaman yıkıcı etkiler mi bırakır? Yoksa bazı çocuklar için işlerin daha iyiye gitmesi için bir fırsat mıdır?

Ayrılık Da Sevdaya Dahil Mi?

Neredeyse hepimiz bir ilişkinin sona ermesinden sonra yas sürecinden geçiyoruz. Yas sürecinde bizi hangi aşamalar bekliyor?

Öz şefkat, Boşanma Sonrası Stresle Baş Etmeye Yardımcı Oluyor.

Ayrılık sonrası yaşanan süreç çok da kolay olmuyor. Peki öz şefkat geliştiren kişiler bu süreci daha kolay atlatabilir mi?

İçini Açamamak: şarkılarla Kaçıngan Bağlanma

İnsanların %21'inin kaçıngan bağlanma türüne sahip olduğu düşünülüyor. Peki, bunun müzikte ne gibi yansımaları var?

İlişkideyken idealize ettiğimiz kişi ayrılık sonrası gözümüzden düşüyor.

"Ben bu kişiyle mi ilişki yaşamışım?" sorusunu kendinize sorduğunuz oldu mu? Peki neden ilişki içerisindeyken idealize ettiğimiz o kişi ayrılıktan sonra gözümüzden düşüveriyor?

Travmatik Bir Çocukluğun Gölgesinde Yaşamak: Güz Sonatı

Güz Sonatı anne ile kızı arasındaki şefkat eksikliğini konu alıyor. Çocukluğunda göremediği sevgi Eva'nın bütün ilişkilerini etkiliyor.

Kim eski partnerine karşı daha olumlu görüşlere sahip?

Kim eski partneriyle ilgili daha olumlu düşüncelere sahip oluyor? Erkekler mi kadınlar mı? Neden bu konuda cinsiyet farklılığı bulunuyor?

İlişkinde Kaygı Mı Duyuyorsun?

Arkadaşları beni sevecek mi? Onu çok mu bunalttım? Kaygılı biriyseniz bu düşüncelere yabancı değilsiniz. Gelin bunları yakından inceleyelim!

Sağlıklı ve Güçlü İlişkiler Hangi Unsurları İçeriyor?

Bir ilişkiyi başarılı kılan nedir? Nasıl bazı çiftler bir ömür boyu ilişkisini mutlulukla sürdürebiliyor?

Boşanma Sonrasında Takım Olabilmek

Boşanma sonrası, ebeveynlerin bir takım olarak hareket etmesi ve çocuklarının sürece uyum sağlamalarına destek olmaları geçiş dönemini kolaylaştırıyor.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Bağlanma Stilleri İş Hayatında Kendini Nasıl Gösteriyor?

Genellikle ebeveyn ilişkileri ve romantik ilişkiler bağlamında incelediğimiz bağlanma stillerinin iş hayatına yansımaları nasıl oluyor?

Arkadaş Ayrılığı: Friends That Break Your Heart

İngiliz sanatçı Blake yeni albümünde müzikte çok sık görmediğimiz bir tema olan arkadaşlık ilişkilerindeki ayrılıkları ele alıyor.

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Duygusal zeka ilişkilerimizi yakından etkiliyor. Duygusal zekanın nelerden etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini açıklıyoruz!

Nişan Atmak Mı Daha Zor, Boşanmak Mı?

Boşanmaya kıyasla nişan atmak ve ilişkiyi sonlandırmak daha az yıpratıcı bir süreç olabiliyor.

2021’in Aşk Şarkıları

Koca bir yılı devirdik. Acaba ardımızda hangi aşk şarkılarını bıraktık? 2021’in dikkatimizi çeken aşk şarkılarını bu yazıda inceledik.

Neden Ayrılamayız?

Neden bizi çok da mutlu etmeyen bir ilişkinin içinde kalmaya devam ederiz? Olumsuz deneyimlerimize rağmen niye ilişkiyi bitirmeyiz? Cevabı yazımızda!

Kaygılı - Kaçıngan Birlikteliği Mümkün mü?

Yüksek seviyede bağlanma kaygısı ve kaçınması ilişkide belli sorunlarla ilişkilendiriliyor. Peki kaygılı ve kaçıngan bağlanan iki kişi bir ilişki sürdürebilir mi?

İki Frida - Resim Önerisi

İki Frida adlı esere hiç yakından baktınız mı? Frida Kahlo çektiği ayrılık acısını, yalnızlık ve çaresizlik hislerini sanatıyla gösteriyor.

İlişkileri Merkezine Alan Tiyatro Oyunları

İnsanı insana insanla anlatma sanatı: tiyatro! Yakın ilişkileri sahneye taşıyan tiyatro oyunlarını sizler için derledik.

Arkadaşlık İlişkilerinin Mutsuz Sonu: Arkadaş Ayrılığı

Bir zamanlar bizi bizden iyi bilen dostlarımız zamanla birçok sebeple hayatımızdan çıkabiliyor. Bu yazıda arkadaş ayrılıklarını ve ayrılık acısını inceledik!

Mutsuz Arkadaşlıklardan Neden Kopamıyoruz?

Arkadaşlıklarımız bize her zaman iyi gelmeyebiliyor. Ama yine de onlardan kopmakta zorlanıyoruz. Bunun sebeplerini sizin için inceledik.