Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Fatmanur Etili

Fatmanur Etili

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Waheed in lord’s robes - Liu Xiaodong (2011)

Waheed in lord’s robes - Liu Xiaodong (2011)

Çeşitliliğin, rekabetin, küreselleşmenin, işten ayrılmaların arttığı günümüz dünyasında kurumlar rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyor. Herhangi bir kuruluşun üretkenliğini ve verimliliğini arttırmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri çalışanının sahip olduğu örgüt bağlılığı olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanlar duygusal olarak örgüte bağlı olduklarında kendilerini daha iyi hissediyorlar ve örgütün amaçlarına daha kolay ulaşabilmesine katkı sağlıyorlar. Kurumlar, varlıklarını ve çalışanlarını en efektif bir şekilde nasıl yönetecekleri konusunda stratejiler geliştiriyorlar ve bu stratejilerin en önemli bileşenlerinden biri, çalışanların motivasyonunun yüksek olması.
relate-banner

İş motivasyonu, çalışanların performansı üzerinde belirleyici bir rol oynayıp çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini etkiliyor. Motivasyonu yüksek çalışanlar, görevlerini yerine getirme ve şirkete katkı sağlama konusunda istekli oluyor. Belirlenen hedeflerin ve hedefe ulaşma çabalarının farkında olup daha az baskı hissediyor ve işlerini daha çok seviyorlar. İşlerini yapmaktan keyif alan çalışanlar, yüksek düzeyde üretkenlik gösteriyorlar.

Örgütün ve çalışanların ortak amaçlar doğrultusunda uyum içerisinde gösterdikleri çabalardan doğan duygusal ilişki örgütsel bağlılık olarak tanımlanıyor. Bu nedenle örgütsel bağlılığın özü, duygusal bağlılık olarak ifade ediliyor.

Örgütsel Bağlılık Türleri

İşletmeler rekabet avantajını sürdürebilmek amacıyla potansiyel beceri ve yeteneklere sahip çalışanları kendilerine çekmeye, geliştirmeye ve kurumda tutmaya çalışıyorlar. Modern dünyanın getirdiği hızlı değişim, sürekli küreselleşme, artan rekabet ve yeni kuşakların gelişi gibi faktörler örgütlerin çalışan bağlılığına odaklamalarını sağlıyor. Çalışan bağlılığı genellikle çalışanların duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak şirkete yatırım yaparak organizasyonun hedeflerine ulaşmasına odaklanması olarak tanımlanıyor.

  • Devam Bağlılığı: Çalışanların olası fayda ve zararı değerlendirmeleri ve kurumdan ayrılmalarının olumsuz sonuçlarının daha yüksek olmasına karar vermeleri sebebiyle bulundukları kurumda kalmaya devam etmelerine deniyor. Bu çalışanlar, örgütün sunduğu imkanlar kendi beklentilerini karşıladığı ölçüde kuruma katkı sağlıyorlar.
  • Normatif Bağlılık: Sorumluluk, erdemlilik ve ahlaki duygular gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenlerden dolayı çalışan örgütte kalmayı bir görev ve zorunluluk olarak görüyor.
  • Duygusal Bağlılık: Bu bağlılık türü, çalışan kimliği ile örgüt kimliğinin uyum içinde olması sonucunda çalışanların organizasyonda kalmak istemeleri olarak tanımlanıyor. Örgüte duygusal bağlılığı olan kişiler, örgüt çıkarlarını kendi çıkarlarıymış gibi benimseyip bu hedefleri gerçekleştirebilmek için gönüllü olarak çaba gösteriyorlar. Bu çalışanlar, örgütün başarısı ya da başarısızlığını kendi başarı ya da başarısızlığı olarak görüyor.
Duygusal Bağlılığın Oluşması için Ne Gerekir?

Araştırmalar duygusal bağlılığın, örgütsel bağlılığın kalıcı, temel ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ortaya koyuyor. Duygusal bağlılık ile işten ayrılma, devir oranı hızı, örgütsel vatandaşlık davranışları ve stres arasında bir ilişki bulunuyor. Bu durum işletmeleri olumsuz olarak etkilediği için işletmeler duygusal bağlılığı nasıl geliştireceklerine odaklanıyor. Kurumlar çalışanlarının işletmeye olan duygusal bağlılıklarını geliştirmek amacıyla aşağıda listelenmiş olan temel prensipleri sıralıyor:

  • İş deneyimleri: Araştırmalar, insan kaynakları departmanlarının örgüt çalışanlarının duygusal bağlılığını geliştirmek üzere yaptığı çalışmaların, örgüt çalışanları arasında olumlu ilişkilerin oluşmasına katkı sağladığını gösteriyor. Ayrıca bu uygulamalar doğrultusunda çalışanların örgüte yönelik tutumlarının olumlu yönde şekillenebileceği ortaya konuyor.
  • Algılanan örgütsel destek: Örgütsel destek, çalışanların iş yerindeki refah düzeyini arttırıcı eylemlerin bütünü olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, örgütsel uygulamaların çalışanların algısında ve duygusal bağlılık seviyeleri üzerinde etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Birçok araştırma, örgüt tarafından desteklendiğini hisseden çalışanların örgüte duygusal bağlılık geliştirdiğini gösteriyor.
  • Güven: Örgüt içerisindeki güven, çalışanların örgüte olan bağlılıklarını etkiliyor. Duygusal bağlılığın gelişimini desteklemek amacıyla işletmeler aşağıdan yukarıya dikey yönlü olarak güven duygusunun geliştirilmesine yönelik aksiyonlar alıyorlar.
Duygusal Bağlılığın Temel Sonuçları

Çalışanların organizasyonlarına olan duygusal bağlılık seviyeleri düzeyleri düşük ya da yüksek olabiliyor ve buna bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor:

  1. Bir işletmede çalışan bağlılığı yüksek olduğunda çalışanların işten ayrılma olasılıkları düşük oluyor. Bununla birlikte, örgüte olan duygusal bağlılığı yüksek olan çalışanlar, işletmenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik daha istekli oluyorlar.
  2. Araştırmalar sonucunda duygusal bağlılığın çalışan devamsızlığını öngören temel faktörlerden biri olduğu görülüyor. Dolayısıyla çalışanın örgüte olan duygusal bağlılığı arttıkça devamsızlığı azalıyor.
  3. Örgütsel vatandaşlık, çalışanların belirlenmiş iş tanım ve rollerinin ötesinde örgüte katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak gösterdikleri davranış ve çabaların bütünü olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, duygusal bağlılık ile sergilenen örgütsel vatandaşlık davranışları arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koyuyor.
  4. Stres: Araştırmalar, duygusal bağlılığın çalışma ortamındaki stres üzerinde düzenleyici bir rolü olduğunu gösteriyor. Duygusal bağlılığın geliştiği işletmelerde çalışanlar daha az stres ve duygusal tükenmişlik hissediyor.
Herhangi bir kuruluşun üretkenliğini ve verimliliğini artırmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri çalışanının sahip olduğu örgüt bağlılığıdır. Çalışanlar duygusal olarak örgüte bağlı olduklarında örgütler amaçlarına daha kolay ulaşabilir. Duygusal-örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar, daha üretken ve verimli olur ve bu kişilerin işten ayrılma olasılıkları düşük olur. Bunun nedeni bu çalışanların, güçlü bir kalma arzusuyla örgütün hedefi uğruna fedakarlık yapmaya istekli olmalarıdır.

[1] Salleh, S. M., Zahari, A. S. M., Said, N. S. M., & Ali, S. R. O. (2016). The influence of work motivation on organizational commitment in the workplace.Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,6(58), 139-143.
[2] Westover, J. H., Westover, A. R., & Westover, L. A. (2010). Enhancing long‐term worker productivity and performance: The connection of key work domains to job satisfaction and organizational commitment.International Journal of Productivity and Performance Management.
[3] Phipps, S. T., Prieto, L. C., & Ndinguri, E. N. (2013). Understanding the impact of employee involvement on organizational productivity: The moderating role of organizational commitment.Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 17 (2), 107.
[4] Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review, 1(1), 61-89.

Benzer yazılar

Sizin Aşkınız Hangisi?

Hiç aşık oldunuz mu? Peki aşkın ne anlama geldiğini düşündünüz mü? Aşk ne demek, hadi gelin birlikte bakalım.

Ailemizle Siyaset Konuşmanın Sağlıklı Bir Yolu Var Mı?

Siyasi görüşlerimiz her zaman sevdiklerimizin düşünceleriyle aynı olmayabilir ve bu konuda tartışabiliriz elbette. Ancak siyaset konuşmalarını aile ilişkilerimize zarar vermeden nasıl gerçekleştiririz?

Bu Ne Biçim Özür?

Bazen partnerimiz bizden özür dilediğinde ya da biz ondan özür dilediğimizde “Bu ne biçim özür!” diye karşılık alabiliyor ya da verebiliyoruz. Bunu işitmemenin ya da söylememenin bir yolu ise ilişkinizdeki farklı özür dileme biçimlerini bilmek ve bunlara hakim olarak özür dilemekten geçiyor.

Cinsellik Nasıl Planlanmalı?

Cinselliği nasıl planlayabiliriz? Cinselliğin planlanması zannettiğimiz gibi cinselliğin spontaneliğini bozan bir durum olmayabilir mi?

Cinsellik Neden Planlanmalı?

İki taraf da cinselliğin devam etmesine istekliyse işlerin şansa bırakılmaması ve cinselliğin planlanması ilişki kalitesinin devamlılığı açısından alınabilecek olumlu bir aksiyon oluyor.

Sorunun Kimde Olduğunu Ben Nereden Bileyim?

İlişkilerinizde oluşan problemler karşısında “sorun sahiden de bende mi?” diye soruyorsanız yazımıza bir göz atmanızı öneririz.

Çatışmalar En İyi Ne Zaman Çözümlenir?

Siz de son zamanlarda hayatınızda pek çok çatışmayla başa çıkmaya çalışıyorsanız bu yazı tam size göre!
Consolation - Edvard Munch (1907)

Romantik İlişkilerde Cinsel Hayat ve İletişim

Romantik ilişkide cinsel hayatın iyi olması için partnerlerin sürekli açık iletişim kurması gerekiyor. Nasıl diye merak ediyorsanız cevapları yazıda!
The Letter - David Hettinger

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!
Deseos - William Sergeant Kendall (1892)

Destek İstemekte Neden Bu Kadar Zorlanıyoruz?

Destek almak zayıflık mıdır? Profesyonel destek alırsak toplumdan dışlanır mıyız? Kimlerden destek isteriz? Ya aradığımız desteği alamazsak?

footer