Herkes Gibi "Normal" Olamamak - C.r.a.z.y. Filmi

Recep Hazır

Herkes Gibi "Normal" Olamamak - C.r.a.z.y. Filmi

C.R.A.Z.Y filminden bir kesit

C.R.A.Z.Y., Noel zamanı doğduğu için muhafazakar çevresi tarafından özel bir çocuk olduğuna inanılan Zach'in büyüme hikayesini merkezine alan bir film. Doğumundan genç yetişkinlik dönemine kadar izlediğimiz süreçte Zach, cinsel yöneliminin etkisi ile ailesi ve çevresi ile sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Film Zach'in eşcinsel kimliğinin hayatının farklı dönemlerinde ailesiyle olan ilişkisini nasıl etkilediğine odaklanıyor. "Normal" bir çocuk olmayı dileyip kaçamadığı benliği ile olan yüzleşme süreci, başta geleneksel bir karakter olan babası olmak üzere herkesi etkiliyor. 1960-80 yılları arası bir zaman zarfında Kanadalı bir aileyi anlatan C.R.A.Z.Y, geleneksel aile yapısına ve homofobiye karşı bir eleştiri yaparken cinsel yönelimi keşfetme ve çevre tarafından kabul görme sürecinin yarattığı psikolojiyi oldukça derin bir şekilde işliyor.


Zach, 5 erkek kardeşten dördüncüsü. Diğer erkek kardeşlerinden farklı bir çocuk olarak büyüyor. Babasının ona dikte ettiği "erkeklik" kalıplarının dışına çıkıyor ve bebek arabası, takılar, kıyafetler gibi toplumda "kız işi" olarak görülen oyuncaklara ilgi duyuyor. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen bu durum babasında bir panik uyandıyor, ancak sürekli görmezden geliniyor. Kendisini olduğu gibi kabul etmesine izin verilmeyen Zach, iyi bir Katolik olarak sürekli "normal" bir çocuk olmayı diliyor. Eşcinsel olduğu gerçeğini görmezden gelip bastırmak istese de buna karşı koyamıyor. Ne kız arkadaşı Michelle ile olan ilişkisi ne de "gerçek" bir erkekte olabilecek saldırgan tutum onu babasının istediği gibi bir erkek yapmaya yetmez. Filmde baskılanan cinsel yönelimin dışa vurumu Zach'in yaşadığı benlik çatışması çerçevesinde ele alınıyor. Gerçek benliği ve toplumun ona dikte ettiği benliği arasında bocalayışı izleyiciye gerçekçi bir biçimde aktarılıyor.

Film boyunca eşcinsel kimliğin kendini var etme çabası sürekli ataerkil yapı tarafından bastırılıyor. Ataerkil yapı hem Zach'in babası hem de erkek kardeşi Raymond tarafından temsil ediliyor. Ayrıca Zach'in kendisi de bu erkeklik normlarını istemeyerek de olsa yaşadığı baskılar sebebiyle kendi benliğini bastırmak için kullanıyor. Erkeklik meselesi onu aslında vermek istemediği bir savaşa itiyor. Zach'in bu iki erkek karakter ile olan çatışması filmin eleştiri noktalarının zeminini hazırlıyor. Uyuşturucu bağımlısı ve esrar ticareti yaptığı için bir süre hapiste yatmış, ailesiyle arası açılmış ancak yine de evden kopamamış, içinde aile sevgisi olduğunu gördüğümüz bir kardeş. Raymond'ın Zach'in eşcinsel olduğunu ima eden iğneleyici sözleri baba ile gerginliklere sebep oluyor. Sabıkaları olan Raymond'ın her şeye rağmen eve sembolik anlamda bir geri dönüş biletinin olması ancak eşcinsel olduğu için Zach'e böyle bir şansın tanınmaması bunun en büyük örneği. Babanın Zach'in karşısında bunları dile getirmesi direkt olarak bunu ona gösteriyor. Raymond'ın filmin finalinde yaşadığı durum aile olmanın bir anlamda ne demek olduğunu gösteriyor. Ancak film bunu didaktik bir biçimde cezalandırma gibi değil karakterleri film boyunca sahip oldukları psikolojiye maruz bırakarak yapıyor. Bir başka deyişle kabullenme ve sevginin ne demek olduğunu sorgulatıyor.

Filmde inanç da önemli bir yer tutuyor. Noel'de doğan Zach'in İsa peygamber ile aynı gün doğduğu için özel olduğuna inanılıyor. Yaralı ve hasta akrabaları kendilerini iyileştirmesi için Zach'in annesini arıyor, çünkü Zach'in iyileştirme gücü olduğuna inanılıyor. Bu güce büyüyünce artık inanmayan Zach ile muhafazakar annesi arasındaki ilişki de kendini bu noktada gösteriyor. Annesi cinsel yönelimi ortaya çıktıktan ve aile içinde gerginlikler oluşmaya başladığı zamanlardan beri Zach'i olduğu gibi kabul eden ve ona koşulsuz sevgi gösteren tek kişi. Ancak onun özel biri olduğu iması bir anlamda onun kimliğine atfediliyor ve Zach'in içine işliyor. Dini bir rehber gibi gördüğümüz satıcı bir kadın olan Madam Chose, Zach'in kendisine herkes gibi olmak istediğini söylediğinde ona "Tanrıya şükür ki hiçbir zaman herkes gibi olmayacaksın." diyor. Yaşadığı zorluklar karşısında her daim onun yanında olacak birisinin olduğunu dini bir hikaye anlatarak aktarıyor. İnanç teması üzerinden eşcinselliğin Katolik inancındaki yerinin nasıl mümkün olabileceğine dair eleştiriler getiriliyor.

Cinsel yönelimini kabullenme sürecinde sürekli gelgitler yaşayan ve bu durumu inkar edip "normal" olduğuna inanmaya çalışan Zach'in bastıramadığı bu durum bir astım metaforu üzerinden anlatılıyor. Zach'in sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için astım ilacına ihtiyacı var. Aslında astım ilacını kullanması ile cinsel yönelimi arasında metaforik bir ilişki kuruluyor. Bırakmaya çalışıyor ancak bırakamıyor. Kız arkadaşı Michelle beraber iken ve bir eşcinsel olmadığına inanırken iki yıl bu ilacı kullanmıyor. Ancak yine de Michelle bilmeden gece astım ilacı kullandığı sahne Zach'in sürekli inkar ettiği benliğini gösteriyor. Kudüs'te ilk eşcinsel deneyimini yaşayan Zach için bu kabullenme kolay bir süreç olmuyor. Normal olamamanın verdiği ızdırap ile her şeyi ve astım ilacını bırakıp çöle gidiyor. Ancak yine de onsuz hayatta kalmayı başaramıyor. Ta ki çölde yaşayan yerliler onu bulup astım ilacını ona verene kadar.

C.R.A.Z.Y., bir kabullenme hikayesi. Yaşadığı toplumda herkes gibi "olamayan" birinin yaşadığı süreci onun perspektifinden anlatıyor. Bu süreçte her ne kadar olduğu halini kabul etmeye çalıştığında aile gibi toplumun bir yansıması haline gelen kurum onu kendi kabuğuna itiyor. Dışarıdaki çevresine verdiği var olabilme savaşı gücünü kendi içinde benliği ile olan savaştan alıyor. Hiçbir noktayı yüceltmeye veya kötülemeye girmeden eşcinsel bir bireyin yaşadığı psikolojik savaşı tüm sadeliği ile anlatıyor.


Benzer yazılar

9 Maddede Olumlu Ebeveynlik

Olumlu ebeveynliğin çocuklara da ebeveynlere de çok iyi geldiğini biliyoruz. Sizin için bu ebeveynlik tarzının 9 temel maddesini derledik.

Sosyal Destek Nedir ve Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Bizi önemseyen, başımıza kötü bir şey geldiğinde sığınabileceğimiz insanların, hatta tek bir insanın dahi olması bize iyi geliyor!

Geleneksel Erkeklik Anlayışı

"Erkekler ağlamaz.", "Erkek adam işine bakar, ev işleriyle uğraşmaz." Gerçekten öyle mi? Bu cinsiyetçi normlar erkekleri nasıl etkiliyor?

Flört şiddetini Gösteren Uyarıcı İşaretler

Flört şiddetinin önceden tahmin edebileceğimiz, bazı uyarıcı işaretler olabilir mi? Tüm bu uyarıcı işaretler bize ne söyler?

Cinsel Akışkanlık Nedir?

Cinsel akışkanlık, son yıllarda araştırmacıların cinsel yönelimin geçici veya kalıcı olarak değişebildiğini fark etmesiyle ortaya çıktı.

Kadınları Baskılama Aracı Olarak Etiketleme

Cinsiyet rollerinin dışına çıkan kadınlar toplum tarafından ayıplanıyor ve etiketleniyor. Bu durum etiketlenen kadınları nasıl etkiliyor?

Faydacı Dostluk Nedir?

Romantizmden ziyade cinselliğin ön planda olduğu faydacı dostluk sağlıklı olabilir mi, yoksa başarısız olmaya muhtaç mıdır?

Sanatla Olan İlişkimiz

Dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler. Aslında sanat hayatımızın her yerinde ve bizi sosyal, bilişsel ve duygusal olarak iyileştiriyor.

Filmler İlişkilere Bakış Açımızı Nasıl Etkiliyor?

Hep o filmlerde gördüğümüz, partnerlerin birbirleri için türlü fedakarlıklar yaptıkları aşklar... Gerçek hayatta bir karşılıkları var mı?

İş Yerlerinde Cinsiyet Eşitsizliği - 1

İş yerinde cinsiyet eşitsizliği hala bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Temsil imkanı sağlansa bile kadınlar sorunlarla karşılaşıyorlar.

İş Yerlerinde Cinsiyet Eşitsizliği - 2

İş yerinde cinsiyet eşitsizliği bulunması, çeşitliliğin getirdiği bazı avantajları engelliyor. İşte bu avantajlardan birkaçı!

Kariyer ve Aile Arasında: Sandviç Nesil

İş ve hayat dengesini oturtmakta zorlandığımızda rol çakışması ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Farklı yükümlülükler arasında kayboluyoruz.

Sosyal Medya Gençleri Nasıl Etkiliyor?

Sosyal medya hesapları sonsuz bir vakit geçirme aracı. Peki bunun üzerimizdeki olumlu ve olumsuz etkileri neler oluyor?

Çocuğumla Çıplaklık Konusunda Nasıl Konuşmalıyım?

Çocuklar erken yaşlardan itibaren çıplaklık konusunda meraklı olabiliyorlar. Peki onlarla bu konuyu en doğru şekilde konuşmanın yolu nedir?

Ofis Ortamındaki Öfke Ev Hayatına Nasıl Yansıyor?

Ofis ortamında karşılaştığımız ve ruh halimize etki eden kabalık, eve gittiğimizde kolaylıkla etkisini yitirmiyor. Peki ya ne yapmalı?

Kardeş ilişkileri yetişkinlikte nasıl değişiyor?

Hayatımızda büyük bir rol oynayan kardeşlerimizle ilişkilerimizin yetişkinlikte nasıl şekil değiştirdiğini öğrenmek ister misiniz?

Çocuklarla Neden Felsefe Çalışmalıyız?

"Çocuklar felsefeden ne anlar?" demeyin! Felsefe alıştırmaları yapmak çocukların düşünme yeteneklerini geliştiriyor ve pekiştiriyor.

Dizilerle kurduğumuz bağ ne anlama geliyor?

Hiç sevdiğiniz bir dizi karakteri öldüğünde hıçkıra hıçkıra ağladınız mı? Bu onlarla bağ kurduğunuzu gösterir. Peki neden bağ kurarız?

Boşanmalar genetik midir?

Ailedeki boşanmalar, çocukların da boşanacağını mı gösterir? "Boşanmış olmak" bir gen midir? Yoksa yerleşik düşüncelerimiz hatalı mı?

İlişkilerdeki Çatışmalar Aslında Sağlıklıdır

Partnerinizle hiç tartışmadığınız bir ilişki mi hayal ediyorsunuz? Aslında çatışmalarınız ilişkinizin sağlıklı olduğunu gösteriyor!

Arkadaşlar arasında cinsel çekim olabilir mi?

Daha önce hiç yakın bir arkadaşınıza karşı cinsel çekim hissettiğiniz oldu mu? Ya da bir gün onu bambaşka bir şekilde görmeye başladığınız?

Çocuklar İçin Nezaketli Davranış Pratikleri

Nezaket her yaşta önemli! Bir ebeveyn olarak çocuğunuza başkalarına karşı nezaketli davranışlarda bulunmasını nasıl öğretebilirsiniz?

Erkekliği Yeniden Tanımlamak: 4:44

Geleneksel erkekliğin özellikleri arasında feminen ve güçsüz görünmemek yer alıyor. Jay-Z’nin albümü ise bunu değiştiriyor!

Yüzleşme, Kabullenme ve Değişim - Sound of Metal

Kimi zaman yüzleşmek, bizi dibe batıran koşulların içerisinden çıkmaktan çok daha zordur. Sound of Metal filmi tam da bu konuya değiniyor.

Güçlü ve Sağlıklı Torun ve Büyükanne-Büyükbaba İlişkisi

Torun ve büyük ebeveynler arasındaki ilişkinin önemi yadsınamaz. Peki bu ilişkiyi nasıl daha sağlıklı bir hale getirebiliriz?

İş Hayatında Toksik İlişkiler - The Assistant Filmi

İş hayatı toksik ilişkiler barındırabiliyor ve bu ilişkiler bize kendimizi sorgulatabiliyor.

Bize İlişkilerimizi Düşündüren 4 Kısa Film

Kendimizle yüzleşmek ve kendimizi daha iyi tanımak için bir fırsat niteliğinde olan 4 kısa filmi yakından inceliyoruz. Keyifli okumalar!

Farklı Ebeveyn Türlerini Gördüğümüz 3 Film

Ebeveynlerimizle ilişkimiz hayat boyu yakamıza yapışıyor. Bu ilişkilerin bizi nasıl etkilediğine dayanan filmlere dair yolculuğa çıkıyoruz.

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

2019'un Aşk şarkıları

Koca bir yılı devirdik. Acaba ardımızda hangi aşk şarkılarını bıraktık? 2019'un dikkatimizi çeken aşk şarkılarını bu yazıda inceledik.

Unutmak ve Hatırlamak Arasında Kalmış Bir Hikaye: Hiroşima Sevgilim

Travmatik deneyimler yıllar geçtikten sonra dahi etkisini korumaya devam ediyor. Hiroşima Sevgilim filmi bu durumu açıkça gösteriyor!

Gençleri Merkezine Alan 3 Film

Gençlikten yetişkinliğe geçişteki o bitmek bilmeyen, sancılı süreç... Bu süreci merkezine alan filmleri inceledik. Keyifli okumalar!

Saplantılı ve Depresif Bir Karakter: Miles - Sideways Film Analizi

Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişinin yaşadığı ayrılık sonrası hayatına odaklanan bu filmi inceledik. Keyifli okumalar!

LGBTİ+ Bireyleri Konu Edinen Filmler

Onur ayına özel keyifle izlediğimiz LGBTİ+ bireyleri konu edinen filmleri derledik. Onur ayımız kutlu olsun! Keyifli okumalar.

Size ve Çevrenize Mutluluk Bulaştıracak Filmler

Hepimizin kimi zaman hayattan bir miktar uzaklaşarak bolca kahkaha atmaya ihtiyacı oluyor. Bu liste de o anların adeta bir kurtarıcısı!

Sinemada Kadın Dayanışması: Thelma & Louise

Feminist ögelerin güçlü bir şekilde yansıtıldığı, kız kardeşliğe dayanan Thelma & Louise filmini inceledik. Keyifli okumalar!

Hollywood Klasikleri ile Bağlanmanın Aşamaları

Bağlanmanın oluşumunu gösteren dört aşamaya yakından tanıklık edebileceğiniz, Hollywood'un klasikleşmiş yapıtlarını sizin için derledik.

İçinizi Isıtacak Dostluk Temalı Filmler

Beyaz perde yıllarca dostluk ilişkilerine ev sahipliği yapmıştır. Biz de sizler için izlenmeniz gereken dostluk temalı filmleri listeledik.

Bağımlılığı Konu Alan Filmler

Aşk fizyolojik açıdan bir bağımlılık... Peki ya gerçek bağımlılık? Bu yazımızda konuya ışık tutan filmleri inceliyoruz.

Aşkı Anlatan 8 Kısa Animasyon

Bu yazıda sizler için yemek molalarında izleyebileceğiniz aşkı konu alan sekiz kısa animasyonu derledik. şimdiden keyifli seyirler!

Hüzünlü Bir Son: Ayrılık Filmleri

Ayrılık çoğumuza tanıdık gelen bir durum olsa da her ayrılık kendine özgü hikayeler barındırıyor. İşte bu hikayelerden bazıları…

İzleyenlere Çocukluk Aşkını Hatırlatacak 5 Film

İşte o günlüğünüze yazdığınız, belki de yaz akşamlarında eve çağrılıncaya kadar koşturduğunuz ilk aşkınızı sizlere hatırlatacak beş film!

Sanatçı Romanları Küntslerroman Türüne İki Örnek

Bireyin olgunlaşarak bir sanatçı olmasını konu edinen roman türüne küntslerroman adı veriliyor. Sizler için bu türden iki örnek düzenledik!

Kurgu Karakterlerle Kurduğumuz Bağ

Platform 9 √Ǭæ 'ten kalkmak üzere olan Hogwarts Express'in en arka vagonunda; Harry, Ron ve Hermonie sizi bekliyor desek buna inanmak ne kadar zor olur?

Büyük ebeveynlerimiz hayat memnuniyetimizi olumlu etkiliyor.

Büyükanne ve dedelerinizle kurduğunuz ilişkinin size çok iyi geldiğini fark etmiş miydiniz? Hayatımızda büyük bir yer tutan bu kişilerin etkisi araştırmalarla da destekleniyor!

Travmatik Bir Çocukluğun Gölgesinde Yaşamak: Güz Sonatı

Güz Sonatı anne ile kızı arasındaki şefkat eksikliğini konu alıyor. Çocukluğunda göremediği sevgi Eva'nın bütün ilişkilerini etkiliyor.

Aile İçi şiddet Çocuğu Nasıl Etkiliyor?

Aile içinde şiddete maruz kalmak, çocukların normal gelişimlerini sekteye uğratıyor ve çocuklarda derin yaralar açıyor. Detayları yazımızda.

Marina - Ancient Dreams in a Modern Land

Marina cinsiyetçi tutumlara ve kadın cinselliğe dair normlara eleştiriler sunuyor. Peki hangi şarkıları hangi mesajı vermek istiyor?

Sürdürülebilirliğin Çekiciliği

Bireylerin dünyayı önemsemesi onları daha iyi birer partner yapabilir mi? Kimler etik yaşam standartlarını benimsemeye daha yatkın? Sorularınızın cevabı yazımızda!

Cinsel Kimliğini Açıklamak

"Kuir" ne demek? Cinsel kimlik ve cinsel yönelimin farkı nedir? Cinsel kimliği açıklama süreci nasıl oluyor? Hepsinin yanıtı yazımızda!

Aşkın Farklı Türlerine Dair Bir Komedi - Crazy, Stupid, Love

Emma Stone, Ryan Gosling ve Steve Carrell'ın başrollerini paylaştığı film, aşka dair sorular sorduran bir romantik komedi.

Aşkın 6 Mil Derinliğinde Su Üstünde Kalmanın Çabası: Submarine

Bozuk bir aile yapısı içinde, ergenliğin getirdiği karakter bunalımıyla uğraşan Oliver, ebeveynlerinin evliliklerini kurtarmaya çalışıyor.

Profesyonel İş Yaşamına Dair 3 Film

Profesyonel hayat hayatımızı yakından etkiliyor. İş yaşamındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini konu alan 3 farklı film!

Aile İlişkilerini Konu Alan Kitaplar

Büyüdüğümüz evin üzerimizdeki etkisini anlamak hayatımıza yön vermemizi kolaylaştırıyor. Size bu konuda yardımcı olacak kitapları derledik!

Ebeveynlerimizden Sürekli Duyduğumuz 6 Cümle

Zihnimize ebeveynlerimizin sesiyle kazınan bazı cümleler var. O cümlelerden altısını seçtik. Bakalım aralarında size de tanıdık gelenler var mı?

Kardeş Zorbalığı

Kardeş kavgası normal olabildiği gibi kardeşlerin birbirine sistematik olarak zarar vermesi kardeş zorbalığı olabiliyor. Çocukları mental olarak olumsuz etkileyen bu durumu detaylı olarak bu yazımızda okuyabilirsiniz!

Kabul Edilmemişliğin Gölgesinde Bir Çocukluk: The 400 Blows

İlgisiz bir anne, baskıcı kurallarla çalışan öğretmenler arasında kaybolan ve kendine bir yer edinemeyen Antonie’nin hayatını ele alıyor.

Tehlikeli Bir Alkol Deneyi: DRUK

Yaşamanın keyfini unutmuş orta yaş krizindeki dört öğretmenin içlerindeki coşkuyu bulmaya çalışma öyküsünü anlatan bir Danimarka filmi.

İlişkileri Merkezine Alan Tiyatro Oyunları

İnsanı insana insanla anlatma sanatı: tiyatro! Yakın ilişkileri sahneye taşıyan tiyatro oyunlarını sizler için derledik.

Travmalar ve Ait Olma İhtiyacı: Saksı Olmanın Faydaları

Saksı Olmanın Faydaları çocukluk döneminde travmatik deneyimleri olan Charlie’yi ve bunların onun hayatındaki etkilerini konu alıyor.

Karanlık Nostalji: Last Night in Soho

Film, 1960’lı yılların Londra’sında nostaljik bir rüyanın ardındaki zehirli dünyayı anlatıyor. Geçmişin travmaları bugünü nasıl etkiliyor?