İş Arkadaşları Arasındaki Güven Olgusu

Fatmanur Etili

Fatmanur Etili

İş Arkadaşları Arasındaki Güven Olgusu

Pots & Pans - Patricia Bellerose

Pots & Pans - Patricia Bellerose

İnsanlar arasındaki her türlü barışçıl iş birliği öncelikle karşılıklı güvene dayanır.
 • -Albert Einstein
Gün içerisinde zamanımızın büyük bir kısmını iş yerinde geçiriyoruz; iş yerimiz en büyük sosyal ortamlarımızdan biri haline geliyor. Bu süre içinde sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, ekip toplantılarını gerçekleştiriyoruz, iş arkadaşlarımızla yemeğe çıkıyoruz. İş yerimiz en çok vakit geçirdiğimiz alan haline gelirken bu alanı paylaştığımız iş arkadaşlarımız da en sık karşılaştığımız, ilişki içerisinde olduğumuz kişiler haline geliyor. Aslında hem kurum ile hem de iş arkadaşlarımızla bir ilişki geliştiriyoruz. Bu ilişkiyi sürdürebilmek için de güven gibi en önemli duygulardan birine ihtiyaç duyuyoruz.
relate-banner

Güven, ilişkilerimizi sürdürebilmemiz konusunda en önemli duygulardan biri. İlişkileri güven üzerine kurmak, ilişkinin uzun vadeli, sağlam ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Çeşitli tanımları olmakla birlikte güven; bireylerin birbirlerini desteklemesi, birbirlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olması ve bu ihtiyaçların giderilebilmesi için çaba göstermesi olarak açıklanıyor. Profesyonel iş yaşamında ise güven, risk ve belirsizliklerle başa çıkabilmek olarak ifade ediliyor. Güven, bir organizasyon içerisindeki çalışanların birbirleriyle ilişkiler kurmasını ve sürdürmesini sağlıyor. Güven ya da güvensizlik duygusu; ast"“üst ilişkisinde, aynı ekip üyeleri arasında kısacası örgütün iç paydaşlarının her birinde gözlemlenebiliyor. Örneğin, astların yöneticilerine güvenmeleri durumunda iş performanslarında ve örgüt içerisindeki prososyal davranışlarında fayda sağlamaya yönelik daha istekli oldukları gözlemleniyor. Yöneticiye güven duyulmadığı durumlarda ise çalışanların kuruma yönelik olumlu beklentilerinin olmadığı görülüyor.

Farklı düzlemleri olmakla birlikte iş yerinde kişiler arası güven, bilişsel ve duygusal güven olarak iki boyutta tanımlanıyor. Bilişsel güven; sorumluluk, güvenilirlik, güvenlik yargılarına dayalı olarak geliştirilip sürdürülüyor. Çalışma arkadaşlarına bilişsel güven duyan kişiler, çalışma arkadaşlarının ortak kurallara uyacağını ve sorumlulukları yerine getireceğini düşünüyor. Bununla birlikte bu kişiler sömürülme korkusunu daha az yaşıyor. Duygusal güven, bir tarafın diğer tarafın refahı için gerçek bir özen ve endişe göstermesiyle ortaya çıkıyor. Duygusal güvenin olduğu ortamda çalışanların kendilerini daha özgür hissedip daha rahat ifade ettikleri gözlemleniyor.

Bir İş Yerinde Güven Duygusunun Olması Neden Önemlidir?

Güven oranının düşük olduğu kurumlarda çalışanlar arasında yardımlaşma fikirlerini dile getirme oranı daha düşük oluyor. Güvenin yüksek olduğu kurumlarda fikir alışverişinin, gelişmiş ilişkilerin ve yüksek karlılık oranının olduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla güven, kurum kültürünü oluşturan en önemli faktörlerden biri olduğundan ve güven ortamı oluştuğunda hem tüm çalışanlar hem de kurum için birçok olumlu etki beraberinde geldiğinden güven en anahtar birleşenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Güven olgusunun örgüt kültürü haline getirildiği çalışma ortamlarında kişilerin yaptıkları işler üzerindeki etkileri ve verimlilikleri daha yüksek oluyor. İş arkadaşları arasında daha aktif bir ilişki olduğu görülüyor. Aynı zamanda iş arkadaşları arasında iş birliği oranının arttığı, kişilerin daha üretken oldukları, çalışanlar üzerindeki stresin daha az olduğu ve çalışanların başka bir iş için işten ayrılma ihtimallerinin daha düşük olduğu gözlemleniyor. Özetlemek gerekirse bir iş yerinde güven duygusu oluştuğunda

 • Örgütsel verimlilik artıyor.
 • İş birliği artıyor.
 • Prososyal davranışlar artıyor.
 • Bilgi paylaşımı artıyor.
 • Çalışanlar birbirlerinin başarısını takdir ediyor ve böylece aralarındaki bağ güçleniyor.
 • Hedefler zorlayıcı olsalar da ulaşabilir olarak görülüyor.
Güven İlişkisi Nasıl Kurulur?

İş yerinde güven ortamı oluşturmak için öneriler:

 • Araştırmalar, organizasyonlarda güven kültürünün oluşmasını etkileyen önemli bir etmenin etik liderler ya da yöneticilerin varlığıyla ilgili olduğunu açıklıyor. Etik liderler; dürüst, fedakar, güvenilir olarak tanımlanıyor. Etik liderlerin varlığı ise çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımını olumlu yönde etkiliyor.
 • İş yerinizdeki güveni ölçebilirsiniz. Elde ettiğiniz veriler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yaparak kurumunuzdaki güven duygusunu pekiştirebilirsiniz.
 • Tüm paydaşların güvenilir olması için çabalayın. Bunun için öncelikle kendinizden başlayabilirsiniz.
 • Tüm kurum çalışanlarını kurum içerisinde yapılacak olan değişiklerden, neden böyle bir değişiklik yapıldığından haberdar edebilirsiniz.


Benzer yazılar

Kendi Potansiyelini Keşfeden İnsanlar Neye Benzer?

Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisini duymuş muydunuz? Bu piramitte en tepede yer alan “kendi potansiyelini keşfetmek” neye benziyor diye merak ediyorsan cevabı yazımızda.

Hep Siz Mi Özür Diliyorsunuz?

Özür dilemek ilişkilerimizi olumlu bir şekilde etkilese de gereğinden fazla özür dilediğimizi fark ettiğimiz noktada durup düşünmemiz hem kendimiz hem de ilişkimiz için daha sağlıklı oluyor.
Ron Hicks,

Arkadaştan Romantik Partner Olur Mu?

Arkadaşıma romantik hisler beslemeye başlamam normal mi? Bu durum bir yere varır mı? Varırsa sağlıklı bir ilişki sürdürebilir miyiz? Tüm bu soruların cevapları yazımızda!
The Letter - David Hettinger

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!
İsimsiz

Güvenli Bağlanmayı Anlatan Türkçe Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan Türkçe şarkıları derledik!

Karşılanmamış İhtiyaçlar Kendini Nasıl Gösterir?

Karşılanmamış ihtiyaçlarımız, kendilerini farklı duygularla gösterebilirler.
Brita Grangström - A Jug for the Flowers (Tarihi bilinmiyor)

İş Yerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Takıntılı düşünceleriniz, tekrar tekrar kontrol ettiğiniz işler veya ritüelleriniz iş hayatınızda büyük problemler yaşamanıza sebep oluyor mu?
Waheed in lord’s robes - Liu Xiaodong (2011)

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Örgütsel bağlılık ile çalışanların iş performansı, motivasyonları, işten ayrılmaları ya da devam etmeleri arasında bir ilişki bulunuyor.

Aşkın İyileştirici Hali : Güvenli Bağlanmayı Anlatan Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan şarkıları derledik!
Sorrow - Paul Cézanne (1867)

İş Kaybı Sonrası Yaşanan Yas Dönemi

Bir işe sahip olmak bize statü, öz güven ve sağlamlık getiriyor. Peki bu işi kontrolümüz dışında kaybedersek ne oluyor?

footer