Ergenlerde Duygusal Zeka

Büşra Kösem

Ergenlerde Duygusal Zeka

PexelsDuygusal zeka ergenlikte duygusal gelişimin bir parçası. Ergenlerde duygusal zeka, kişilerin duygularını etkili ve yapıcı kullanabilme becerilerini doğrudan etkiliyor. Duygusal zeka kişilere olumsuz duygularla başa çıkma konusunda yardımcı oluyor. Dolayısıyla stres yönetimi, ilişki kurma ve değişimle başa çıkma konusunda olumlu etkilere sahip. Bazı araştırmalar, kişilerin duygusal zekaları ile akademik başarıları arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Örneğin, duygusal zekası gelişmiş olan ergenlerin liseden yüksek eğitime geçiş sürecini daha rahat atlattığı görülüyor.

Kişinin kendisiyle olan iletişiminin olumsuz olması onda kaygıya yol açabiliyor. Kişinin yalnızca sosyal çevresiyle değil, kendisiyle kurduğu ilişkiyi de etkileyen duygusal zeka, bu alandaki beceriler gelişmiş ise kaygıyla başa çıkmada da yardımcı olabiliyor. Bahsi geçen becerilerin gelişmesi için kişinin duygularını etkili bir biçimde kullanabiliyor, yani her şeyden önce anlamlandırabiliyor olması gerekiyor. Bu nedenle günlük tutmak gibi öz bilinci artıracak aktiviteler kendilerini tanıma süreçlerini pekiştirmek amacıyla ergenlere önerilebilir. Günlük tutmanın önerilmesinin sebebi ise kişilerin olaylar karşısındaki hislerinin nasıl bir örüntüye sahip olduğunu anlamasında birincil bir kaynak görevi görmesi oluyor.

Bu yazımızda size duygusal zekayı pekiştirmek için geliştirilen bir oyundan söz edeceğiz. Oyunun adı "Benim Renkli şapkam". Oyunu yönetecek kişi -bu kişi bir terapist, öğretmen veya ebeveyn olabilir- her oyuncuya bir tane düşecek şekilde farklı renklerde şapkalar sağlar. Sonrasında her şapkayı bir duygu ile eşleştirir ve oyunculara hangi renk şapkanın hangi duyguyu temsil ettiğini söyler. Oyunculardan o anki duygularına en yakın duyguyu temsil eden şapkayı seçmeleri ve başlarına takıp çember şeklinde oturmaları beklenir.

Bu oyunun amacı aynı ortamda birden fazla duygunun barınabilceğini göstermektir. Olumsuz duyguları temsil eden şapkaları takmış kişiler olumsuz hislerinden söz eder ve sıra bir sonraki kişiye geçer. Olumlu duyguları temsil eden şapkaları takmış kişiler ise bahsi geçen olumlu duyguyu kendilerince tanımlamaya teşvik edilir. Herkese sıra geldikten sonra tekrar olumsuz duygulara dönülür ve bahsi geçen duygular ve temsil ettikleri üzerinde durulur. Sonunda, bu duygu ile başa çıkmanın veya yüzleşebilmenin alternatif bir yolu bulunur. Buradaki amaç olumsuz duyguların yerine olumlu duyguların koyulabilmesini incelemek ve buradan bir şeyler öğrenmektir.

Moore, C. (2021, May 18). Teaching Emotional Intelligence to Teens and Students. Positive Psychology. Retrieved from https://positivepsychology.com/teaching-emotional-intelligence/

Benzer yazılar

Duygusal Zekamızı Nasıl Geliştirebiliriz?

Duygusal zeka son dönemlerde özellikle profesyonel çevrelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Peki, bu duygusal zeka nedir ve nasıl geliştirilir?

Ergenlik Döneminde İlişkiler

Hepimizin hatırlamaktan genellikle kaçındığı ergenlik yılları... Ergenlik döneminde nasıl ilişkileniyor, bu ilişkilerden neler öğreniyoruz?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sosyal İlişkilere Etkisi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, hayatımızın her alanını olduğu gibi sosyal ilişkilerimizi de etkiliyor. Peki nasıl?

Ergenlik Döneminde Arkadaşlık

Ergenlik dönemi birçok kişinin hayatında zorlayıcı bir dönem olabiliyor. Değişen benliğimiz ile arkadaşlıklarımız da değişiyor mu?

Ergenlik Dönemi Depresyonu ve Romantik İlişkiler

Depresyonu tetikleyen etkenlerin başında yakın ilişkilerimiz geliyor. Erken ergenlik döneminde yaşanan sosyal problemler, depresyon için kuvvetli bir temel oluşturuyor.

Duygusal zeka ile akademik yeterlilik ilişkili mi?

Duygusal zekanın yüksekliği akademik hayata da olumlu yansıyor. Peki duygusal zeka ne demek ve bu olumlu etkiyi ne şekilde gözlemliyoruz?

Cezalandırılmadan kaçan ergenler daha çok sır saklıyor.

Ergenlerin ebeveynlerinden sır saklamalarının başlıca nedenleri cezalandırılmaktan kaçmak ve ebeveynleriyle olan ilişkilerini korumak oluyor.

Ergenlikte Kimlik Oluşumu ve Arkadaşlıklar

Ergenlikte kişiler ebeveynlerinin çocukları olmaktan çıkıp bir birey olma yolculuğuna başlarlar. İşte bu dönemde kimlikleri oluşur!

Ergenlik Döneminde Yeme Bozuklukları ve Beden Algısı

Ergenlik dönemi, genellikle yeme bozukluklarının gelişmeye başladığı bir dönem... Peki neden bu yaşlarda yeme bozukluğu gelişiyor?

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zekası yüksek insanlar; duyguları okuma, anlama ve düzenleme konusunda öne çıkıyorlar. Duygusal zekayı ve ilişkilere etkisini inceledik.