Romantik İlişkilerde Makyavelizm

Gizem Sürenkök

Orhun Ogün Yücel

Romantik İlişkilerde Makyavelizm

Cocktails and Broken Hearts - Jack Vettriano

Son günlerde sık sık bahsi geçen "karanlık üçlü" kavramının yakın ilişkilerimizi de etkileyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Karanlık üçlü adı verilen kişilik özellikleri narsisizm, psikopati ve makyavelizm olarak tanımlanıyor. Narsist insanların kendilerini her şeyden üstün gördükleri ve aşırıya kaçacak ölçüde benmerkezci oldukları biliniyor. Bununla uyumlu bir şekilde, narsist insanlar problemler karşısında hep kendilerini haklı çıkartarak başkalarını suçlu görme eğiliminde oluyorlar. Psikopati ise empati eksikliği ve dürtüsellikle ilişkilendiriliyor. Üçlünün son ayağı olan makyavelizm ise faydacılık, hırs, benmerkezcilik, kapalılık, vicdansızlık ve duygusal soğukluk gibi karakter özellikleriyle tanımlanabiliyor. Bu yazımızda, her ne kadar diğerlerine kıyasla biraz daha az dikkat çekse de yakın ilişkilerimizi çok etkileyen bir kavram olan makyavelizm üzerinde duracağız.


"Amaca giden her yol mübahtır." söylemini mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. 15. yüzyıl siyasi düşünürü Niccolo Machiavelli'nin yöneticiler için yazdığı Prens isimli kitabındaki bu söylem aslında makyavelizmin ana çerçevesini oluşturuyor. Makyavelist kişilik özellikleri gösteren bireyler, rekabete dayalı sosyal ortamlarda başkalarını kandırmakta ve amaçlarına ulaşmakta başarılı olsalar da aynı durumun güven, bağlılık ve iş birliği gerektiren durumlarda geçerli olduğunu söyleyemiyoruz. Dolayısıyla ikili ilişkiler çerçevesinde makyavelizmin oldukça yıkıcı olduğunu gözlemliyoruz.

Makyavelist insanların içsel deneyimlerinin genel olarak daha az yoğun olduğu düşünülüyor. Kendi duygularıyla daha az bağlantıda olan bu kişilerin, başkalarının da ihtiyaçlarına ve isteklerine daha az cevap verebildiği ve daha az duygusal destek sağlayabildikleri biliniyor. Araştırmalar makyavelist kişilerin duygusal zekalarının da daha düşük olduğunu gösteriyor. Makyavelist insanların nasıl bu özelliklere sahip olduğunu araştıran çalışmalar, bu özelliklerin kısmen de olsa çocukluk deneyimleri ile ilgili olabileceğini gösteriyor. Buna göre, makyavelist kişilerin bir kısmı sevgisiz, ilgisiz, cezalandırıcı ya da fazla kısıtlayıcı ebeveynler tarafından yetiştiriliyorlar ve bunun sonucu olarak böyle bir adaptasyon geliştiriyorlar. Yeri gelmişken makyavelizmin bir hastalık olmadığını belirtmekte fayda görüyoruz. Ayrıca, bu özelliğin bir spektrum üzerinden daha iyi anlaşılabileceğini de eklemeliyiz. Bazıları bu kişilik özelliğini daha yoğun gösterirken diğerleri daha az makyavelist olabiliyor.

Yüksek oranda makyavelist olan kişiler esnemez karakterleri, başkalarına muhtaç olmadan kendi işlerini kendileri görebilmek konusundaki ısrarları ve sarsılmaz öz benlikleri ile diğer insanlardan ayrılıyorlar. Yakınlık kurma ihtiyaçları minimum düzeyde olan bu kişiler duygularını ve kırılganlıklarını göstermeyi de zayıflık olarak nitelendiriyorlar. Genel olarak insanlara güvensiz yaklaşan makyavelistler, diğer insanların tahmin edilemez ve güvenilemez olduklarını varsayıyorlar. O yüzden de diğer insanların değerlerine saygı duymuyorlar ve başkalarının her davranışının arkasında bir art niyet arıyorlar. Kendi duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan kaçınan bu kişiler, kişiliklerinin bir parçası olarak manipülatif davranmaya da daha meyilli oluyorlar. Bu davranışlarının arkasında da duygularını gizleyerek kendilerini koruma güdüsünün yattığı bulunuyor. Daha çok kısa süreli, daha az duygusal yatırım gerektiren ilişkilere girmeyi tercih eden makyavelistler partnerlerini de duygusal olarak sömürmeye daha yatkın oluyorlar. Daha uzun vadeli, bağlılık gerektiren ilişkilerde de bu duyguyu hissetmekte zorlanmaları sebebiyle, partnerlerini aldatma ihtimalleri daha yüksek oluyor.

Buraya kadar bahsi geçen özelliklerin kaçıngan bağlanma stiliyle benzerlikler gösterdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Gerçekten de makyavelizm ile kaçıngan bağlanma stili arasında pozitif bir ilişki gözlemleniyor. Hem makyavelistlerin hem de kaçıngan bağlanan kişilerin kendileri hakkında olumlu ama başkaları hakkında olumsuz bir zihinsel şemaya sahip olduğu biliniyor. Başkalarına güvenememe ve kırılganlıklarını kolay gösterememe özellikleri de benzer şekilde her iki grupta da gözlemleniyor. Makyavelistlerin kaçıngan insanlardan farkı, ilişki içerisindeki yakınlık beklentileri oluyor. Kaçıngan insanlar mesafeyi korumak isterken makyavelizm özellikleri gösteren insanlar karşılarındakini kontrol etmeye ve sömürmeye yönelik bir yakınlık beklentisi içerisinde yaşıyorlar. Bir başka deyişle, makyavelist insanlar için partnerlerinin varlığının tek amacı onların kişisel ihtiyaçlarını tatmin etmeleri oluyor. Bu faydacı tutum, makyavelist kişilerin ilişki içerisinde sürekli almalarına ve hiç karşılık vermemelerine yol açıyor. Üstelik bu sömürücü tavır, partnerin rızası olmadan sürdürüldüğü için partnerin de ilişki içerisinde gelişmesini ve kendini iyi hissedebilmesini engelliyor.

Peki makyavelistlerin ilişkileri ne kadar uzun soluklu olabiliyor? Araştırmalara göre, partnerler artık bu duygusal sömürüye daha fazla dayanamadıkları noktada makyavelist kişileri terk ediyorlar ve bu aslında oldukça sık rastlanan bir durum. İlişkideki bütün yakınlık ve uzaklık kontrolünü elinde tutmak isteyen makyavelist kişiler, ilişkinin en temel kurallarından biri olan karşılıklılık (reciprocity) ilkesine zarar veriyorlar. Bu da ilişki memnuniyetlerini sürekli azaltan ve sonuçta ilişkilerinin bitmesine neden olan yegane sorun olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik eleştirme veya terk edilme gibi durumlarda makyavelist insanların tepkisi de genel olarak partnerlerini ve aralarında kurulmuş bağı aşağılamak ve yoğun bir öfke göstermek şeklinde oluyor.

Makyavelist kişiler, her ne kadar psikolojik olarak dengeli olduklarını ve günlük hayata iyi adapte olduklarını iddia etseler de bu durumun psikolojik sağlıklarından ziyade kullandıkları savunma mekanizmalarından kaynaklı olduğuna inanılıyor. Bu kişiler, sağlıklı yakın ilişkiler kuramadıkları için genel hayat memnuniyetlerinin de bununla ilişkili olarak daha düşük olduğu düşünülüyor. Araştırmalar makyavelist kişilerin manipülatif kişilik özelliklerinin yüksek kaygıyla, ilişki sorunlarıyla, aldatmayla, aile içi şiddetle ve cinsel saldırganlıkla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu sebeple politik teoride önemli bir yeri olsa da Machiavelli'nin ortaya koyduğu fikirlerin yakın ilişkilerimizi olumsuz etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

[1] Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2002). Narcissism and commitment in romantic relationships: An investment model analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 484-495.
[2] Ináncsi, Tamás & Láng, András & Bereczkei, Tamás. (2015). Machiavellianism and Adult Attachment in General Interpersonal Relationships and Close Relationships. Europe's Journal of Psychology. 11. 139-154.
[3] Czibor, A., & Bereczkei, T. (2010). Who will win the competition? Personality, strategy and success in a competitive game. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(1), 165-182.
[4] Pilch, I. (2008). Machiavellianism, emotional intelligence and social competence: Are Machiavellians interpersonally skilled? Polish Psychological Bulletin, 39(3), 158-164.
[5] Pilch, I. (2012). Machiavellianism and problem-solving strategies in a marriage relationship. The New Educational Review, 27(1), 324-336.
[6] Wastell, C., & Booth, A. (2003). Machiavellianism: An alexithymic perspective. Journal of Social and Clinical Psychology, 22(6), 730-744.
[7] Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C., & Moore, H. (2007). Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side?. Personality and individual differences, 43(1), 179-189.
[8] Sherry, S. B., Hewitt, P. L., Besser, A., Flett, G. L., & Klein, C. (2006). Machiavellianism, trait perfectionism and perfectionist self-presentation. Personality and Individual Differences, 40, 829-839.
[9] Jonason, P. K., Li, N. P., Webster, G. D., & Schmitt, D. P. (2009). The dark triad: Facilitating a short-term mating strategy in men. European Journal of Personality: Published for the European Association of Personality Psychology, 23(1), 5-18.
[10] Ali, F., & Chamorro-Premuzic, T. (2010). The dark side of love and life satisfaction: Associations with intimate relationships, psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 48, 228-233.
[11] Brewer, G., & Abell, L. (2015). Machiavellianism and sexual behavior: Motivations, deception and infidelity. Personality and Individual Differences, 74, 186-191.
[12] Paal, T., & Bereczkei, T. (2007). Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism: The effect of mindreading on social relations. Personality and Individual Differences, 43(3), 541-551.
[13] Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., Thomas, G., & Giles, L. (1999). Ideals in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 72-89.
[14] McHoskey, J. W., Worzel, W., & Szyarto, C. (1998). Machiavellianism and psychopathy. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 192-210.
[15] Han, K., Weed, N. C., & Butcher, J. N. (2003). Dyadic agreement on the MMPI-2. Personality and Individual Differences, 35, 603-615.
[16] Savard, C., Sabourin, S., & Lussier, Y. (2006). Male sub-threshold psychopathic traits and couple distress. Personality and Individual Differences, 40, 931-942.
[17] Egan, V., & Angus, S. (2004). Is social dominance a sex-specific strategy for infidelity? Personality and Individual Differences, 36, 575-586.
[18] Holtzworth-Munroe, A., Meehan, J. C., Herron, K., Rehman, U., & Stuart, G. L. (2003). Do subtypes of maritally violent men continue to differ over time? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 728-740.
[19] Hersh, K., & Gray-Little, B. (1998). Psychopathic traits and attitudes associated with self reported sexual aggression in college men. Journal of Interpersonal Violence, 13, 456-471.

Benzer yazılar

Narsisizm ve Romantik İlişkiler

Narsisizm, kendini diğerlerinden üstün görme ve benmerkezcilikle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı ilişki ve narsisizm bir arada bulunabilir mi?

Kendini Sevmek ve Narsisizm Arasındaki İnce Çizgi

Seni seviyorum ama kendimi daha çok! Kendini sevmek narsisizm ile eş değer değil. Aksine narsisizmin en büyük düşmanı, dengeli öz sevgi.

İçini Açmak ve Yakınlık

Karşımızdaki kişiye kendimizi açmak her zaman çok kolay olmuyor. Bunu başarmanın ilişkilerimize olan katkısını ise göz ardı etmemek lazım!

Daha İyi Bir Ayrılık İçin Yapabileceğiniz 7 şey

Bazen hiç kabul etmek istemesek de, daha iyi olabilmek için bize zarar veren ilişkilerden kurtulmamız ve onlardan uzaklaşmamız gerekiyor.

Neleri kontrol edebilirim ve edemem?

Bir ilişki içerisindeyken her şey kontrolümüz altında olmayabiliyor. Neleri kontrol edip edemeyeceğimizi bilmek bizi rahatlatabiliyor.

İlişkilerde Yakınlık Nasıl Kurulur?

Çevrenizdeki insanların hangilerine en özel duygularınızı açıyorsunuz? Bunun belirleyicisi olan yakınlığın birçok farklı şekli var.

İlişkide Partnerinizden Beklemeye Hakkınız Olan 8 şey

"Partnerimin beni sevdiğini biliyorum ama hiç söylemiyor." Partnerimizden beklemeye ve istemeye hakkımız olan "temel" şeyleri anlatıyoruz.

Tek çocuklar narsisizme daha mı meyilliler?

"Tek çocuk muymuş? O halde kesin şımartılmıştır ve kendini çok beğeniyordur." Bu tarz önyargılara karşılık çalışmalar ne diyor dersiniz?

Narsisizmin İki Farklı Yüzü: Görkemli ve Kırılgan

Narsistik Kişilik Bozukluğu nedir? Aşırı güvenli görüntünün altında, kırılgan bir öz güveni olan narsistik kişiler nasıl karakterlere sahip?

Bağlanma ve Yakınlık Kurma Korkusu

Bazen karşımızdaki kişinin hayatındaki yerimizi anlayamayız bazen de anlamaktan kaçarız… Peki ya böyle zamanlarda neden yüzümüz gülmez?

Karşınızdaki Kişiyle Yakınlık Kurmanıza Yardımcı Olan 36 Soru

Bir insanı tanımak, o kişiyle yakınlık kurmak ve bu yakınlığın dozunu ayarlamak kolay olmayabiliyor. Bu sorular işinizi kolaylaştıracak!

Narsist Bireylerin Değerleri

Benmerkezcilikleri ve sadakatsizlikleri, narsist kişilerin sahip olduğu temel değerlerden. Peki bu temel değerlerinin altında neler yatıyor?

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

Partnerler Arasındaki Yakınlığın 4 şekli

Partnerinizle kurabileceğiniz yakınlığın yalnızca duygusal ve fiziksel boyutta olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Ergenlik Döneminde İlişkiler

Hepimizin hatırlamaktan genellikle kaçındığı ergenlik yılları... Ergenlik döneminde nasıl ilişkileniyor, bu ilişkilerden neler öğreniyoruz?

Romantik İlişkilerde Ayrılık ve Sonrası

Bir gün bir bakmışsınız çok sevdiğiniz partnerinizle ayrılmışsınız. şimdi ne olacak? Yazımızda ayrılıkla başa çıkma konusunu ele alıyoruz.

Algılanan Partner Duyarlılığı

Partner duyarlılığı, partnerimizle olan yakınlığın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip. Bu konunun detayları ve önerilerimiz yazımızda!

Duygu Düzenlemenin İlişkilere Etkisi

Duygu düzenleme becerilerimizin ilişkilerimize de etkileri oluyor. Peki duygu düzenleme stratejileri ile bunu geliştirmek mümkün mü?

Romantik İlişkilerde Dürüstlük

Bir ilişkide aradığımız özelliklerin başında dürüstlük ve güvenilirlik geliyor. Fakat hepimizin partnerimizi "kandırdığı" durumlar olabiliyor. Detaylar yazımızda!

Flörtleşme Çeşitleri

Araştırmalar 5 farklı flört çeşidi olduğunu gösteriyor. Peki ya siz bu beşinden hangilerini sergiliyorsunuz? Öğrenmek için buyrun yazıya!

Romantik İlişkilerde Güç Dinamikleri

Romantik ilişkilerde gücün kimde olduğunu anlamak için sadece kararın ne olduğunu değil, karara ulaşma sürecini de incelemek gerekiyor.

Güvenli bağlanma partneri daha rahat tanımayı sağlıyor.

Partnerimiz hakkında yeni bilgiler edinmek ona duyduğumuz güveni ve yakınlığı artırıyor. Peki hangi faktörler bu süreci etkiliyor?

Dünya sevdiklerimizle beraberken daha güzel görünüyor.

Size de bir güneşin batışı, bir filmin huzurlu sonu ya da bir yemeğin tadı sevdiklerinizle olduğunuzda daha güzel geliyor mu?

Kısa Süreli Ayrılıklar Bizi Nasıl Etkiliyor?

Çiftlerin partnerlerinden kısa süreli de olsa ayrı kalmaları birçok psikolojik ve fizyolojik değişim yaşamalarına sebep oluyor.

Romantik İlişkilerde Öfke

Öfkeyi ifade etme biçimlerimiz birbirinden nasıl farklılaşıyor? Gerçekten de öfkemizi partnerlerimizden çıkarmaya meyilli miyiz?

Romantik İlişkilerde Güven

İlişkilerin olmazsa olmazlarından birisi: güven. Yazımızda romantik ilişkilerde güvenin gelişiminden ve zedelenme sürecinden bahsediyoruz.

Uzak Mesafe İlişkisi 1 - İlişki Dinamikleri

Gözden uzak olan gönülden de ırak mıdır? Partnerinizle aranıza giren kilometrelerin ilişkinizi nasıl etkileyebileceğini anlatıyoruz.

Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Sitemize girdiyseniz yakın ilişkilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, ilişkilerin kurulmasında 5 temel etken olduğunu biliyor muydunuz?

Cep telefonları güven ve yakınlık duygularını zedeliyor.

Telefonlarımızdan uyku dışında pek de ayrı kalamıyoruz. Peki bu derece yapışık yaşadığımız aletler ilişkilerimizi etkiliyor olabilir mi?

Güç sahibi olmak empati kurmaya engel mi?

Gücü elimizde bulundurduğumuzda kendimizi başkalarının yerine daha mı az koymaya başlarız? Empatinin güçle ilişkisi nedir?

Çocukları Ebeveynlerine Yakın Tutan Faktörler

Ebeveynlerin kimi zaman "Çocuğum benimle yeterince yakınlık kurmuyor." şeklinde yakındıklarına şahit oluyoruz. Peki bu yakınlık nasıl artar?

Partnerimizin sosyal medyasını neden takip ediyoruz?

Partnerlerimizin sosyal medya hesaplarında ne paylaştığını neden durmadan kontrol ederiz? Çalışmalar bu konuda ne diyor?

Narsistler öz güvenlerini artıracak hatıralar biriktiriyor.

Narsist kişilerin öz güvenlerini ne kadar önemsediklerini biliyoruz. Peki ya konu eski partnerlerinin onlarda kalan eşyalarına gelince?

Narsist kişiler hangi stratejileri uyguluyor?

Narsist kişiler, uyguladıkları stratejilerle hayatınızı olumsuz etkileyebiliyor. Peki sizin hayatınızda narsist bir kişi olabilir mi?

Narsistlerin diğer narsistlere toleransı daha mı fazla?

Narsist kişilerin üzerimizde olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Peki narsist kişiler kendilerine benzeyen kişilerle nasıl ilişki kurar?

Çocuk ve Ebeveyn Arasındaki Güç Mücadeleleri

Çocuk ve ebeveynler arasındaki güç mücadeleleri sanıldığı gibi yanlış değil! Peki bu süreçte ebeveynler nasıl davranmalı?

Güçlü ve Sağlıklı Torun ve Büyükanne-Büyükbaba İlişkisi

Torun ve büyük ebeveynler arasındaki ilişkinin önemi yadsınamaz. Peki bu ilişkiyi nasıl daha sağlıklı bir hale getirebiliriz?

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

Baba Oldum, Peki Ya şimdi?

Baba olana dek yaşanan o sevinç, çocuk dünyaya geldikten sonra yerini endişeye bırakabiliyor. Peki bu süreçte babalar ne yapabilir?

Aşağılık Kompleksine Değinen İki Büyük Klasik

Bireyin kendini diğer insanlardan daha aşağı görmesi yüzyıllardır edebiyat eserlerine konu oluyor. İşte bu konuda iki klasik!

Romantik İlişkilerde İletişim ve Yakınlık

İyi ve pozitif bir iletişim başarılı yakın ilişkilerin önemli bir göstergesi ve ilişkilerin her aşamasında önem taşıyor.

Doğum Kontrol Yöntemleri - Yanlış Bilinenler

Birden fazla prezervatif daha mı koruyucu? Geri çekilme yöntemi her zaman işe yarar mı? Bu işin doğrusu ne?

Doğum Kontrol Yöntemine Partnerle Karar Vermek

"Partnerim prezervatif takmak istemiyor.", "Hangi doğum kontrol yöntemi bana göre?". Partnerle iletişim kurmak doğum kontrol yöntemi kullanmada nasıl bir rol oynuyor?

Doğum Kontrol Yöntemleri: Prezervatif

En çok kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biri prezervatif. Peki prezervatif sadece erkekler tarafından mı kullanılır? Ne denli koruyucudur?

Neden Fedakarlık Yapıyoruz?

Partneriniz veya ilişkiniz için başka bir şehre taşınır mıydınız? İlişkilerde fedakarlık yapma motivasyonumuz üzerine okumak için tıklayın.

Doğum Kontrol Hapları

Prezervatiflerden sonra adını en çok duyduğumuz korunma yöntemlerinden biri doğum kontrol hapları. Peki bu haplar gebelikten nasıl korur? Olası yan etkileri nelerdir?

Heyecan veren aktiviteler yakınlığı artırıyor.

İlişkide sürprizler yapmak mı yakınlığı artırır yoksa partnerinizle birlikte bir plan yapıp onu uygulamak mı? Cevabı yazımızda.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Çocuklarda En Yakın Arkadaş Kavramı

Çocukların en yakın arkadaşlarının olması gerekli mi? En yakın arkadaşı olmayan çocuklar hayata daha mı dezavantajlı başlıyorlar? Cevaplar yazımızda!

Başkalarının müzik tercihleri onlarla olan yakınlığımızı etkiliyor mu?

Görünüşümüzden müzik tercihlerimiz anlaşılabilir mi? Hatta bu, sosyal hayatımızı etkiliyor olabilir mi?

Sosyal Medyadaki Beğeni Sayınızı Ne Kadar Önemsiyorsunuz?

Sosyal medyayı fazlasıyla aktif kullanmak gerçek hayattaki beğenilme isteğimizi de taze tutabiliyor.

Toksik Ebeveynlik

Ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkiler kimi zaman olumlu kimi zaman zorlayıcı olabiliyor. Peki kurduğumuz bu ilişki aslında toksikse?

Aşırı Paylaşım Yapmak

Neden iyi tanımadığımız birine bir anda bir sürü şey anlatmak isteriz? Kuaförümüz neden aile ilişkilerimizi bilir? Aşırı paylaşım yapmanın nedenlerini ele aldık!

FYRE: Manipülasyonun Fiyaskosu

FYRE: Festival Fiyaskosu, rüya gibi planlanan bir festivalin trajediye dönüşünü anlatırken manipülatif ilişkilere dair izlenimler sunuyor.

Bize İyi Gelmeyen 12 Düşünce

Mantıklı ve tutarlı olmak, hata yapmamak, herkes için her zaman uygun olmak… Kendimizden beklentilerimiz neler ve ne kadar gerçekçiler?

Toksik Ebeveynlik – Çözüm Önerileri

Ebeveynlerinizle kurduğunuz ilişki size zarar veriyor mu? Ebeveyninizle ilişkinizin olumsuz etkilerinden korunmak mümkün.

“Sanki aramıza bir duvar örüldü, şimdi ne yapmalı?”

Bazen romantik partnerlerin arasına duygusal bir mesafe girebiliyor. Bu durumun işaretlerini ve bu durumla nasıl başa çıkılabileceğini sizin için derledik.

Aşkı İlmek İlmek İşleyenler: İlişkinizin Nasıl Bir Örüntüsü Var?

İlişkilerde farklı farklı örüntüler görmek mümkün. Peki bu örüntüler kendilerini nasıl gösterirler?