Erkekler Kısa Süreli İlişkileri Mi Tercih Ederler?

Alper Günay

Erkekler Kısa Süreli İlişkileri Mi Tercih Ederler?

Garden of Armida - John Collier

Romantik ve cinsel ilişkiler üzerine ortaya atılan en kapsamlı teorilerden biri olan Cinsel Stratejiler Teorisi, çocuk sahibi olma ve çocuğu büyütme süreçlerinde biyolojik olarak ortaya çıkan cinsiyet farklılıklarının partner tercihlerimizi ve bu süreçte kullandığımız stratejileri de etkilediğini öne sürüyor. Bu teorinin en çok odaklandığı konulardan bir tanesi ise takılma davranışı, yani ciddi bir ilişki kurma amacı gütmeden, sadece cinsellik içeren ilişkiler yaşama hali. Bu noktada öne çıkan kavramlardan biri de kişinin içinde bulunduğu ciddi bir ilişkinin dışında da cinsel ilişki yaşama isteği ya da literatürde bilinen adıyla sosyoseksüellik.


Sosyoseksüellik konusundaki biyolojik cinsiyet farklılıklarını anlayabilmek adına yapılan bir araştırmada katılımcılara üç temel soru soruluyor: a) ne ölçüde uzun süreli ve kısa süreli ilişkiler aradıkları, b) 1 saat ile 5 yıl arasında değişen bir tanışıklık sonrası biriyle tahmini cinsel ilişki yaşama olasılıkları, ve c) 1 aydan 30 yıla kadar uzanan bir süre içerisindeki ideal cinsel partner sayıları. Bu üç ölçekte de erkeklerin cinsellik odaklı ilişkiler arama, kurma ve yürütme konusunda kadınlara kıyasla ortalamadan daha istekli oldukları bulunuyor.

Ancak aritmetik ortalamalar bilgilendirici olsalar da kimi zaman da yanıltıcı olabiliyorlar. Aynı araştırmayı büyük bir örneklemle tekrar eden bir başka grup araştırmacı, üniversite öğrencisi katılımcılara "Gelecek 30 yılı düşünürsek sizin için ideal seks partneri sayısı nedir?" sorusunu soruyorlar. Sonuçlar, önceki araştırmacıların buldukları sonuçlarla tutarlı bir şekilde ideal seks partneri sayısının kadınlar için 2, erkekler için ise 64 olduğunu gösteriyor. Cinsel stratejiler teorisini destekler nitelikte olan bu sonuçlar "ideal" üreme stratejileri konusunda öne sürülen cinsiyet farklılıklarıyla tutarlılık gösteriyor. Bununla birlikte, elde edilen verilere başka bir açıdan bakıldığında bambaşka bir sonuç göze çarpıyor. Verilere göre, kadınların ve erkeklerin gelecekteki cinsel partnerlerinin ideal sayısının medyanı 1! Diğer bir deyişle, araştırmada yer alan hem erkek hem kadın katılımcıların en az yarısı gelecek 30 yıl içerisinde sadece bir cinsel partnerle olmayı arzuluyor. Erkeklerde ortalamanın yüksek olmasının sebebi ise katılımcıların bazılarının ideal cinsel partner sayısı olarak çok yüksek sayılar (100+) belirtmesi. Bu birkaç kişi aritmetik ortalamanın medyandan çok daha yüksek çıkmasına sebep olarak sonuçların farklı çıkmasında rol oynuyorlar. Buradaki medyan kavramını biraz açalım. Medyan, bir sayı grubu içerisindeki sayıları küçükten büyüğe sıraladığımızda, seriyi ortadan ayıran değere karşılık geliyor. Aritmetik ortalama ise serideki bütün sayıların toplanıp toplamdaki sayı sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor. Başka bir deyişle; aritmetik ortalama, insanların verdiği ortalama cevaba denk düşerken medyan, ortalama bir insanın verdiği cevabı gösteriyor.

Katılımcıların demografik özellikleri de araştırmanın kapsamı ve sonuçları açısından son derece önemli. Bu araştırmaya katılan ortalama bir erkek üniversite öğrencisi, henüz genç olduğundan uzun süreli bir ilişki kurmamış olma ihtimali bir hayli yüksek ve konumu itibariyle hayatı boyunca erişebileceği en büyük potansiyel partner havuzunun tam ortasında -ki bu havuz da çok yüksek ihtimalle atalarının sahip olduğundan çok daha büyük. Bu öğrenci, önündeki 30 yıl boyunca tek bir cinsel partnere sahip olmayı arzuladığını söylediğinde, bu durum Cinsel Stratejiler Teorisi'yle başlı başına bir çelişki oluşturuyor. Eğer erkekler evrim tarafından birden fazla seks partneri arzulamak ve aramak için programlandılarsa, erkeklerin içine işlemiş bu tercih neden cinsel açıdan zirvede olan ve çok sayıda genç ve güzel potansiyel eşin arasında yaşayan erkeklerin arzularına yansımıyor? Cevap, erkeklerin evrim tarafından eşler arası bağ kurmak için tasarlanmış olmaları olabilir mi? Araştırmacılar, gelecekte 100 ya da daha fazla sayıda seks partneri istediğini bildirerek aritmetik ortalamayı çarpıtan bu az sayıdaki erkeklerin çoğunun, özellikle de babalarına güvenli bir şekilde bağlanmadığını tespit ediyor. Bu bilgiyi de göz önüne aldığımızda azınlıkta kalan ve güvenli bağlanmayan bir grup erkeğin tercihinin partner eşleşmesine dair bu kadar çok konuşulan bir teoriyi bu derece etkilemesi gerçekten de anlamsız gözüküyor.

Diğer bir problem ise kısa ve uzun süreli eşleşme araştırmalarının çoğunda iki stratejinin zorunlu seçim biçiminde sunulması oluyor. Bu yaklaşım sahte bir ikilik oluştuyor. Cinsel sadakatsizlik oranları zaman içerisinde bir miktar değişmekle birlikte, her iki cinsiyetten çok sayıda kişi, uzun süreli ilişkileri esnasında ilişki dışı cinsel birliktelikler yaşadıklarını bildiyorlar. Yani her iki cinsiyetten de bazı bireyler hem uzun süreli hem kısa süreli ilişki stratejisini aynı anda yürütebiliyor. Araştırmalar erkeklerın kadınlara oranla tutarlı bir şekilde daha yüksek aldatma oranları sergilediğini gösteriyor, evet ama kadınlar için ilişki dışı ilişkinin getirdiği risklerin - toplumsal sebeplerle - çok daha yüksek olduğunu ve ölüme kadar varabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor.

Bu da ilgili başka bir konuyu gündeme getiriyor. Cinsel stratejiler teorisi ile aynı doğrultuda olarak, 50 kadınla seks yapan bir erkeğin 50 çocuk sahibi olabilmesi mümkünken, 50 erkekle seks yapan bir kadın yine de sadece bir tanesinden gebe kalabiliyor. Bu durumda, bu teoriye göre, ilişki dışı cinsel birliktelikler yaşıyor olması kadına hiçbir zaman bir fayda sağlamıyor. Ama aslında, kadınların eşlerine sadakatsiz olması onlara bir avantaj sağlıyor olabilir. Her boşalmada spermlerin tahminen %99'u bir yumurtayı dölleme değil, diğer erkeklerin spermleriyle savaşma işlevini yerine getiriyor. Bir kadın birden fazla erkekle seks yaparak, yavrularının mümkün olan en yüksek genetik kalitede olmasını sağlayabilir. Tam da bu sebeple, kadınların ilişki dışı cinsel birlikteliklerini en sık yaşadıkları dönemin yumurtladıkları dönem olması bir tesadüf olmaktan çıkıyor.

Sadece tartışmak adına, toplumsal normların etkilerini bir kenara bırakalım ve erkeklerin sadece "doğaları gereği" kadınlardan daha sık ilişki dışı cinsel birliktelik yaşadıklarını varsayalım. Aslında tek başına bu bile, erkeklerin sosyoseksüelliğinin kadınlara kıyasla daha yüksek olmasının evrilmiş bir cinsiyet farkının yansıması olduğunu gösteremiyor. Çünkü sperm üretmek için yüksek seviyelerde androjen gerekiyor ve androjenlerin her iki cinsiyette de cinsel isteği güçlü bir şekilde etkilediği biliniyor. Bu sebeple de erkeklerin ilişki dışı cinsel birliktelikler yaşaması, özellikle evrilmiş bir eşleşme stratejisinden ziyade hormonal aktivitenin bir yan etkisi olarak değerlendirilebiliyor.

Çağdaş avcı-toplayıcı topluluklarda bir kadının ergenlik ve menopoz arasındaki ortalama 26 yılın yaklaşık 24'ünde gebe olduğu ya da bebeğini emzirdiği (ve dolayısıyla yumurtlamadığı) tahmin ediliyor. Sonuç olarak, bu kadın yaklaşık 8000 günün sadece 80'inde doğurgan olabiliyor. Başka bir deyişle, 100 ilişki dışı cinsel birliktelikten sadece 1 tanesi potansiyel olarak gebelikle sonuçlanabiliyor. Normalde, başarılı bir gebelik oluşması için korunmasız olarak aylarca seks yapmak gerektiği düşünülünce, tek gecelik ilişkiler yaşamanın üreme başarısı elde etmek için etkili bir strateji olması ya da böyle bir stratejinin seçilim sürecinde ortaya çıkması pek de muhtemel görünmüyor.

İlişki dışı cinsel birliktelik konusundaki cinsiyet farkına neden bu kadar çok ilgi gösteriliyor? Belki de bu kadar görünür olduğu içindir. Hangi insan, erkek veya kadın, erkeklerin genel olarak yabancı biriyle ilişki dışı seks yapmaya daha istekli olduklarını fark etmemiştir ki? Erkeklerin gebe kalmaktan endişe duymadan seksten zevk alabilecekleri biyolojik bir gerçek. Bunun yanında, erkeklerin cinsel aktiviteleri için kadınlardan daha sık ödüllendirildiği ve daha az cezalandırıldığı da sosyolojik bir gerçek; fakat değişen ve modernleşen toplumlarla birlikte, kadınların cinsellikten zevk alabileceği gerçeği artık daha görünür hale geliyor ve kadınlar cinsel açıdan gittikçe özgürleşiyor. Doğum kontrol yöntemleri ise istenmeyen gebelik sorununu ciddi derecede azaltıyor. Unutmamak gerekiyor ki önemli olan evrimsel sürecin üzerimize yüklediği sorumlulukları yerine getirmek değil, öz farkındalık sahibi canlılar olarak başka insanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarına saygı duyarak mutlu ve sağlıklı yaşamlar sürebilmek.

Not: Bu yazı "The Place of Attachment In Human Mating" adlı makaleden derlenmiştir.

[1] Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: an evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100(2), 204.
[2] Simpson, J.A., & Gangestad, S.W. (1992). Sociosexuality and Romantic Partner Choice.
[3] Miller, L. C, & Fishkin, S. A. (1997). On the dynamics of human bonding and reproductive success: Seeking windows on the adapted-for human environment interface. In J. A. Simpson & D. T. Kenrick (Eds.), Evolutionary Social Psychology (pp. 197-235). Mahwah, NJ: Erlbaum.
[4] Fisher, H. E. (1989). Evolution in human serial pair bonding. American Journal of Physical Anthropology, 73, 331-354.
[5] Small, M. F. (1993), Female choices; Sexual behavior of female primates. Ithaca, NY: Cornell University Press.
[6] Baker, R. R. (1996). Sperm wars: The evolutionary logic of love and lust. London: Basic Books.
[7] Carani, C, Granata, A. R., Fustini, M. F., & Marrama, P. (1996). Prolactin and testosterone: Their role in male sexual function. International Journal of Andrology, 19, 48-54.
[8] Symons, D. (1979). The evolution of human sexuality. New York: Oxford University Press[9] Hazan, C., & Diamond, L. M. (2000). The place of attachment in human mating. Review of General Psychology, 4(2), 186-204.

Benzer yazılar

Bağlanma Stilleri

Bağlanma stilleri nasıl oluşur ve yetişkinlik döneminde ilişkileri nasıl etkiler? Bağlanma stillerine dair sorularınızın cevapları burada.

Çocuklarla Cinsellik Hakkında Konuşmak

Cinsellik çoğu insana göre konuşulması zor bir konu. Hele de karşınızdaki zor sorular soran bir çocuksa… Peki ya bu durumu nasıl yönetmeli?

Sexting - Cinsel İçerikli Mesajlaşma

Teknoloji hayatın her alanını olduğu gibi cinsellik tecrübesini de değiştiriyor. Telefonla hayatımıza giren sexting bizi nasıl etkiliyor?

Porno İzlemek İlişkilerimizi Nasıl Etkiliyor?

Hali hazırda bir ilişkisi olan insanların porno izleme sıklığı hem kendilerinin hem de partnerlerinin ilişkiye bakışını etkileyebiliyor.

Kadınların Cinselliği - Orgazm

Kadın orgazmının tanımını, türlerini, erkek orgazmı ile benzerliklerini ve farklılıklarını bu yazımızda öğrenebilirsiniz.

Kadınların Cinselliği - G Noktası ve Boşalma

G noktası nedir? Kadınların cinsellik tecrübesini nasıl etkiliyor? Kadınların boşalması nasıl gerçekleşiyor? Cevaplar yazımızda!

Aşkın Gözü Sahiden De Kör Müdür?

Hani gözümüz ondan başkasını görmez, en mükemmel insanın o olduğunu düşünürüz ya… İşte bu, fena halde tutulduğumuzun kanıtıdır!

Kadınlar Mastürbasyon Yapar Mı?

Mastürbasyon halen büyük oranda tabu olarak görülen bir konu ancak kadınların kendi cinselliklerini keşfetmelerinde önemli bir rol oynuyor.

Aseksüellik Nedir?

Aseksüel bireyler toplumun %1-%2lik bir bölümünü oluşturuyor. Sanılanın aksine anormal veya sağlıksız bir durum olmayan aseksüellik nedir?

Mükemmel Bir Seks Hayatı Ulaşılmaz Değil

Cinselliğin varlığı, sıklığı ve kalitesi ilişkinin kalitesini de derinden etkiliyor. Peki, iyi bir seks yaşantısı için neler yapılabilir?

Bağlanma Stillerimiz Değişebilir Mi?

Kimimiz kaygılı bağlanır, kimimiz kaçıngan; kimimiz de korkulu kaçıngan… Peki ya bağlanma stillerimiz kaderimiz midir yoksa değişebilir mi?

Bir İlişkide Tutku Neden Azalır?

Partnerlerin birbirlerine karşı hissettiği cinsel arzunun zamanla azalması doğal mıdır? Bunun önüne geçmek için neler yapılabilir?

Mastürbasyonun Cinsellikteki Yeri

Kötü ve ayıp olarak algılanabilen mastürbasyon aslında - hem kadınlar hem erkekler - herkes için oldukça sağlıklı bir davranış.

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.

Bir Yabancıdan Bağlanma Figürüne

Nasıl oluyor da bir yabancı, bir gün geliyor da hayatımızdaki en önemli figürlerden biri haline dönüşüyor?

Bir İlişkide Seks Neden Önemlidir?

Cinsellik yakın ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Romantik ilişkilerde seksin oynadığı rol detaylarıyla yazımızda!

Güven Duygusunun Temelleri

Birine güven duymak tam olarak ne demektir? Bir kişi nasıl ona tüm kalbimizi açabilecek kadar güvenimizi kazanır? Detaylar yazımızda!

İlişkiler Fizyolojimizi Nasıl Etkiliyor?

İlişkilerin insanlar üzerindeki biyolojik ve fizyolojik etkilerini incelediğimizde ilişkilerin bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

İlişkilerde Bağlılık

İlişkilerin heyecan dolu tutulma dönemi bittikten sonra devam etmesini etkileyen en önemli iki faktörden biri olan bağlılık nasıl kurulur?

Romantik İlişkilerde Bağlanma: Nasıl Bağlanıyoruz?

Gözlerimizi kaçırmakla başlayıp bağlanmaya giden heyecan dolu bir yol, aynı aşk filmlerindeki gibi… Sonunda ne mi var? Yaşamın ta kendisi!

Bağlanma stilimiz tartışma tarzımızı etkiliyor.

Tartışmak ilişkilerin çok doğal bir parçası. Peki bağlanma stillerinin tartışma şekillerimizi bile etkileyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Kaygılı bağlananlar ayrılığı nasıl kolay atlatır?

Ayrılık, özellikle de kaygılı bağlananlar için oldukça zor bir süreç olabiliyor. Peki bu süreçte onlara iyi gelebilecek şeyler olabilir mi?

Bağlanma stilimiz telefonla ilişkimizi etkliyor.

Telefonumuz olmadan birkaç saat dahi geçiremiyor olmamız ona bağlılığımızdan mı, yoksa onun aracılığıyla konuştuğumuz insanlardan dolayı mı?

Objeleştirmenin Psikolojisi

Objeleştirme özellikle kadınların, kişilikleri veya başarılarından ziyade dış görünüşleriyle değerlendirmeleri anlamına geliyor.

Cinsel Akışkanlık Nedir?

Cinsel akışkanlık, son yıllarda araştırmacıların cinsel yönelimin geçici veya kalıcı olarak değişebildiğini fark etmesiyle ortaya çıktı.

Kadınları Baskılama Aracı Olarak Etiketleme

Cinsiyet rollerinin dışına çıkan kadınlar toplum tarafından ayıplanıyor ve etiketleniyor. Bu durum etiketlenen kadınları nasıl etkiliyor?

Cinsellik Korkusu (Erotofobi) Nedir?

Erotofobi, diğer adıyla cinsellik korkusu, en genel anlamıyla cinselliğe dair her şeye karşı duyulan korku olarak tanımlanıyor.

Tartışılan Bir Konu: Pornografi

Pornografinin iyi mi kötü mü, özgürleştirici mi zarar verici mi olduğu önemli bir tartışma konusu. Bu konunun detayları yazımızda!

Seks Robotları ve Sanal Gerçeklik

Teknoloji hayatın her alanını değiştirmeye devam ediyor. Seks robotları, uzak bir gelecek gibi gözükse de, hayatımızı nasıl değiştirebilir?

Faydacı Dostluk Nedir?

Romantizmden ziyade cinselliğin ön planda olduğu faydacı dostluk sağlıklı olabilir mi, yoksa başarısız olmaya muhtaç mıdır?

Fizyolojik Uyarılma Çekiciliği Neden Artırır?

Spor salonundaki insanlar daha mı çekici yoksa beynimiz egzersizin sağladığı fizyolojik uyarılmayı yanlış mı yorumluyor?

Ayrılık Sonrası Seks

Ayrılma sonrası seksin nedenleri, cinsiyetler arası genel farklılıkları ve etkilerini öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yaş, Memnuniyet, Cinsiyet: İlk Cinsel Deneyim

Cinselliğe dair birçok konuda olduğu gibi ilk cinsel deneyim hakkında da çok fazla yanlış "bilgi" var. Bu konuyla ilgili bilgiler yazımızda!

Evrimsel Açıdan Seks Davranışı ve Takılmak

Üreme amacıyla yapılan seksin evrimsel amacını açıklamak zor değil, peki üreme amacı olmadan yapılan seksin (takılma) evrimsel anlamı nedir?

Takılmak Nedir, Neden Takılırız?

Genelde üniversiteli gençler arasında yaygın olarak kullanılan takılma kavramının ve takılma davranışının özellikleri nelerdir?

Bağlanma ve Yakınlık Kurma Korkusu

Bazen karşımızdaki kişinin hayatındaki yerimizi anlayamayız bazen de anlamaktan kaçarız… Peki ya böyle zamanlarda neden yüzümüz gülmez?

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

Romantik İlişkilerde Ayrılık ve Sonrası

Bir gün bir bakmışsınız çok sevdiğiniz partnerinizle ayrılmışsınız. şimdi ne olacak? Yazımızda ayrılıkla başa çıkma konusunu ele alıyoruz.

Çocuğumla Çıplaklık Konusunda Nasıl Konuşmalıyım?

Çocuklar erken yaşlardan itibaren çıplaklık konusunda meraklı olabiliyorlar. Peki onlarla bu konuyu en doğru şekilde konuşmanın yolu nedir?

Ayrılık Sonrası Kişisel Gelişim

Ayrılığın getirdiği hislerle nasıl başa çıkacağım? Kendimize şefkat göstermek bu acıyla baş edebilmemize yardımcı oluyor. İşte daha fazlası!

Ekonomik Kaynakların Kadınların Eş Seçimine Etkisi

Kadınların evrimsel süreçte geliştirdikleri eş seçim mekanizmalarının potansiyel partnerlerin statü ve kaynaklarıyla nasıl bir ilişkisi bulunuyor?

Ergenlik Dönemi Depresyonu ve Romantik İlişkiler

Depresyonu tetikleyen etkenlerin başında yakın ilişkilerimiz geliyor. Erken ergenlik döneminde yaşanan sosyal problemler, depresyon için kuvvetli bir temel oluşturuyor.

İlişkileri Boşanmaya Sürükleyen Davranışlar

İyi günde, kötü günde bir arada olmaya evet desek de gün geliyor ki ilişkiyi daha fazla sürdüremez oluyoruz. Boşanmaya ne sebep oluyor?

Cinsel yönelimi gizlemek neye yol açıyor?

Cinsel yönelimimiz kimliğimizin önemli parçalarından. Bu konuyu etrafımızdan gizlediğimizde hangi durumlarla karşı karşıya kaldığımızı biliyor musunuz?

İlişkilerde Suçluluk ve Utanç Duygusu

Yalan, ihanet veya kalp kırmanın ardından gelen suçluluk ve utanç duygusu. Bu iki duygunun romantik ilişkilerimizdeki yeri nedir?

İyi Ki Varsın Oksitosin!

Sevgi hormonu olarak bildiğimiz oksitosinin etkileri saymakla bitmiyor. Doğumdan bağlanmaya cinsellikten sosyalliğe birçok konuda etkisi bulunuyor!

"Seni Seviyorum" Cümlesi Ne Anlama Geliyor?

Seni seviyorum cümlesinin ne zaman ve nasıl söylendiği önemli olabiliyor. Birine seni seviyorum demek ne anlama geliyor, sevdiğimiz şey tam olarak ne?

Güvenli bağlanma partneri daha rahat tanımayı sağlıyor.

Partnerimiz hakkında yeni bilgiler edinmek ona duyduğumuz güveni ve yakınlığı artırıyor. Peki hangi faktörler bu süreci etkiliyor?

Dizilerle kurduğumuz bağ ne anlama geliyor?

Hiç sevdiğiniz bir dizi karakteri öldüğünde hıçkıra hıçkıra ağladınız mı? Bu onlarla bağ kurduğunuzu gösterir. Peki neden bağ kurarız?

Köpeklerle insanlar birbirlerine nasıl bağlanıyor?

Ayrılmaz ikili gibi olan köpekler ve sahiplerine tanık olmuşsunuzdur. Peki aralarında tıpkı insanlarda olduğu gibi bağlanma oluşabilir mi?

Ebeveynlik yolunda hissedilen destek kaçınmayı azaltıyor.

Ebeveynlik yolunda partnerlerin birbirlerine gösterdikleri destek sayesinde kaçıngan bağlananlar güvenli bağlanmayı öğrenebiliyor.

Korkulu kaçınmacı bağlanma cinselliğimizi de etkiliyor.

Cinsellik yaşarken her seferinde partnerinizin isteklerini ön plana mı koyuyorsunuz? Bu durum bağlanma stilinizle ilgili olabilir.

Ebeveynlerimize Benzeyen Partnerler Mi Arıyoruz?

Hiç ebeveynlerinize benzeyen birinden hoşlandınız mı? Freud'un bu konudaki düşünceleri belli olsa da bakalım güncel araştırmalar ne diyor?

Ön Yargıların Partner Seçimine Etkisi

Bir ilişkiye başlarken "temiz bir sayfa açmak" sözünü sık sık kullanıyoruz. Peki ön yargılarımız bu sayfanın temiz olmasına izin veriyor mu?

Travmatik Bağlanma Nedir?

Bu yazımızda, bireylerde travmatik etkiler yaratabilen bağlanma süreçlerinden ve kişilerin bu ilişkilerden neden çıkamadığını anlatıyoruz.

Tutulmanın Psikolojisi 2 - İşaretler

Aklınızda sürekli o var, bir mesajı ile gününüz şenleniyor ve ondan başkasını istemiyor musunuz? Bir haberimiz var: Siz ona tutulmuşsunuz!

Romantik İlişkilerde Yalan

Sağlıklı bir ilişki karşılıklı güven üzerine kurulmalıdır, değil mi? Peki siz partnerinize en son ne zaman yalan söylediniz?

Cinselliği özgürce keşfedememek bizi nasıl etkiler?

Cinselliğin bastırılması ya da toplum baskısı çok karşılaşılan bir durum. Peki cinselliği keşfedememek nelere yol açabiliyor?

Cinselliğin sıklığı mı verdiği keyif mi daha önemli?

İlişkinizin kalitesinin yaşadığınız cinselliğin sıklığıyla aynı oranda arttığını düşünüyor musunuz? Peki ya öyle değilse?

Yeni doğanların uzağı görememesinin bir sebebi var!

Yeni doğan bebeklerin uzağı görememesinin önemli bir sebebi olabileceğini daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Gelin inceleyelim!

Baba-kız ilişkisi kadınların romantik kararlarını etkiliyor.

Kadınların babalarıyla kurdukları ilişkiler gelecekteki romantik ilişkilerini sahiden de etkileyebilir mi? Yoksa bu bir mitten mi ibaret?

Güvenli bağlanan bebekler gelecekte nasıl ilişki kuruyor?

Hayatlarının ilk yıllarında ebeveynlerine güvenli bir şekilde bağlanan bebekler, gelecekte nasıl romantik ilişkiler kurarlar?

Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma

Evlat edinilen çocukların yaşlarına bağlı olarak stabil, tutarlı ve kaliteli bakım almasıyla ebeveynlerine güvenli bağlanması mümkün.

İlişki kaygısı depresyonla ilişkili olabilir mi?

Romantik ilişkinizde kendinizi çok fazla kaygı duyarken mi buluyorsunuz? Belki de bu durumun depresyonla bir ilişkisi vardır.

Kaygılı bağlanma ilişkiyi görünür kılma meylini artırıyor.

Partnerinizle fotoğrafınızı sosyal medyada paylaştığınızda motivasyonunuz ne oluyor? Peki bunun bağlanma stilimizle ilgisi ne?

Porno izlemek mastürbasyon sıklığını artırır mı?

Pornografik içerikler birçok ilişkide tartışma konusu olabiliyor. Peki porno izlemek ilişkiyi ve mastürbasyon sıklığını nasıl etkiliyor?

Otizm Spektrum Bozukluğu Bağlanmaya Engel mi?

Otizmin sosyal ilişki kurmakta bazı zorluklara sebep olduğunu biliyoruz. Peki bu, otizmli bireylerin bağ kuramayacağı anlamına mı geliyor?

Partnerimizle geçmiş cinsel deneyimleri konuşmalı mıyız?

Yeni bir ilişki demek, aynı zamanda biraz da geçmişi deşmek demek... Peki geçmişteki cinsel deneyimler söz konusu olunca?

Dokunmak, kaygılı bağlananlara iyi geliyor.

Bir dokunuşun içinizi sıcacık yaptığı oldu mu hiç? Dokunmak ve dokunulmak, en çok da kaygılı bağlanan kişilere iyi geliyor.

Partnerle Takım Olabilmek

Çocuğunuzun dünyaya gelişi yapılacak çok şeyi de beraberinde getirir. Bu süreçte partnerinizle bir takım olmak hayatınızı kolaylaştıracak!

Anne ile Bebek Arasındaki Bağlanma (Maternal-Fetal Bağlanma)

Anne ile bebek arasındaki bağlanma doğumdan da önceki dönemde başlıyor. Peki neler bu bağlanmanın daha güçlü olmasına yardımcı oluyor?

Yeni Kardeş İle İlk Bağlanma

Bağlanma denince aklımıza ilk olarak anne ile çocuk arasındaki etkileşim geliyor. Fakat, bağlanma ailenin diğer üyeleriyle de gerçekleşiyor!

Çocuklarla Cinsellik Hakkında Konuşulması Neden Önemli?

Çocuklarla cinsellik konuşmak bir tabu olsa da, çocukların sağlıklı bir ergenlik süreci yaşamaları için bu konu elzem bir noktada bulunuyor.

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

Romantik İlişkilerde Empati

Sıklıkla karşımıza çıkan empati kavramı hem bilişsel hem duygusal unsurlar içeriyor. Romantik ilişkilerde empati nasıl karşımıza çıkıyor?

Saplantılı ve Depresif Bir Karakter: Miles - Sideways Film Analizi

Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişinin yaşadığı ayrılık sonrası hayatına odaklanan bu filmi inceledik. Keyifli okumalar!

Hollywood Klasikleri ile Bağlanmanın Aşamaları

Bağlanmanın oluşumunu gösteren dört aşamaya yakından tanıklık edebileceğiniz, Hollywood'un klasikleşmiş yapıtlarını sizin için derledik.

Romantik İlişkinizi Gözden Geçirmeniz İçin Yardımcı Olabilecek Sorular

Her ilişki zorlayıcı zamanlardan geçiyor. Böyle zamanlarda ilişkinizi daha objektif değerlendirmek için kendinize neler sorabilirsiniz?

İlişki bittikten sonra kimler barışmayı daha çok istiyor?

Bir ayrılık sonrası kimler eski partnerine dönmeye daha fazla meyilli ve istekli oluyor? Peki bunun benlik algımızla ilgisi ne? Cevaplar yazımızda!

Güvenli Bağlanma ve Oyun

Çocukların oyun oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Peki ya bağlanma stillerinin çocukların çok sevdiği oyunlarla ne ilgisi var?

Doğum Kontrolü Nedir?

"Korunmadan birlikte oldum, hamile kalmış olabilir miyim?" Doğum kontrol yöntemlerine dair yanlış birçok bilgi yayılıyor. Bu işin doğrusu ne?

Prososyal Davranış Romantik İlişkileri Nasıl Etkiler?

Size hiçbir faydası olmasa da birine yardım ettiğiniz oluyor mu? Olumlu sosyal davranışlarda bulunmak romantik ilişkilerimizi etkiliyor.

Doğum Kontrol Yöntemleri - Yanlış Bilinenler

Birden fazla prezervatif daha mı koruyucu? Geri çekilme yöntemi her zaman işe yarar mı? Bu işin doğrusu ne?

İçini Açamamak: şarkılarla Kaçıngan Bağlanma

İnsanların %21'inin kaçıngan bağlanma türüne sahip olduğu düşünülüyor. Peki, bunun müzikte ne gibi yansımaları var?

Travmatik Bir Çocukluğun Gölgesinde Yaşamak: Güz Sonatı

Güz Sonatı anne ile kızı arasındaki şefkat eksikliğini konu alıyor. Çocukluğunda göremediği sevgi Eva'nın bütün ilişkilerini etkiliyor.

İlişkinde Kaygı Mı Duyuyorsun?

Arkadaşları beni sevecek mi? Onu çok mu bunalttım? Kaygılı biriyseniz bu düşüncelere yabancı değilsiniz. Gelin bunları yakından inceleyelim!

Cinsellikte Çeşitlilik Arayışı ve Çıplaklık

Cinsellikte heyecan ve çeşitlilik arayan yalnızca erkekler mi? Bu yazımızda kadın cinselliği üzerine pek konuşulmayan konuları inceledik.

Dokunmak kimlere iyi geliyor?

Psikolojik problemler yaşayan kişiler temas etmeyi veya birilerinin onlara temas etmesini arzulayabiliyor ve buna ihtiyaç duyabiliyorlar.

Çocukların Cinsiyeti ve Oyun Eğilimleri

Çocukların cinsiyetine göre oyuncak seçimleri, aileleri endişelendiren bir konu olabiliyor. Peki, cinsiyete göre atfedilen renkler ve oyuncaklar olması doğru mu?

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Travmatik Bir Bağlanma İçerisinde Olabilir Misiniz?

Zaman zaman sağlıklı bir ilişkiyi travmatik bağlanmadan ayırt edemeyebiliyoruz. Peki bu ilişkilerin başlıca özellikleri neler?

Bağlanma Stilleri İş Hayatında Kendini Nasıl Gösteriyor?

Genellikle ebeveyn ilişkileri ve romantik ilişkiler bağlamında incelediğimiz bağlanma stillerinin iş hayatına yansımaları nasıl oluyor?

Bağlanma Hakkında Kitaplar

Bağlanma stilleri hem kendimizle hem de çevremizdekilerle kurduğumuz ilişkileri etkiliyor. Biz de bağlanma hakkındaki kitapları derledik!

Neden Kaygılı İnsanlar Ekstra Güven Kaynağı Arıyor Olabilir?

Kaygılı insanların kolay kolay herkese güvenemediklerini fark etmişizdir. Peki bunun arkasındaki sebepler ne olabilir?

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Duygusal zeka ilişkilerimizi yakından etkiliyor. Duygusal zekanın nelerden etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini açıklıyoruz!

Partnerinizin Ruh Hali Değişikliklerine Karşı Fazla Hassas Mısınız?

Partneriniz kendini kötü hissettiğinde, suratını astığında ya da kendisini geri çektiğinde bunun her zaman sizinle ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Aşkın İyileştirici Hali : Güvenli Bağlanmayı Anlatan Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan şarkıları derledik!

Bir Taraf Her Zaman Daha mı Çok Sever?

İki taraf da eşit sevebilir, kıskanabilir ve sevgi gösterebilir mi? Daha çok sevilmek mi daha çok sevmek mi iyi? Bağlanma stillerimiz bu konuda ne söylüyor?

Cinsellik Hakkında Kitaplar

Cinsellik insan olmanın bir doğası. Bu konuda doğru bilgiye ulaşabilmeniz adına cinsellik hakkında yazılan kitapları listeledik!

Neden Ayrılamayız?

Neden bizi çok da mutlu etmeyen bir ilişkinin içinde kalmaya devam ederiz? Olumsuz deneyimlerimize rağmen niye ilişkiyi bitirmeyiz? Cevabı yazımızda!

Kaygılı - Kaçıngan Birlikteliği Mümkün mü?

Yüksek seviyede bağlanma kaygısı ve kaçınması ilişkide belli sorunlarla ilişkilendiriliyor. Peki kaygılı ve kaçıngan bağlanan iki kişi bir ilişki sürdürebilir mi?

Cinsel Fanteziler Hakkında Konuşmak

Cinsel fantezileriniz hakkında konuşmak konusunda rahat hissediyor musunuz yoksa fantezi dünyanızı sadece kendinize mi saklıyorsunuz?

Güvenli Bağlanmayı Anlatan Türkçe Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan Türkçe şarkıları derledik!

Öpüşmenin Tarihi ve Etkileri

Öpüşmek, midemizde kelebekler uçuran bir deneyim! Neden öpüştüğümüz ve öpüşmenin günümüze nasıl geldiği ise işte bu yazımızda.