Hakkımızda

Biz Kimiz?

  1. Güncel bilimsel literatürden faydalanarak insanlara ilişkileri hakkında daha güvenilir bir kaynak oluşturan bir girişimdir.
  2. Cinsiyetçi, heteronormatif dilden kaçınarak, sevgi ve rızaya dayalı tüm ilişkileri kapsar.
  3. Çalışma alanında romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, cinsellik ve ebeveyn-çocuk ilişkileri bulunur.

Hedeflerimiz

  1. İlişkilerimizi daha sağlıklı ve sürdürülebilir kılmak ve ilişkilerimize bilimsel bir perspektifte bakmak.
  2. Bilimsel bulguları akademinin tekelinden çıkartıp bütün bireylere düzgün ve anlaşılır bir dille ulaştırmak.
  3. İlişki araştırmaları konusunda Türkçe literatür eksikliğini iyileştirmek.
  4. Kişisel danışmanlıktan uzaklaşıp, kitleleri doğru bilgiye ulaştırmak.
  5. Bilimsel araştırmalar yoluyla elde edilen bulguları gündelik ilişki pratiğine dönüştürmek.