Cinsel İstismara Maruz Bırakılmış Ebeveyn Olmak

Begüm Yılmaz

Cinsel İstismara Maruz Bırakılmış Ebeveyn Olmak

Georg Pauli - Pabyrggan (The Asch Sisters)

Çocuklukta yaşadığımız deneyimlerin yetişkinlik hayatımızı şekillendirdiğini birçok çalışmadan biliyoruz. Sevildiğimiz bir çocukluk yaşamak, bize bakım veren kişi ya da kişilerden tutarlı bir şekilde ilgi görmek ve düştüğümüzde bizi kaldıracak en az bir yetişkinin yanımızda olduğunu bilmek ileride daha sağlıklı bağlar kurmamıza yardımcı oluyor.


Peki ya çocukluğumuzda bir istismara maruz bırakılmışsak kurduğumuz ya da kuracağımız bağlar bundan nasıl etkileniyor? Bu yazımızda, çocukluğunda cinsel istismara maruz bırakılmış bir kişinin kendi çocuğuyla kurduğu ebeveynlik ilişkisine değineceğiz. Üzerine yazması ve konuşması her ne kadar zor bir konu olsa da Yakın İlişkiler ekibi olarak böylesine hassas ve önemli bir konunun kapılı kapılar ardında kalmaması gerektiğini düşündük.

17 yaşından önce yaşanan olumsuz çocukluk deneyimlerinin, potansiyel birer travmatik yaşantıya dönüşmesi oldukça muhtemel görülüyor. Fiziksel, cinsel, duygusal istismar geçmişi ya da ailede madde bağımlısı veya ruhsal bir hastalığı olan en az bir kişinin bulunması, aile içi şiddet, ebeveynlerin boşanmış olması gibi durumlar olumsuz çocukluk deneyimi olarak kabul ediliyor. Yapılan kapsamlı bir çalışma, yetişkinlerin üçte ikisinin çocukluğunda yukarıda bahsedilen olumsuz deneyimlerden en az birini yaşadığını gösteriyor. Çocuklukta yaşanan bu olumsuz deneyimler, duygu durum bozukluğuna yol açarak kişinin yetişkinlik hayatını ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Özellikle de travmatik deneyimlere maruz kalan çocuklar, ileride post travmatik stres bozukluğuna bağlı olarak depresyon ile baş etmek durumunda kalabiliyor. Görünüşte oldukça sağlıklı duran ve herhangi bir ruhsal bozukluğu olmayan yetişkinlerde dahi, çocuklukta istismara uğramışlarsa depresyona yatkınlık görülüyor.

Çocukluğunda cinsel istismara maruz bırakılan kadınlar; post travmatik stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ve madde kullanımı gibi birçok ruh sağlığı problemi yaşayabiliyor. Yaşanan bu olumsuz deneyim, yetişkinlik döneminde kurulan yakın ilişkileri de ciddi ölçüde etkiliyor. Yapılan birçok çalışma, çocukluğunda cinsel istismara uğramış kişilerin ileride partnerleriyle kurdukları ilişkilerden daha az keyif aldığını, aile içi şiddete maruz kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve boşanma oranlarının da daha fazla olduğunu gösteriyor.

Çocukluğunda özellikle de aile içerisinde bir cinsel istismara maruz bırakılan kişiler, sağlıklı bir ebeveyn-çocuk ilişkisinin nasıl olduğunu gözlemleme ve deneyimleme olanağı bulamayabiliyorlar. İyi bir ebeveyn figürüyle büyüme şansı bulamayan bu kişiler, kendilerini ebeveyn olduklarında yetersiz görebiliyorlar. Kendileri de sağlıklı bir ebeveyn modeli olamadıklarında çocuğun gelişimi sekteye uğrayabiliyor.

Bu konu özelinde yapılan araştırmalar, daha çok çocukluğunda cinsel istismara maruz bırakılan kadınlara odaklanıyor. Yani, babaların bu durumdan nasıl etkilendiğini ve çocuğuyla nasıl bir ilişki kurduğunu inceleyen çalışmalar ne yazık ki çok kısıtlı. Ancak literatürde istismara maruz kalan kadınların annelik deneyimleri özelinde birçok çalışma bulunuyor. Annenin çocukluğunda cinsel istismara uğramış olması, ebeveynlikte birtakım zorluklarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Yapılan bir çalışma, çocukluğunda bir aile bireyi ya da akrabası tarafından cinsel istismara maruz bırakılan kadınların çocuk sahibi olduklarında, çocuklarının bakımı konusunda eşlerine dahi güven duymakta zorlandıklarını ortaya koyuyor.

Çocukluğunda cinsel istismara maruz bırakılan bir anne, çocuğuna bir otorite kurmamayı tercih edebiliyor. Bu durum, çocukluğunda yetişkin birinin güç kullanarak kendisini mağdur etmesi ve kendisinin de aynı konumda bulunmak istememesi ya da kendisini bir ebeveyn olarak yeterli kontrole sahip değilmiş gibi hissetmesi ile açıklanıyor. Bu da annenin çocuğuyla arasında uygun sınırları çizmek için kendine yeterince güvenmemesi ile sonuçlanabiliyor. Böyle bir deneyime maruz bırakılan kadınlar, "Ben yeterli bir anne miyim?", "Anne olmayı hak ediyor muyum?" gibi sorular üzerine düşünerek kendi yeterliliklerini sorgulamaya daha fazla meyilli oluyorlar.

Öte yandan, çocuklukta cinsel bir istismara maruz bırakılmış olmak, kadınların çocuk gelişimine dair algısını da değiştirebiliyor. Bu kişiler, çocukların normatif cinsel gelişimini algılamakta daha fazla zorlanabiliyorlar. Yapılan bir çalışmada cinsel istismar geçmişine sahip annelerin küçük çocukların oldukça zararsız olan davranışlarını dahi yanlış yorumlayabildikleri görülüyor. Örneğin, 4 yaşındaki bir çocuğu "seksi" ya da "çekici" dans ettiği gerekçesiyle azarlayabiliyorlar; fakat daha büyük çocukların, kendileriyle arasında oldukça yaş farkı bulunan kişilerle flörtleşmesi gibi riskli davranışlarına karşı kayıtsız kalabiliyorlar.

Peki böyle bir deneyime maruz kalmış bir kadın, kendi çocuğu benzer bir deneyim yaşadığında bununla nasıl mücadele ediyor? Çocukluğunda cinsel istismara uğrayan bir kadın, kendi çocuğunun da böyle bir deneyime maruz bırakıldığını öğrendiğinde kendi olumsuz deneyimlerini adeta yeniden yaşayabiliyor. Bu nedenle de kendi deneyimine bağlı olarak geliştirmiş olduğu kendini suçlama, utanç gibi duygularla birlikte çok ciddi bir stres altına girebiliyor. Diğer yandan, bunun tam tersini gösteren çalışmalar da mevcut. Öyle ki, çocukluğunda cinsel istismara maruz bırakılmış kadınlar, çocuğunun da böyle bir deneyime maruz bırakıldığını öğrendiğinde, çocuğuna geçmişinde böyle bir deneyime maruz kalmamış kadınlardan çok daha fazla duygusal destek sağlayabiliyor.

Peki yaşanan bu olumsuz deneyimleri hayat boyu taşımaya mecbur muyuz? Bir başka deyişle, yaşadığımız istismar "kaderimiz" olmak zorunda mı? Daha önce, psikolojik esnekliğin çocuk travmalara etkisi üzerine yazdığımız yazımızda da bu konuya değinmiş ve yaşadığımız olumsuz deneyimlerin aslında kaderimiz olmadığını, bir başka hayatın mümkün olduğunu belirtmiştik.

Çalışmalar, çocuklukta yaşanmış olumsuz deneyimlerin yanında olumlu deneyimlere odaklanmanın travma döngüsünü kırabileceğini gösteriyor. Yakın zamanda yapılmış bir çalışmaya göre, çocukluktaki olumlu deneyimler -kişi çocukluğunda olumsuz bir deneyime maruz bırakılmış olsa bile- yetişkinlikte karşılaşılabilecek ruhsal sağlık sorunlarını %72 oranında azaltabiliyor. Çocukluk çağındaki olumlu deneyimlerin fazlalığı, yetişkinlikte gereksinim duyduğumuz duygusal ve sosyal desteği de 3.5 kat daha fazla alabilmemizi sağlıyor. Yani, olumsuz deneyimleri azaltmaya çalıştığımız gibi, olumlu deneyimlere de bir o kadar odaklanmak ve artırmaya çalışmak aslında alınabilecek en iyi önlem.

Yapılan bir başka çalışma ise çocukluktaki olumlu deneyimlerin adeta birer koruyucu görevi görüp resilience, yani dayanıklılık geliştirmemize yardımcı olduğunu gösteriyor. Öyle ki çocukluğunda 4 ya da daha fazla sayıda olumsuz deneyime maruz kalmış çocuklar, kendilerini güvende hissettiren ve onları koruyan bir yetişkinle büyüdükleri takdirde yetişkinliklerinde daha az ruh sağlığı problemi ile karşı karşıya kalıyorlar.

Çocuklukta cinsel bir istismara maruz bırakılmak, kişisel alanı ihlal ederek kişinin ömür boyu unutamayacağı olumsuz anılara sahip olmasına yol açabiliyor. Yaşanan bu olumsuz deneyim, kişinin sahip olduğu ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olurken ebeveynlik deneyimini de ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Fakat yapılan araştırmalardan da görüyoruz ki sığınabileceğimiz, bize güven veren birinin varlığı, yaşadığımız bu olumsuz deneyim karşısında daha dayanıklı olmamıza yardımcı oluyor. Üstelik, yaşadığımız travmayı sevdiklerimizle sadece paylaşmak bile iyileştirici bir etki gösteriyor.

Yaşadığınız, maruz bırakıldığınız travmayı hiçbir zaman unutamayacak olabilirsiniz. Ancak şunu da unutmayın ki sevdiklerinizden gelen sevgi ve destek sayesinde başka bir hayat kurmak aslında mümkün.

[1] Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (2019). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 56(6), 774-786.
[2] Ege, M. A., Messias, E., Thapa, P. B., & Krain, L. P. (2015). Adverse childhood experiences and geriatric depression: results from the 2010 BRFSS. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 23(1), 110-114.
[3] Cicchetti, D., & Toth, S. L. (2005). Child maltreatment. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 409-438.
[4] Wells, T. T., Vanderlind, W. M., Selby, E. A., & Beevers, C. G. (2014). Childhood abuse and vulnerability to depression: Cognitive scars in otherwise healthy young adults. Cognition & Emotion, 28(5), 821-833.
[5] Polusny, M. A., & Follette, V. M. (1995). Long-term correlates of child sexual abuse: Theory and review of the empirical literature. Applied and Preventive Psychology, 4(3), 143-166.
[6] Briere, J. (1984, April). The effects of childhood sexual abuse on later psychological functioning: Defining a post-sexual abuse syndrome. In Third National Conference on Sexual Victimization of Children, Washington, DC.
[7] DiLillo, D., Giuffre, D., Tremblay, G. C., & Peterson, L. (2001). A closer look at the nature of intimate partner violence reported by women with a history of child sexual abuse. Journal of Interpersonal Violence, 16(2), 116-132.
[8] DiLilio, D., & Long, P. J. (1999). Perceptions of couple functioning among female survivors of child sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 7(4), 59-76.
[9] Finkelhor, D., Hotaling, G., Lewis, I. A., & Smith, C. (1990). Child abuse in a national survey of adult men and women: prevalence, characteristics and risk factors. Childhood Abuse and Neglect, 14, 19-28.
[10] Jehu, D., Gazan, M., & Klassen, C. (1988). Beyond sexual abuse: Therapy with women who were childhood victims. John Wiley & Sons.
[11] Armsworth, M. W., & Stronck, K. (1999). Intergenerational effects of incest on parenting: Skills, abilities, and attitudes. Journal of Counseling & Development, 77(3), 303-314.
[12] Alexander, P. C., Teti, L., & Anderson, C. L. (2000). Childhood sexual abuse history and role reversal in parenting. Child Abuse & Neglect, 24(6), 829-838.
[13] Cross, W. (2001). A personal history of childhood sexual abuse: Parenting patterns and problems. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 6(4), 563-574.
[14] Ruscio, A. M. (2001). Predicting the child-rearing practices of mothers sexually abused in childhood. Child Abuse & Neglect, 25(3), 369-387.
[15] Deblinger, E., Stauffer, L., & Landsberg, C. (1994). The impact of a history of child sexual abuse on maternal response to allegations of sexual abuse concerning her child. Journal of Child Sexual Abuse, 3(3), 67-75.
[16] Hiebert-Murphy, D. (1998). Emotional distress among mothers whose children have been sexually abused: The role of a history of child sexual abuse, social support, and coping. Child Abuse & Neglect, 22(5), 423-435.
[17] Timmons?ǨMitchell, J., Chandler?ǨHoltz, D., & Semple, W. E. (1996). Post-Traumatic Stress Symptoms in Mothers Following Children's Reports of Sexual Abuse: An Exploratory Study. American Journal of Orthopsychiatry, 66(3), 463-467.
[18] DiLillo, D., & Damashek, A. (2003). Parenting characteristics of women reporting a history of childhood sexual abuse. Child Maltreatment, 8(4), 319-333.
[19] Green, A. H., Coupe, P., Fernandez, R., & Stevens, B. (1995). Incest revisited: Delayed post-traumatic stress disorder in mothers following the sexual abuse of their children. Child Abuse & Neglect, 19(10), 1275-1282.
[20] Briere, J., & Zaidi, L. Y. (1989). Sexual abuse histories and sequelae in female psychiatric emergency room patients. The American Journal of Psychiatry, 146, 1602-1606.
[21] Morrison, N. C., & Clavenna-Valleroy, J. (1998). Perceptions of maternal support as related to self-concept and self-report of depression in sexually abused female adolescents. Journal of Child Sexual Abuse, 7(1), 23-40.
[22] Bethell, C., Jones, J., Gombojav, N., Linkenbach, J., & Sege, R. (2019). Positive childhood experiences and adult mental and relational health in a statewide sample: associations across adverse childhood experiences levels. JAMA pediatrics, 173(11), e193007-e193007.
[23] Crouch, E., Radcliff, E., Strompolis, M., & Srivastav, A. (2019). Safe, stable, and nurtured: Protective factors against poor physical and mental health outcomes following exposure to adverse childhood experiences (ACEs). Journal of Child & Adolescent Trauma, 12(2), 165-173.

Benzer yazılar

Bebeklerin Tensel Temasa Olan İhtiyacı

Sevdiklerinize sarılmanın, dokunmanın ne kadar iyi hissettirdiğini bilirsiniz. İşte o temaslara bebeklerin de çok ihtiyacı var!

Çocuk İstismarı Nedir, Nelere Yol Açabilir?

Çocuk istismarı, çocuk için yıkıcı etkilere sahip olabiliyor. Üstelik bu zarar sadece fiziksel değil, psikolojik olarak çocuğu etkiliyor.

Tokat Atmanın Çocuğa Etkileri

"Alt tarafı bir tokat!" deyip geçmeli mi? Yoksa çocukları disipline etmek için başka yöntemler mi aranmalı? Bir tokat nelere yol açabilir?

Yeni Nesil (Helikopter) Ebeveynlik

Çocuğunuzun hayatını fazla kontrol etmeye çalışıyor olabilir misiniz? İyiliği için yapıyor olsanız da bu durum farklı sonuçlar doğurabilir.

9 Maddede Olumlu Ebeveynlik

Olumlu ebeveynliğin çocuklara da ebeveynlere de çok iyi geldiğini biliyoruz. Sizin için bu ebeveynlik tarzının 9 temel maddesini derledik.

Çocuğunuzu hem sevip hem de...

Annelik her zaman mutlu anlardan ibaret olmayabiliyor. Sınır koymakta ya da benliğinizi korumakta zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz.

Ebeveynlerimiz kilomuzu da etkiliyor olabilir mi?

Ebeveynlerin çocuklarının bedenleri hakkında yaptıkları yorumlar tahminlerinin ötesinde etkilere sahip olabiliyor. Peki tam olarak nasıl?

Tek çocuklar narsisizme daha mı meyilliler?

"Tek çocuk muymuş? O halde kesin şımartılmıştır ve kendini çok beğeniyordur." Bu tarz önyargılara karşılık çalışmalar ne diyor dersiniz?

Ergenlik Döneminde İlişkiler

Hepimizin hatırlamaktan genellikle kaçındığı ergenlik yılları... Ergenlik döneminde nasıl ilişkileniyor, bu ilişkilerden neler öğreniyoruz?

Kariyer ve Aile Arasında: Sandviç Nesil

İş ve hayat dengesini oturtmakta zorlandığımızda rol çakışması ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Farklı yükümlülükler arasında kayboluyoruz.

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü ve Önemi

Çocuğa en iyi şekilde annenin bakabileceğini, babaların sadece yedek oyuncu olduğunu düşünenlerden misiniz? O halde buyrun yazımıza!

Arkadaşlıklar Zamanla Nasıl Değişiyor?

Çoğu zaman göz ardı etsek de arkadaşlar hayatımızda büyük bir yere sahip. Peki arkadaşlarımızın bize sağladığı faydalar neler?

Ergenlik Döneminde Arkadaşlık

Ergenlik dönemi birçok kişinin hayatında zorlayıcı bir dönem olabiliyor. Değişen benliğimiz ile arkadaşlıklarımız da değişiyor mu?

Babaların Çocuk Büyütmedeki Rolü

Babalar çocukların gelişim sürecinde çok büyük bir etkiye sahip. Baba ve çocuk arasındaki bu ilişkiyi neler etkiliyor olabilir?

Hamilelik Döneminde Stres

Hamilelik, yarattığı fiziksel ve duygusal değişikliklerle stresli bir hale gelebilir. Stresinizin farkına varmak için neler yapabilirsiniz?

Bebeklikte Beslenmenin Yetişkinlik Dönemine Etkisi

Bebeklerin yeme alışkanlığını neler etkiliyor? Nasıl sağlıklı bir yeme alışkanlığı kazandırılabilir? Ebeveynlere önerilerimiz için göz atın!

Boşanma Sürecinde Çocuk İçin Neler Yapılabilir?

Boşanma süreci ebeveynler için olduğu kadar, çocuklar için de zorlu bir süreç. Peki bu süreç en kolay şekilde nasıl atlatılabilir?

Bebeklik ve Erken Çocuklukta Dönüm Noktaları

Hayatın her döneminde olduğu gibi, bebeklik ve erken çocuklukta da dönüm noktaları bulunuyor. Bu dönüm noktalarını öğrenmek ister misiniz?

Bilinçli Ebeveynlik Nedir?

Ebeveynin kendi duygularının farkında olması ve bunları yönetebilmesi, çocuğuyla olan ilişkisine de yansıyor. Peki nasıl mı?

Babalar Çocukları İçin Ne Yapabilir?

Anneler bir şekilde annelik sürecine daha çabuk adapte olurken babalar bu sürece alışmak için ne yapmalı? İşte yeni babalara tavsiyeler!

Erken Çocuklukta Kardeşler Arası Kıskançlık

Kardeşi olanların ilk anıları kardeşlerini ne kadar kıskandığına dair olabilir. Peki bu durum ebeveynlerle olan bağlanmadan nasıl etkilenir?

Eşyalara Bağlanma

Sahiplenme duygumuz biz bebekken başlıyor ve zamanla değişiyor. Bu yazımızda çocukların ve yetişkinlerin eşyalarla olan bağına bakıyoruz!

Çocuklarla Nasıl Oynamalıyız?

Sevgili ebeveynler, isterseniz çocuklarınızın 1 numaralı oyun arkadaşı siz olabilirsiniz. Bu işin püf noktaları ise yazımızda!

Bebek Sahibi Olmanın İlişkiye Etkisi

Ebeveynlik rolünün ilişkiye etkileri ve partnerlerin bu dönemde ilişkilerini sağlıklı devam ettirme yolları nelerdir?

Çocuklukta Duygusal İhmalin 5 Türü

Çocuklukta karşılaştığımız bazı davranışlar bize duygusal ihmal yaşatıyor. Bunların neler olduğunu öğrenmek ister misiniz?

Kardeş ilişkileri yetişkinlikte nasıl değişiyor?

Hayatımızda büyük bir rol oynayan kardeşlerimizle ilişkilerimizin yetişkinlikte nasıl şekil değiştirdiğini öğrenmek ister misiniz?

Cezalandırılmadan kaçan ergenler daha çok sır saklıyor.

Ergenlerin ebeveynlerinden sır saklamalarının başlıca nedenleri cezalandırılmaktan kaçmak ve ebeveynleriyle olan ilişkilerini korumak oluyor.

Çocuklarla Neden Felsefe Çalışmalıyız?

"Çocuklar felsefeden ne anlar?" demeyin! Felsefe alıştırmaları yapmak çocukların düşünme yeteneklerini geliştiriyor ve pekiştiriyor.

DEHB - Yanlış Bilinenler

"Dikkat eksikliği gerçek bir problem değildir!" deyip geçmek çocuğunuzun yaşadığı zorlukları göz ardı etmenize yol açabilir. İşte işin aslı!

Doğum Sonrası Depresyonu - Yanlış Bilinenler

Doğum sonrası kadınlar kendilerini nasıl hissedebilirler? Depresyonda olduklarını düşünmek için sürekli ağlıyor olmaları mı gerekir?

Ebeveynlik Stilleri

Çocuğunuzun davranışlarını ne ölçüde kontrol ettiğiniz ve ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olduğunuz ebeveynlik stilinizi belirliyor. Nasıl?

Ebeveynlikte Tükenmişlik Sendromu

Ebeveynler kendilerini ebeveynliğin getirdiği sorumluluklar altında eziliyor gibi hissedebiliyor. Peşinden de tükenmişlik sendromu geliyor!

Ebeveyn tükenmişliği nelere yol açıyor?

Bir ebeveyn olarak çok yorulduğunuzu hissediyor ve bu nedenle ebeveynliğin tadını bile çıkaramadığınız oluyor mu? Yalnız değilsiniz.

Çocuklarla birlikte video izlemenin ne faydası var?

Çocuklarla beraber video izlemenin ne kadar zevkli olduğunu bilinir. Peki ya bunun çocukla ilişkiniz için çok faydalı olduğunu söylesek?

Bebekle aynı yatakta uyumak iyi bir fikir mi?

Bebeklerle aynı yatakta uyumak, sanılanın aksine bebek için zararlı olabiliyor. Peki ya ne yapmalı? Nasıl bir yol bulmalı?

Bebekler kendileriyle bebekçe konuşulmasını istiyor!

Herkes aynı dili konuşmak ister! Bebeğinizle onun dilinden konuşmanızın aslında bebeğinizin hoşuna gidebileceğini biliyor muydunuz?

Yeni annelerin beyinlerinde neler oluyor?

Yeni anne olmak, diğer konularda olduğu gibi, beynimizde de değişikliğe sebep olarak duygularımızı etkileyebiliyor. Peki nasıl ve neden?

Yeni doğanların uzağı görememesinin bir sebebi var!

Yeni doğan bebeklerin uzağı görememesinin önemli bir sebebi olabileceğini daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Gelin inceleyelim!

Çocuk sahibi olmak bizi mutsuz mu yapar?

Çocuk sahibi olmak ilişkimizi nasıl etkiliyor? Varlıkları bizi yakınlaştırıyor mu yoksa ilişkimizi biraz sarsıyor mu? Peki bu durum böyle mi kalacak?

Olumlu Ebeveynlik

Olumlu ebeveynler, çocuklarının gelişimine birçok yönden katkıda bulunuyorlar. Peki olumlu ebeveynliğin sırları ve püf noktaları nedir?

Cinsel istismar nedir, ne değildir?

Cinsel istismar oldukça hassas bir konu olmakla birlikte, hakkında genellikle çok az bilgi sahibi oluyoruz. Peki bu konuda neler bilinmeli?

Duygusal İhmal: Ebeveyn Tipleri

Duygusal açıdan ihmalkar ebeveynler çocuklarına karşı duyarsız olup onları yalnız bırakıyor. Peki bu hangi ebeveynlik çeşitlerini içeriyor?

Pandemi Döneminde Çocukların Eğitimi İçin Ebeveynlik Rehberi

Pandemi döneminde çocukların eğitimi de sekteye uğramış gibi gözüküyor. Peki bu konuda bir ebeveyn olarak neler yapabilirsiniz?

Ebeveynlerimiz Bizim Ebeveynliğimizi Nasıl Etkiliyor?

Ebeveynlerimizden gördüklerimizi çocuklarımız üzerinde uygulayabiliyor, onların ebeveynlik stillerini devam ettirebiliyoruz. Peki neden?

Bebek Gelişimi - Yanlış Bilinenler

Bebek gelişimine dair birçok mit okuyor, yanlış düşünceleri okuyor ve hatta uyguluyoruz. Gelin yanlış bilinenleri birlikte inceleyelim.

Farklı Ebeveyn Türlerini Gördüğümüz 3 Film

Ebeveynlerimizle ilişkimiz hayat boyu yakamıza yapışıyor. Bu ilişkilerin bizi nasıl etkilediğine dayanan filmlere dair yolculuğa çıkıyoruz.

Annelere şarkılar

Anne çocuk ilişkisine dayanan modern şarkıları derledik. Peki neymiş bu şarkıların hikayesi? Playlistimiz ve şarkıların hikayesi yazımızda!

Ebeveynler için Öz şefkat

Çocuğunuzun bakımı önemli olduğu gibi, bir ebeveyn olarak kendinize şefkat göstermeniz de büyük önem taşıyor. Peki nasıl?

Çocukların Arkadaşlık İlişkilerini Güçlendirecek 5 Kitap

Yeni arkadaşlıklar kurmaya cesaret etmek, çocuklar için zorlayıcı olabilir. Bu konuda çocuğunuza yardımcı olabilecek kitapları derledik!

Doğal Afet Sonrası Çocuklarla İletişim

Doğal afetler çocuklar için anlamlandıramadıkları bir deneyim olabiliyor. Peki bu konuyu ele alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Psikolojik Rahatsızlığa Sahip Olan Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak

Psikolojik rahatsızlığa sahip bir çocuğa ebeveynlik yapmak zorlayıcı olabilir. Ebeveynler kendilerini bu süreçte tükenmekten nasıl koruyabilir?

Ebeveyn ve Çocuk - Yanlış Bilinenler

Ebeveynlerin boşanması çocuklar üzerinde gerçekten de her zaman yıkıcı etkiler mi bırakır? Yoksa bazı çocuklar için işlerin daha iyiye gitmesi için bir fırsat mıdır?

Çocuğunuza Onu Sevdiğinizi Göstermenin 7 Yolu

Kimi zaman çocuğunuzun onu ne kadar sevdiğinizi bilmediğini hissediyor olabilirsiniz. İşte bunun önüne geçmek adına yapabilecekleriniz!

Travmatik Bir Çocukluğun Gölgesinde Yaşamak: Güz Sonatı

Güz Sonatı anne ile kızı arasındaki şefkat eksikliğini konu alıyor. Çocukluğunda göremediği sevgi Eva'nın bütün ilişkilerini etkiliyor.

Travmatik Olaylar Çocuklarla Nasıl Konuşulur?

Travmatik olayları çocuklarla direkt olarak konuşmanın ya da hiçbir şekilde konuşmamanın yıkıcı sonuçları olabiliyor.

Ebeveynler Kardeşler Arası Çekişmeleri Nasıl Durdurabilir?

Kardeşler arasında çıkabilecek çekişmeler doğal bir sürecin sonucu olabiliyor. Bu davranışın sebeplerini ve bu konuda bir ebeveyn olarak yapabileceklerinizi yazımızda ele alıyoruz!

Çocuğumu Seviyorum ama Ebeveyn Olmayı Sevmiyorum

Çocuğumuzu seviyor ama ebeveyn olmayı sevmiyorsak ne yapmalıyız? Hem çocuğumuzu sevip hem de ebeveyn olmak istemeyebilir miyiz?

Ebeveynin Kaybından Sonra Ebeveyn Olmak

Ebeveynin kaybından sonra ebeveyn olmak, çocuk yetiştirme sürecine yeni zorluklar ekleyebiliyor. Bu durumdaki bireyler ne hissediyor, neler yaşıyor?

'İdeal' anne duyarlı anne midir?

Duyarlı annelik çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak olarak tanımlanıyor. Duyarlı anneliği neler etkiliyor?

Çocuğumu Bir Kardeşi Olacağına Nasıl Hazırlayabilirim?

Bir kardeşi olacağını bir çocuğa söylemenin en doğru yolu nedir? Farklı yaş grubundaki çocuklara kardeş haberinin nasıl verilebileceğini anlattık.

Doğum Sonrası Depresyonda Babanın Rolü

Annenin yaşadığı doğum sonrası depresyonda babaya çok iş düşüyor. İşte bu zorlu dönemde babanın yapması ve yapmaktan kaçınması gereken şeyler!

Evlat Edinme Konuşması Neden, Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalı?

Evlat edinilen çocuğa durumu anlatmak ebeveynler için son derece stresli olabiliyor. Bu süreçte nelere dikkat etmelisiniz?

Tek Çocuklar İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Tek çocukların daha bencil ve şımarık olduğuna dair yaygın bir inanış bulunuyor. Peki bilimsel çalışmalar bu konuda ne diyor?

Annelikte Tükenmişlik

Ebeveynlik deneyimi, annelerde kimi zaman tükenmişlik hisleri yaratabiliyor. Peki bu his nasıl deneyimleniyor?

Çocuk Sahibi Olduktan Sonra İlişkiyi Canlandırmak

Birçok ebeveynin kurduğu cümle: “Çocuktan sonra birbirimizin yüzünü unuttuk!”. İlişkinizi yeniden canlandırmak için ne yapabilirsiniz?

Ebeveyn Olarak Psikolojik Yardım Almak

Psikolojik yardım alan bir ebeveynseniz bunu çocuğunuzla paylaşmak konusunda çekinceleriniz olabilir. Bu konuda içinize su serpmeye geldik!

Çocuklarda Ahlak Eğitimi

Çocuklar için ahlakın ne olduğunu, neden gerekli olduğunu anlamak kolay değil. Bu konuda ebeveynlere bazı sorumluluklar düşüyor!

Beklenmeyen Hamilelik Psikolojimizi Nasıl Etkiliyor?

Beklenmeyen bir hamilelik yaşandığında bu duruma psikolojik açıdan hazır olmak adına gerçekleştirebileceğimiz birkaç yöntem bulunuyor.

Çocuğum bir oyunu kaybettikten sonra ona nasıl yardım edebilirim?

Oyunları kaybeden çocuklar hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. İşte, bir oyunu kaybettikten sonra çocuğunuza yardımcı olacak öneriler!

Aile İlişkilerini Konu Alan Kitaplar

Büyüdüğümüz evin üzerimizdeki etkisini anlamak hayatımıza yön vermemizi kolaylaştırıyor. Size bu konuda yardımcı olacak kitapları derledik!

Mutlu çiftler aynı zamanda mutluluk saçan ebeveynler midir?

Partneriniz tarafından sevilmek ve partnerinizi sevmek sizi daha mutlu, daha neşeli biri yapıyor ve bu mutluluk bulaşıcı.

Ebeveynlerin Pes Etme Hakkı Yok Mu?

Ebeveynler çocuklarına karşı tutarlı davranmalı dediğimizde bu onların üzerinde baskı oluşturuyor. Zaman zaman ebeveynlerin de pes edebileceğini kabul etmemiz gerekiyor.