Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Ekin Akyazıcı

Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Romantic couple in fancy restaurant, she eating dessert - John Gannam

Partnerinizle tanışmanızdan ve hatta birbirinizi çekici bulmaya başladığınız aşamadan sonra aranızdaki yakınlığın nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Daha önceki yazılarımızda kişileri ilk aşamada çekici bulmamızı sağlayan faktörleri ve ardından çekici bulduğumuz kişilerle nasıl flört etmeye başladığımızı incelemiştik. Bu yazımızda ise bizi ilgi duyduğumuz kişilerle sağlıklı ve iyi işleyen yakın ilişkiler kurmaya iten faktörlerden ve bu ilişkilerin nasıl kurulduğundan bahsedeceğiz. Ama hepsinden önce "sağlıklı ilişki" dediğimiz kavramın ne olduğuna değinelim.


Araştırmacılara göre, ideal bir yakın ilişkide olması gereken belli faktörler var. Kimi zaman karşıdaki insanın mutluluğu için sorumluluk almak, birbirinin ihtiyaçlarına karşılıklı olarak ancak aslında karşılık beklemeden yanıt veriyor olmak bu faktörlerden birkaçı. Bunların dışında karşımızdaki insanı anlamak, ona değer vermek, o kişi bir başarı gösterdiğinde içten bir şekilde mutlu olabilmek ve aksi bir durumda aynı içtenlikle üzülebilmek de sağlıklı bir ilişkide mühim rol oynuyor. İyi işleyen bir ilişkideki bireyler; birbirleriyle oldukları zamanlarda -yalnız veya yabancı insanlarla olduklarından- daha güvenli hissediyorlar, partnerleri tarafından ihmal edilince incinebiliyorlar, ancak partnerleri de bu gibi durumlarda kendilerini suçlu hissedip durumu düzeltmek için çaba gösteriyorlar. Sağlıklı ilişkiler yaşayan bireyler, hoşlarına giden ve ilişkiye çeşitli yönlerden faydası olan aktiviteleri (bağlılık hissini artırmak gibi) yapmaktan zevk alıyorlar.

Ancak tabii ki bizi böyle ilişkiler kurmaya iten tek şey karşımızdaki insanı çekici bulmamız veya ortak ilgi alanlarımız olması değil. Araştırmalar, romantik veya arkadaşça ilişkiler kurulmasının 5 temel etkeni olduğunu ortaya koyuyor.

  • Halihazırda kaliteli bir yakın ilişkinin eksikliğini çekiyor olmak ve yeni bir yakın ilişki kurmak istemek
Eski yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi, insanlar sosyal canlılar oldukları için hem toplumsal hem de bireysel yönlerden diğer insanlarla etkileşime geçip bağ kurmaya ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bu tarz bir yakın ilişkinin eksikliğini hissediyor olmak, bizleri yeni bir yakın ilişki kurmaya teşvik eden en önemli durumlardan biri haline geliyor.

  • Bağlı olduğumuz bir ilişkinin bulunmasının diğer insanları çekici bulmamızı engellemesi
Nasıl yakın bir ilişkinin eksikliğini çektiğimizde dürtülerimiz bizi yeni bir ilişki kurma yönünde teşvik ediyorsa bir ilişki içindeyken de tam tersi şekilde azalıyor ve bizi durduruyorlar. Özellikle romantik ilişkilerde bağlı olduğumuz birisi olduğunda bu tarz dürtülerimizin azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Bir ilişkideyken diğer insanları yalnız olduğumuz zamanki kadar çekici bulmamamız, toplumsal yönden yeni bir ilişkinin hoş karşılanmayabileceği (veya en azından bu yöndeki inanç) ve halihazırda bulunan ilişkiye zarar verme ihtimali ile açıklanıyor.

  • Fiziksel olarak yakın olmak
Partner seçimimizde de büyük rol oynayan fiziksel yakınlık, potansiyel partnerler ile başarılı ilişkiler kurmamızda da önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmacılara göre bunun iki muhtemel sebebi var. İlki, o kişiyle beraber zaman geçirmenin zamanla kişileri daha çekici ve cazip görmemizi sağlaması, ikincisi ise bir kişi ile fiziksel olarak yakın olduğumuzda (örneğin bir ortamda veya etkinlikte) o kişiyle kolaylıkla iletişim kurup onu tanımaya başlamamız olarak gösteriliyor.

  • Potansiyel partnerin özellikleri
Fiziksel çekicilik, zeka, popülarite, kendine güven, benzerlik ve tercih edilen aktiviteler bizim bir insanla yakın ilişki kurmak isteyip istemememiz üzerinde etkili oluyor. Ek olarak, o insanın sizi çekici bulması da olumlu rol oynuyor. Bunun nedeni ise o kişi tarafından çekici bulunmanın reddedilme kaygısını azaltarak karşımızdaki insana karşı kendimizi korumamız gerektiği hissini azaltması ile açıklanıyor.

  • İlişkiye karşı olan ilgimizin karşıdaki insanda da olduğunu düşünmek
Genelde bir ilişki kurmak için istekli olduğumuzda karşımızdaki insanın da bu şekilde hissettiğini düşünmeye meyilli oluyoruz. Konu romantik ilişkilere geldiğinde ise aynı durum cinsel isteklerimiz için de geçerli oluyor. Karşımızdaki insanların da bizim gibi hissettiğini düşünmemizin bizi cesaretlendirip adım atmamıza yardımcı olmak gibi bir işlevi oluyor.

Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda, insanların genel olarak güvende ve ait olma hislerini tattığı, zevk aldığı ilişkiler kurmak gibi bir ana hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılara göre ise bu ana hedefe ulaşmak için önce gerçekleştirilmesi gereken üç alt hedef mevcut: kendini potansiyel partnerlere "stratejik bir şekilde sunmak", partnerler birbirini tanıyıp ilişki sağlamlaşana kadar "kendini korumak" ve karşımızdaki potansiyel partneri "değerlendirmek".

Öncelikle kendimizi "stratejik bir şekilde sunmak" kavramının aslında çekici bulduğumuz kişide iyi ve sorumlu birer partner olacağımız hissini uyandırmaya yönelik davranışlarda bulunmak olduğunu açıklayalım. İlişkilerin başındaki bu aşamada kişiler kibar, anlayışlı ve karşıdaki kişinin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket etmeye daha meyilli oluyorlar. Bunu bilinçli bir şekilde karşılarındaki potansiyel partneri kandırmak ve kendilerini olduklarından bambaşka bir insan gibi göstermek amacıyla yapmıyorlar. Bu tamamen otomatik olarak hepimizin kendimizi içinde bulduğu bir süreç. Kasıtlı olarak yapılan stratejik davranışlar, ilişkide gerçek bir yakınlık kurulmasına engel oluyor. Potansiyel partnere gösterilen destek miktarı ise büyük önem arz ediyor. Henüz bir ilişkiye başlamamış ve birbirlerini tanıma aşamasında olan bireyler, bu dönemde karşıdaki insana kendilerinden beklenenden daha fazla destek veriyorlar. Bunun nedeni hem o kişiye karşılık beklemeden yanında olduğunu hissettirmek hem de potansiyel partnerde ona yük oluyormuş hissini yaratmamak. Bir teklifte veya destekte bulunan kişinin karşılık beklemediğini ve bu teklifin onun için bedelinin büyük olmadığını hissettirmesi çok etkili oluyor ve karşıdaki kişinin bu teklifi kabul etme ihtimalini de artırıyor. Örneğin, o kişiyi bir yere bırakmayı teklif edecekseniz "Zaten oradan geçecektim" gibi bir cümleyle sizin için büyük bir zahmet olmayacağını belirtmeniz olumlu etki gösteriyor.

Elbette yakın ve sağlam bir ilişki kurulduğunda kişilerin birbirlerine verdikleri destek hemen hemen aynı seviyeyi buluyor ve bu tarz eklemeler yapmaya gerek kalmıyor. Buna ek olarak, teklifin alıcısı olan taraf ise teşekkür ederken kendisine olan fayda ("Bu gerçekten işimi kolaylaştırdı." veya "Çok zaman kazandım.") yerine yardımcı olan kişinin eylemlerine değinmesinin ("Gerçekten çok kibar bir insansın.", "Çok yardımseversin.") çok daha pozitif etkileri olduğu görülüyor. Bu aşamada farkında olmadan gerçekleştirdiğimiz başka eylemler de var. Örneğin, hoşlandığımız ve ilişki kurmak istediğimiz birisiyle konuşurken dikkatimizi o kişiye verdiğimizde istemsiz olarak hareketlerini taklit etmeye başlıyoruz. Karşımızdaki kişi konuşurken elini çenesine koyuyorsa bir anda biz de farkında olmadan aynı hareketi yapabiliyoruz.

Bir diğer alt hedef olan kendini koruma ise kendini açmak ve reddedilme kaygısı ile çok yakından ilişkili. Araştırmalar, bizi en çok kıran insanların ancak kendimizi en çok açtığımız ve bu sebeple zayıflıklarımızı en iyi bilen insanlar olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bir yakın ilişki kurmak için kendimizi açmak ve diğer yandan kendimizi korumak içgüdüsü zaman zaman birbiriyle zıtlaşabiliyor ve aradaki dengeyi sağlamak çok önemli hale geliyor. Araştırmalar genellikle öz saygısı yüksek olan ve güvenli bağlanan insanların bu konudaki gardını daha çabuk indirdiğini gösterirken kaçıngan ve kaygılı bağlanan insanların bu konuda daha çok zorluk çektiğini ortaya koyuyor. Yine de yüksek öz saygılı insanlar için bile kendini koruma güdüsü ile yola çıkıp bunu yavaş yavaş azaltmak en normal ve güvenli yöntem olarak görülüyor.

Kendini korumak ama aynı zamanda destek almak/vermek kimi zaman bizi zorlayan bir şey olarak karşımıza çıkabiliyor. Henüz çok erken aşamalardayken bu desteği araçsal destek ile (örneğin kapıyı tutarak, bir eşyasını taşıyarak), bilgisel destek ile (gerekli bir konuda bilgi vererek, yer-yön tarif ederek) veya duygusal destek ile (nasıl olduğunu veya gününün nasıl geçtiğini sorarak) sağlamak mümkün. Bu tarz ufak adımlar, kendimizi korumamızı sağlarken hem bizim için çok zahmetli olmuyor hem de karşımızdaki insanda karşılık verme ihtiyacı doğurmuyor. Eğer karşıdaki insan bu destek teklifini kabul ederse sonraki zamanlarda biraz daha direkt ve büyük bir adım ile ilerlemek mantıklı olabiliyor.

Son alt hedef olan partneri değerlendirme ise karşıdaki kişiyi artık çekici bulup bulmadığımızdan ziyade ilgimizin karşılıklı olup olmadığını ve karşımızdaki insanın bize değer verip vermediğini sorguladığımız aşama olarak tanımlanıyor. Bu aşama bizim o insana dair edindiğimiz bilgilerden bağımsız olarak, o kişiyi kendi deneyimimiz ve iletişimimiz üzerinden nasıl değerlendirdiğimiz ile ilgili oluyor. Bu sebeple de değerlendirmemiz kişinin bize kendisini nasıl sunduğu ile daha yakından ilişkili hale geliyor. Bu değerlendirme genellikle sosyal etkileşim içerisindeyken, potansiyel partnerimizin ihtiyaçlarımıza karşı duyarlı ve sorumlu olup olmadığı gibi etkenleri göz önünde bulundurduğumuz durumlarda yapılıyor. Erken aşamalarda ufak bir konuda yardım istemek veya ilişkinin ilerlemesine yardımcı olacak bir talepte bulunmak (beraber yemeğe gitmek) gibi kısmen basit değerlendirmeler yapılırken zamanla bu durum değişebiliyor. İlişki ilerledikçe partner değerlendirmesi biraz daha fedakarlıklar üzerinden yapılmaya başlanıyor. Örneğin ikiniz de aynı yerde yemek yemek istediğinizde her şey sorunsuz ilerleyebilir. Peki farklı yerlere gitmek isterseniz ne olacak? Kendi istek ve çıkarlarımızın farklı olduğu durumda karşıdaki insanın nasıl davrandığı önemli bir değerlendirme kriteri olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmacılara göre bu üç alt hedefin başarıyla aşılması, bizi ana hedefimize ulaştırıyor: Gerçekten güvende ve kendimizi ait hissettiğimiz, bize hem destek hem de zevk veren bir yakın ilişki. Bu ilişkinin kurulduğunu gösteren iki işaret var. İlki, zaman içinde partnerlerin birbirlerine eşit miktarda destek verip sorumluluk göstermeleri, aynı zamanda birbirlerinden bu desteği bekleyip kabul ediyor olmaları ve birlikte ilişkiye faydalı, aynı zamanda bireylere zevk veren aktivitelere katılmaları. İkincisi ise kendilerini korumayı bırakıp içlerini açmaları, kendilerini stratejik bir şekilde sunmaktan ve partnerlerini değerlendirmekten vazgeçmeleri. Bunlar gerçekleştiğinde gerçek bir bağlılık ve yakınlık elde edildiğinden emin olabiliyoruz.

Not: Bu yazının bir kısmı "Relationship Initiation: Bridging the Gap between Initial Attraction and Well-Functioning Communal Relationships" makalesinden derlenmiştir.

[1] Clark, M. S., Beck, L. A., & Aragón, O. R. (2019). Relationship initiation: Bridging the gap between initial attraction and well-functioning communal relationships.APA Handbook of Contemporary Family Psychology: Foundations, Methods, and Contemporary Issues across the Lifespan (Vol. 1)., 409-425.
[2] Baumeister, R.F. & Stillwell, A.M. (1994). Guilt: An interpersonal approach. Psychological Bulletin, 11, 243-267.
[3] Aron, A., Norman, C. C., Aron, E. N., & Lewandowski, G. (2002). Shared participation in selfexpanding activities: Positive effects on experienced marital quality. In P. Noller & J. A. Feeney (Eds.), Understanding Marriage: Developments in the Study of Couple Interaction (pp. 177-194). New York, NY: Cambridge University Press.
[4] Clark, M. S. (1986). Evidence for the effectiveness of manipulations of desire for communal versus exchange relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 414-425
[5] Clark, M.S., Lemay, E.P. Jr., Graham, S.M., Pataki, S.P. & Finkel, E.J. (2010). Ways of giving benefits in marriage: Norm use, relationship satisfaction, and attachment-related variability. Psychological Science, 21, 944-951.
[6] Leary, M. R., Springer, C., Negel, L., Ansell, E., & Evans, K. (1998). The causes, phenomenology, and consequences of hurt feelings. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1225.

Benzer yazılar

Romantik İlişkiler ve Psikolojik Sağlık

Romantik ilişkiler psikolojik sağlığı nasıl etkiliyor? Bu yazıda psikolojik sağlık ile ilişkiler arasındaki ilişkiyi derledik.

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!

“Sanki aramıza bir duvar örüldü, şimdi ne yapmalı?”

Bazen romantik partnerlerin arasına duygusal bir mesafe girebiliyor. Bu durumun işaretlerini ve bu durumla nasıl başa çıkılabileceğini sizin için derledik.

İlişkinin Ana Kuralları

İlişkinizde partnerinizle birlikte belirlediğiniz bazı kurallar o ilişkinin daha sağlıklı yürümesini sağlayabilir. Gelin birlikte bakalım.

Aşkın Tanımını Yapmak Mümkün mü?

Kavuşmak, kavuşamamak, birlikte olup bütün dünyaya meydan okumak… Sizce aşk nedir? Böylesine karmaşık bir deneyimin tanımı yapılabilir mi?

Ait Hissetmenin Özlemini Duyuyor Musunuz?

Ait olma hissine, sahip olduğumuz her ilişki içinde ihtiyaç duyuyoruz. Bu yazımızda aidiyet hissinin yaşamımızdaki yerinden bahsediyoruz.

İlişkinizde Bu 5 Davranışı Göstermeyi Bırakın!

İstemeden yaptığınız bazı davranışlar ilişkinize zarar veriyor olabilir mi? Bu yazımızda ilişkilerinizde uyguluyorsanız gözden geçirmenizin iyi olacağı 5 davranıştan bahsettik.

Aşırı Paylaşım Yapmak

Neden iyi tanımadığımız birine bir anda bir sürü şey anlatmak isteriz? Kuaförümüz neden aile ilişkilerimizi bilir? Aşırı paylaşım yapmanın nedenlerini ele aldık!

Yanıldığımız 7 Durum

Başkalarının duygu ve düşüncelerini okumakta çoğu zaman düşündüğümüz kadar iyi değiliz. İşte sosyal etkileşimleri karmaşık bir labirent haline getirebilecek en yaygın düşünce hatalarından bazıları.

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Örgütsel bağlılık ile çalışanların iş performansı, motivasyonları, işten ayrılmaları ya da devam etmeleri arasında bir ilişki bulunuyor.

Romantik İlişkilerdeki 10 Duygusal İhtiyacımız

Romantik ilişkilerimizde genellikle karşılanmasını beklediğimiz 10 duygusal ihtiyacı açıkladık. Siz bir ilişkiden neler beklersiniz?

Partnerinize destek olamayacak kadar stresli misiniz?

Bazı faydaları olsa da genellikle stres hayatımızı ve ilişkilerimizi kötü etkiler. Stresle baş etmeye çalışmak enerjimizi zorlar, kaynaklarımızı tüketir ve partnerimize destek vermemize engel olabilir.

Bağlanma Hakkında Kitaplar

Bağlanma stilleri hem kendimizle hem de çevremizdekilerle kurduğumuz ilişkileri etkiliyor. Biz de bağlanma hakkındaki kitapları derledik!

Oyun Rehberi

Çocuğunuzla oynadığınız oyunları daha keyifli hale getirecek ve oyun davranışlarınıza katkı sağlayacak bir oyun rehberi hazırladık.

Çalışan Bağlılığını Artırmanın 7 Yolu

Bağlılığı fazla olan kişiler, işlerinde daha mutlu ve üretken oluyorlar. Yöneticiler çalışan bağlılığını artırmak için neler yapabilirler?

Fedakarlık Yapmanın İlişkiye Etkileri

Fedakarlık yapmak, ilişkide önemsediğimiz ve aradığımız davranışlardan biri olsa da fedakarlığın ilişkiye iyi gelmesi belli faktörlere bağlı.

Travmatik Bir Bağlanma İçerisinde Olabilir Misiniz?

Zaman zaman sağlıklı bir ilişkiyi travmatik bağlanmadan ayırt edemeyebiliyoruz. Peki bu ilişkilerin başlıca özellikleri neler?

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Çocuklarda Zihin Kuramı

Çocuklar, birey olduklarını keşfedip çevredeki insanları yorumlamaya başlıyor. Bu yazımızda önemli bir kavram olan zihin kuramından bahsediyoruz!

Hibrit Çalışmaya Geçmenin Uyandırdığı Kaygıyla Baş Etmek - 1

Uzun süre evden çalışmanın ardından hibrit sisteme geçmek sizi strese mi sokuyor? Kendinize sorduğunuz bazı sorular, stresle baş etmenize yardımcı olacak.

Neden Fedakarlık Yapıyoruz?

Partneriniz veya ilişkiniz için başka bir şehre taşınır mıydınız? İlişkilerde fedakarlık yapma motivasyonumuz üzerine okumak için tıklayın.

Romantik İlişkilerde İletişim ve Yakınlık

İyi ve pozitif bir iletişim başarılı yakın ilişkilerin önemli bir göstergesi ve ilişkilerin her aşamasında önem taşıyor.

Hamilelik Sonrası Depresyon Yaşamam Benim Suçum Mu?

Hamilelik sonrası kadınlar depresyon semptomları gösterebiliyorlar. Peki bu durum anne ve bebek arasında oluşacak bağı ne şekilde etkiler?

Baba Oldum, Peki Ya şimdi?

Baba olana dek yaşanan o sevinç, çocuk dünyaya geldikten sonra yerini endişeye bırakabiliyor. Peki bu süreçte babalar ne yapabilir?

Erkekliği Yeniden Tanımlamak: 4:44

Geleneksel erkekliğin özellikleri arasında feminen ve güçsüz görünmemek yer alıyor. Jay-Z’nin albümü ise bunu değiştiriyor!

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

İlişkiniz uzun süreli olacak mı?

İlişkinizin uzun süreceğine dair işaretler olabilir mi? Sağlıklı bir ilişki hangi unsurları içerir? Neleri göz önünde bulundurmalısınız?

İlişkide Partnerinizden Beklemeye Hakkınız Olan 8 şey

"Partnerimin beni sevdiğini biliyorum ama hiç söylemiyor." Partnerimizden beklemeye ve istemeye hakkımız olan "temel" şeyleri anlatıyoruz.

DEHB - Yanlış Bilinenler

"Dikkat eksikliği gerçek bir problem değildir!" deyip geçmek çocuğunuzun yaşadığı zorlukları göz ardı etmenize yol açabilir. İşte işin aslı!

Daha İyi Bir Ayrılık İçin Yapabileceğiniz 7 şey

Bazen hiç kabul etmek istemesek de, daha iyi olabilmek için bize zarar veren ilişkilerden kurtulmamız ve onlardan uzaklaşmamız gerekiyor.

Çalışanlarla Ruh Sağlığı Hakkında Konuşmak

Ruh sağlığı hassas bir konu ve hele de iş yerinde bununla ilgili konuşmak kolay olmayabilir. Bu yazımız bu konuda size yardımcı olabilir.

Sahtekarlık Sendromu (Imposter Syndrome) Nedir?

İç sesiniz bulunduğunuz konumu hak etmediğinizi ve oraya şans eseri geldiğinizi söylüyorsa Sahtekarlık Sendromu'ndan muzdarip olabilirsiniz.

Sosyal medyadaki çekici adaylar ilişkiyi nasıl etkiliyor?

Sosyal medya alternatif partnerlerin varlığını kimi zaman adeta gözümüze sokuyor. Peki bu durum ilişkimizi nasıl etkiliyor?

Güvenli bağlanma partneri daha rahat tanımayı sağlıyor.

Partnerimiz hakkında yeni bilgiler edinmek ona duyduğumuz güveni ve yakınlığı artırıyor. Peki hangi faktörler bu süreci etkiliyor?

Müziğe Konu Olan Sağlıklı İlişkiler

Birçok kez bahsettiğimiz sağlıklı ilişkileri bu defa şarkılarla anlatıyoruz. Olumlu ilişkileri konu edinen şarkılar bu yazımızda.

Gaslighting Mağduru Olabilir Misiniz?

"Hayır yanlış hatırlıyorsun.", "Öyle bir şey yaşanmadı." Bu cümleler tanıdık geliyor mu? Eğer öyleyse gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz.

Bir İlişkiyi Sağlıklı Kılan 6 Unsur

Deli divane aşık olmak, bütün günü birlikte geçirmek, her şeyi açık açık konuşabilmek, hiç kavga etmemek… Bir ilişkiyi sağlıklı kılan nedir?

Algılanan Partner Duyarlılığı

Partner duyarlılığı, partnerimizle olan yakınlığın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip. Bu konunun detayları ve önerilerimiz yazımızda!

"Hayır" Diyebilme Rehberi: İlişkilerde Sınırlar

İlişkilerimizde "hayır" diyebilmek ve sınır koymak hem bize hem ilişkimize iyi geliyor. Sınır koymayı nasıl başarabiliriz?

Çocuğunuzu hem sevip hem de...

Annelik her zaman mutlu anlardan ibaret olmayabiliyor. Sınır koymakta ya da benliğinizi korumakta zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz.

İş Hayatındaki Bilişsel Hataları Azaltmak Mümkün mü?

İş yerlerinde gün içinde birçok hataya şahit oluyoruz. Bunlardan bazıları bilişsel kaynaklı oluyor. İşte bu durumun bazı sebepleri…

Karşınızdaki Kişiyle Yakınlık Kurmanıza Yardımcı Olan 36 Soru

Bir insanı tanımak, o kişiyle yakınlık kurmak ve bu yakınlığın dozunu ayarlamak kolay olmayabiliyor. Bu sorular işinizi kolaylaştıracak!

Ayrılık Sonrası Kişisel Gelişim

Ayrılığın getirdiği hislerle nasıl başa çıkacağım? Kendimize şefkat göstermek bu acıyla baş edebilmemize yardımcı oluyor. İşte daha fazlası!

Gaslighting nedir?

Sürekli fazla hassas olmakla suçlanıyor ve yaptığınız her şeyin yanlış olduğunu hissediyorsanız, gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz.

Aşağılık Kompleksine Değinen İki Büyük Klasik

Bireyin kendini diğer insanlardan daha aşağı görmesi yüzyıllardır edebiyat eserlerine konu oluyor. İşte bu konuda iki klasik!

Flörtleşme Çeşitleri

Araştırmalar 5 farklı flört çeşidi olduğunu gösteriyor. Peki ya siz bu beşinden hangilerini sergiliyorsunuz? Öğrenmek için buyrun yazıya!

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

Bir yakınınızın stresini azaltmak için...

Kimi zaman sevdiklerimiz stresli bir durumla baş ederken, onlar için elimizden ne gelebilir diye düşünüp duruyoruz. İşte yapabilecekleriniz...

Dünya sevdiklerimizle beraberken daha güzel görünüyor.

Size de bir güneşin batışı, bir filmin huzurlu sonu ya da bir yemeğin tadı sevdiklerinizle olduğunuzda daha güzel geliyor mu?

Evrimsel Bakış Açısıyla Arkadaşlık

Arkadaşlarımız seçtiğimiz kardeşlerimiz olabiliyorsa ne mutlu bize! Bu yazımızda arkadaş edinmeyi ve arkadaşlık sürdürmeyi inceliyoruz.

Tek çocuklar narsisizme daha mı meyilliler?

"Tek çocuk muymuş? O halde kesin şımartılmıştır ve kendini çok beğeniyordur." Bu tarz önyargılara karşılık çalışmalar ne diyor dersiniz?

Online dating bağlılık seviyesini etkiler mi?

Online dating uygulamaları aracılığıyla kurduğumuz ilişkiler, gerçek hayatta tanışıp başladığımız ilişkilerden farklı mıdır?

Romantik İlişkilerde Öfke

Öfkeyi ifade etme biçimlerimiz birbirinden nasıl farklılaşıyor? Gerçekten de öfkemizi partnerlerimizden çıkarmaya meyilli miyiz?

Anne-Kız İlişkileri

Anne kız arasında kurulan bağ, hayatın her dönemini büyük ölçüde etkiliyor. Peki bu yakınlığı kurmanın ve sürdürmenin yolu nelerden geçiyor?

Narsisizm ve Romantik İlişkiler

Narsisizm, kendini diğerlerinden üstün görme ve benmerkezcilikle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı ilişki ve narsisizm bir arada bulunabilir mi?

Partnerler Arasındaki Yakınlığın 4 şekli

Partnerinizle kurabileceğiniz yakınlığın yalnızca duygusal ve fiziksel boyutta olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Kaygılı bağlananlar ayrılığı nasıl kolay atlatır?

Ayrılık, özellikle de kaygılı bağlananlar için oldukça zor bir süreç olabiliyor. Peki bu süreçte onlara iyi gelebilecek şeyler olabilir mi?

Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Sitemize girdiyseniz yakın ilişkilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, ilişkilerin kurulmasında 5 temel etken olduğunu biliyor muydunuz?

Partnerimizle bir arada değilken nasıl vakit geçiriyoruz?

Partnerinizle birlikte değilken yaptıklarınızın da ilişkinizin kalitesini etkileyebildiğini biliyor muydunuz? Detaylar yazımızda!

Romantik İlişkilerde Makyavelizm

Yazımızda "karanlık üçlü" olarak bahsi geçen narsizm, psikopati ve makyevalizmin sonuncusunun ilişkilerimizi nasıl etkilediğini anlattık.

Sağlıklı Bir İlişki İçin 5 İpucu

Bir sonuca varmayan tartışmalar, iki tarafa da zarar veren sözler… Bunların yerine sağlıklı bir ilişki yaşamanın yolları yazımızda!

Kadınların Cinselliği - G Noktası ve Boşalma

G noktası nedir? Kadınların cinsellik tecrübesini nasıl etkiliyor? Kadınların boşalması nasıl gerçekleşiyor? Cevaplar yazımızda!

Bir ilişkiye ne kadar hazır hissettiğimiz önemli mi?

Daha önce hiç hazır olmadığınız halde bir ilişkiye başlama gafletinde bulundunuz mu? Peki sizce bu durum ilişkinin gidişatını etkiler mi?

İçini Açmak ve Yakınlık

Karşımızdaki kişiye kendimizi açmak her zaman çok kolay olmuyor. Bunu başarmanın ilişkilerimize olan katkısını ise göz ardı etmemek lazım!

Çocukları Ebeveynlerine Yakın Tutan Faktörler

Ebeveynlerin kimi zaman "Çocuğum benimle yeterince yakınlık kurmuyor." şeklinde yakındıklarına şahit oluyoruz. Peki bu yakınlık nasıl artar?

Habersizce Terk Edilmek: Ghosting

Bir sabah uyandınız, bir bakmışsınız terk edilmişsiniz! Ghosting nedir ve kişiye nasıl hissettirir tüm detaylarıyla yazımızda.

Cep telefonları güven ve yakınlık duygularını zedeliyor.

Telefonlarımızdan uyku dışında pek de ayrı kalamıyoruz. Peki bu derece yapışık yaşadığımız aletler ilişkilerimizi etkiliyor olabilir mi?

Eşcinsel İlişkilerde Dinamikler

Sanılanın aksine eşcinsel ilişkilerin dinamikleri heteroseksüel ilişkilerden pek de farklı değil. Peki bu konudaki araştırmalar ne söylüyor?

Mükemmel Bir Seks Hayatı Ulaşılmaz Değil

Cinselliğin varlığı, sıklığı ve kalitesi ilişkinin kalitesini de derinden etkiliyor. Peki, iyi bir seks yaşantısı için neler yapılabilir?

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.

Hayvanlar partnerimizle ilişkimize iyi gelebilir mi?

İlişkiniz konusunda hayvanlardan yardım alabileceğinizi hiç düşünmüş müydünüz? Nasıl olduğunu merak ediyorsanız buyrun yazımıza!

Bebeklerin Tensel Temasa Olan İhtiyacı

Sevdiklerinize sarılmanın, dokunmanın ne kadar iyi hissettirdiğini bilirsiniz. İşte o temaslara bebeklerin de çok ihtiyacı var!