İş Yerindeki Engeller: Damgalamanın Kaldırılması

İlayda Deringör

İş Yerindeki Engeller: Damgalamanın Kaldırılması

Peter Clarke - High Anxiety

İş dünyasında çeşitliliğin önemine ilişkin artan söylemlere rağmen engelli olmayanların %80'inden fazlası ile karşılaştırıldığında engellilerin çok daha düşük bir oranı herhangi bir işte çalışmaktadır. Bu nedenle bu engelli istihdam açığını kapatmak ve işletmelerde ve daha geniş işe alım endüstrisinde engellilik bilincini geliştirmek için çalışmalar yapılmalıdır. Toplumda hala engellilerin çalışamayacağı veya çalışmak istemediği ön yargısı mevcut. Bu boşluğun nedeninin istihdamın bu kişiler için erişilebilir olmamasından kaynaklandığının idrakine henüz tam olarak varılamamıştır.


Engelli insanlar için işe alım süreci deneyimi nasıl farklıdır?

İş yerinde gerçekten çeşitlilik yaratmak ve engelli istihdam açığını azaltmak istiyorsak engelli bireyler ve diğer başvuru sahipleri için aday deneyiminin nasıl farklı olduğunu anlamalıyız. Engelli olmayan bir kişi bir işe başvurursa ne işe alan kişi ne de adayla görüşen kişi, kişinin fiziksel olarak işi yapıp yapamayacağına dair bir yargıda bulunur. Ancak farklı biri söz konusu olduğunda alımı yapan kişiler, birtakım bilinç dışı yargılarda bulunabilir veya zihinlerinde olumsuz varsayımlar gelişebilir. Muhtemelen bu zihinsel süreçlerinin farkında olmasalar da çoğu zaman işe alımı yapan kişiler, ön yargılarıyla uyumlu olan insanları işe almaya yatkınlık göstereceklerdir.

İşverenler daha kapsayıcı olmaya çalışırken ne gibi sorunlarla karşılaşıyor?

Araştırmalara göre işverenler için engellileri işe almak sadece cesur bir adım değil, aynı zamanda zor bir adım olarak görülüyor. Yıllarca süren ön yargıları parmakla göstermek dile kolay gibi görünebilir ancak bilinçsiz ön yargıyı tanımak ve değiştirmek basit değildir. Çoğu işveren çeşitlilik ve kapsayıcılık tartışmasını başlatmaya açık olsa da pek çoğu bunu gerçekleştirecek kaynaklara sahip değil veya bir sonraki adımın ne olduğunu bilmiyor. Bu aşamada çeşitli yetenek havuzlarını anlayan uzman bir danışmanlık ekibinden destek almak yardımcı olabilir. İşe alım görevlileri, yetenekli insanları başarılı bir şekilde bulsa da çoğu zaman aynı yetenek havuzlarından işe alma tuzağına düşebilirler. Bu durumda daha çeşitli yetenekleri keşfetmek ve daha da önemlisi onların ihtiyaçlarını anlamak gerekli bir aşamadır.

Engelli istihdam açığı nasıl kapatılabilir?

Hızlı tüketim ve üretim algısı, engellere karşı olumsuz algı yaratan, normalin ne olması gerektiğine dair bir dayatmada bulunan esas kaynaktır. İnsanların "normal"in ne olduğu konusundaki fikirlerini değiştirebilir ve ön yargılarını ortadan kaldırmalarına yardımcı olabilirsek çalışan engelli insanların yüzdesini artırabilir ve engelli istihdam açığını kapatabiliriz.

Daha esnek çalışma saatleri ve alanları gibi faktörler aslında insanların işlerinde ne kadar başarılı olduklarını etkilemez. İşverenleri bu yaklaşım konusunda eğitmek, odaklarını birinin işini nasıl yaptıklarına değil, ne yapmasını istediklerine yönlendirerek değiştirmek gerekir. Çok çeşitli faktörler tarafından oluşturulduğu ve güçlendirildiği için engelli istihdam açığını kapatmak adına çalışmalar yapmak işverenlerin ve müesseselerin önemli bir stratejisi olmalıdır.

Content Writers in Hr People. (02 December, 2019). Disabilities in the workplace: Removing the stigma. Elite Business Website. http://elitebusinessmagazine.co.uk/people/item/disabilities-in-the-workplace-removing-the-stigma

Benzer yazılar

İş Yerinde Stresle Nasıl Baş Ederiz?

Stres hayatın her alanı gibi iş hayatını deneyimleme şeklimizi de belirleyen bir duygudur. İş hayatında stresle nasıl mücadele edebiliriz?

Öz Sabotaj: Kendimize Yaptığımız 8 Kötülük

Hepimiz zaman zaman kendimizi sabote edebiliyoruz, bu sabotaj yöntemlerini öğrenmek bunları fark edip engellemeyi kolaylaştırabilir.

Kadınları Baskılama Aracı Olarak Etiketleme

Cinsiyet rollerinin dışına çıkan kadınlar toplum tarafından ayıplanıyor ve etiketleniyor. Bu durum etiketlenen kadınları nasıl etkiliyor?

İş Hayatındaki Bilişsel Hataları Azaltmak Mümkün mü?

İş yerlerinde gün içinde birçok hataya şahit oluyoruz. Bunlardan bazıları bilişsel kaynaklı oluyor. İşte bu durumun bazı sebepleri…

İş Yerinde Olumsuz Duygularla Nasıl Başa Çıkabiliriz?

Kimi zaman başkalarının neşesinden olumlu etkilenirken kimi zaman öfke ve üzüntülerinden olumsuz etkilenebiliriz. Bu durumlarda ne yapmalı?

İş Yerinde Tükenmişliğe Neler Sebep Olur ve Bunlarla Nasıl Baş Edilir?

Tükenmişlik hissedenler işlerinden keyif almıyor, takdir gördüklerini hissetmiyor ve sürekli yorgun hissediyorlar. İşte baş etme yolları…

İş Yerinde Yalnız Hissetmenin Etkileri

İş yerinde yalnız hissediyor olmanız hem zihninize hem de performansınıza kötü gelebilir. İhtiyacınız olan şey ise duygusal destek!

İş Yerindeki Çeşitliliği Verimli Hale Getirebilmek

Farklı insanların çalışması şirketlerin geniş kitlelere hitap etmesini sağlıyor. Ancak bu insanların birlikte çalışması kolay olmayabiliyor.

İş Yerindeki Potansiyel Arkadaşlar Çalışan Bağlılığını ve Tatminini Nasıl Etkiliyor?

Sosyallikten uzak işler 21. yüzyılda artık pek de tercih edilmiyor. Çünkü çalışan bağlılığı ve memnuniyeti bundan etkileniyor.

İş Yerlerinde Cinsiyet Eşitsizliği - 1

İş yerinde cinsiyet eşitsizliği hala bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Temsil imkanı sağlansa bile kadınlar sorunlarla karşılaşıyorlar.

İş Yerlerinde Cinsiyet Eşitsizliği - 2

İş yerinde cinsiyet eşitsizliği bulunması, çeşitliliğin getirdiği bazı avantajları engelliyor. İşte bu avantajlardan birkaçı!

İş yeri arkadaşlıkları başarımızla yakından ilişkili.

Sabah evden işe giderken keyif almak mümkün mü? İş arkadaşlarınızı sevmiyorsanız cevabı tabii ki hayır! Peki ya çok sevdiğiniz bir ekibiniz varsa?

Hayatı paylaşmak için engel yok!

Fiziksel ya da zihinsel engellerimiz, bağ kurmak için birer engel oluşturmuyor. Çünkü hayatı paylaşmanın önünde bir engel yok!

Engelli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak

Çocuğunun engelli olması, genellikle toplum içinde konuşulmayan konulardan biri. Peki engelli bir çocuk ebeveyni olmak nasıl bir deneyim?

İş Yerindeki Zorbayı Tanımak ve Onunla Baş Etmek

İş yerindeki zorbayı tanımak ve bu konuda bir çözüm üretmek için uzmanlar tarafından önerilen Y.A.S.A. adımları nelerden oluşuyor?

İş Hayatında Toksik İlişkiler - The Assistant Filmi

İş hayatı toksik ilişkiler barındırabiliyor ve bu ilişkiler bize kendimizi sorgulatabiliyor.

İş Yerinde Öz Saygı

İş yerinde öz saygımıza tehdit oluşturabilecek birçok durumla karşılaşsak da öz saygımızı güçlendirebileceğimiz stratejiler bulunuyor!

Psikolojik Problemlerin Etiketlenmesi

Psikiyatrik bozukluklar hakkındaki ön yargıların giderilmesi, etiketlenmenin ve dışlanmanın önüne geçilmesinde ve tedavi sürecinde önem taşıyor.

İşten Ayrıldım! Bununla Nasıl Başa Çıkacağım?

İşten ayrılmak da bir kayıp. Bu yüzden olumsuz duygular hissetmemiz çok doğal. İşte bu süreci kolaylaştırmak için yapılabilecekler!

Karantina Sonrası İş Yerine Dönmeye Kendimizi Hazırlamak

Pandeminin etkisi giderek azalıyor. Fakat iş yerine yeniden dönme fikri kaygı uyandırıcı olabiliyor. Bu kaygıyla nasıl başa çıkabiliriz?

Hibrit Çalışmaya Geçmenin Uyandırdığı Kaygıyla Baş Etmek - 1

Uzun süre evden çalışmanın ardından hibrit sisteme geçmek sizi strese mi sokuyor? Kendinize sorduğunuz bazı sorular, stresle baş etmenize yardımcı olacak.

Cinsellikte Çeşitlilik Arayışı ve Çıplaklık

Cinsellikte heyecan ve çeşitlilik arayan yalnızca erkekler mi? Bu yazımızda kadın cinselliği üzerine pek konuşulmayan konuları inceledik.

İş Yerinde Kültürel Çeşitlilik

Şirketler çalışanlarına kültürel çeşitliliğin ve eşitliğin olduğu çalışma ortamları sağlamalı. Bu doğrultuda atılması gereken adımlar neler?

Bağlanma Stilleri İş Hayatında Kendini Nasıl Gösteriyor?

Genellikle ebeveyn ilişkileri ve romantik ilişkiler bağlamında incelediğimiz bağlanma stillerinin iş hayatına yansımaları nasıl oluyor?

Profesyonel İş Yaşamına Dair 3 Film

Profesyonel hayat hayatımızı yakından etkiliyor. İş yaşamındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini konu alan 3 farklı film!

İş Yerinde Nöroçeşitlilik

Nörolojik farklılıklara karşı bilinçli olmak, bu çeşitlilikleri fark etmek ve buna saygı duymak kurumsal hayatta da oldukça önemli.

Mutsuz Olmanıza Rağmen İşinizi Neden Bırakmıyorsunuz?

Her sabah işe giderken ayaklarınız geri geri gidiyor, pazartesi günlerinden nefret mi ediyorsunuz? İşten ayrılmanın neden zor olduğu üzerine bir yazı hazırladık.

İş Arkadaşları Arasındaki Güven Olgusu

Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz iş yerinde güven duygusunun olup olmaması, kurduğumuz ilişkileri, performansımızı ve bağlılığımızı etkiliyor.

İş Kaybı Sonrası Yaşanan Yas Dönemi

Bir işe sahip olmak bize statü, öz güven ve sağlamlık getiriyor. Peki bu işi kontrolümüz dışında kaybedersek ne oluyor?

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Örgütsel bağlılık ile çalışanların iş performansı, motivasyonları, işten ayrılmaları ya da devam etmeleri arasında bir ilişki bulunuyor.

Psikiyatrik Problemlerin Etiketlenmesini Nasıl Aşabiliriz?

Psikiyatrik rahatsızlıklar hakkında ne kadar bilgilisiniz? Psikiyatrik bir hastalığı olan birine nasıl yaklaşırsınız? Etiketlemenin önüne nasıl geçilebilir, cevabı yazımızda.

İş Yerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Takıntılı düşünceleriniz, tekrar tekrar kontrol ettiğiniz işler veya ritüelleriniz iş hayatınızda büyük problemler yaşamanıza sebep oluyor mu?

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!