İş Yerindeki Engeller: Damgalamanın Kaldırılması

İlayda Deringör

İş Yerindeki Engeller: Damgalamanın Kaldırılması

Peter Clarke - High Anxiety

İş dünyasında çeşitliliğin önemine ilişkin artan söylemlere rağmen engelli olmayanların %80'inden fazlası ile karşılaştırıldığında engellilerin çok daha düşük bir oranı herhangi bir işte çalışmaktadır. Bu nedenle bu engelli istihdam açığını kapatmak ve işletmelerde ve daha geniş işe alım endüstrisinde engellilik bilincini geliştirmek için çalışmalar yapılmalıdır. Toplumda hala engellilerin çalışamayacağı veya çalışmak istemediği ön yargısı mevcut. Bu boşluğun nedeninin istihdamın bu kişiler için erişilebilir olmamasından kaynaklandığının idrakine henüz tam olarak varılamamıştır.


Engelli insanlar için işe alım süreci deneyimi nasıl farklıdır?

İş yerinde gerçekten çeşitlilik yaratmak ve engelli istihdam açığını azaltmak istiyorsak engelli bireyler ve diğer başvuru sahipleri için aday deneyiminin nasıl farklı olduğunu anlamalıyız. Engelli olmayan bir kişi bir işe başvurursa ne işe alan kişi ne de adayla görüşen kişi, kişinin fiziksel olarak işi yapıp yapamayacağına dair bir yargıda bulunur. Ancak farklı biri söz konusu olduğunda alımı yapan kişiler, birtakım bilinç dışı yargılarda bulunabilir veya zihinlerinde olumsuz varsayımlar gelişebilir. Muhtemelen bu zihinsel süreçlerinin farkında olmasalar da çoğu zaman işe alımı yapan kişiler, ön yargılarıyla uyumlu olan insanları işe almaya yatkınlık göstereceklerdir.

İşverenler daha kapsayıcı olmaya çalışırken ne gibi sorunlarla karşılaşıyor?

Araştırmalara göre işverenler için engellileri işe almak sadece cesur bir adım değil, aynı zamanda zor bir adım olarak görülüyor. Yıllarca süren ön yargıları parmakla göstermek dile kolay gibi görünebilir ancak bilinçsiz ön yargıyı tanımak ve değiştirmek basit değildir. Çoğu işveren çeşitlilik ve kapsayıcılık tartışmasını başlatmaya açık olsa da pek çoğu bunu gerçekleştirecek kaynaklara sahip değil veya bir sonraki adımın ne olduğunu bilmiyor. Bu aşamada çeşitli yetenek havuzlarını anlayan uzman bir danışmanlık ekibinden destek almak yardımcı olabilir. İşe alım görevlileri, yetenekli insanları başarılı bir şekilde bulsa da çoğu zaman aynı yetenek havuzlarından işe alma tuzağına düşebilirler. Bu durumda daha çeşitli yetenekleri keşfetmek ve daha da önemlisi onların ihtiyaçlarını anlamak gerekli bir aşamadır.

Engelli istihdam açığı nasıl kapatılabilir?

Hızlı tüketim ve üretim algısı, engellere karşı olumsuz algı yaratan, normalin ne olması gerektiğine dair bir dayatmada bulunan esas kaynaktır. İnsanların "normal"in ne olduğu konusundaki fikirlerini değiştirebilir ve ön yargılarını ortadan kaldırmalarına yardımcı olabilirsek çalışan engelli insanların yüzdesini artırabilir ve engelli istihdam açığını kapatabiliriz.

Daha esnek çalışma saatleri ve alanları gibi faktörler aslında insanların işlerinde ne kadar başarılı olduklarını etkilemez. İşverenleri bu yaklaşım konusunda eğitmek, odaklarını birinin işini nasıl yaptıklarına değil, ne yapmasını istediklerine yönlendirerek değiştirmek gerekir. Çok çeşitli faktörler tarafından oluşturulduğu ve güçlendirildiği için engelli istihdam açığını kapatmak adına çalışmalar yapmak işverenlerin ve müesseselerin önemli bir stratejisi olmalıdır.

Content Writers in Hr People. (02 December, 2019). Disabilities in the workplace: Removing the stigma. Elite Business Website. http://elitebusinessmagazine.co.uk/people/item/disabilities-in-the-workplace-removing-the-stigma

Benzer yazılar

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!

Aşkı İlmek İlmek İşleyenler: İlişkinizin Nasıl Bir Örüntüsü Var?

İlişkilerde farklı farklı örüntüler görmek mümkün. Peki bu örüntüler kendilerini nasıl gösterirler?

İş Yerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Takıntılı düşünceleriniz, tekrar tekrar kontrol ettiğiniz işler veya ritüelleriniz iş hayatınızda büyük problemler yaşamanıza sebep oluyor mu?

Psikiyatrik Problemlerin Etiketlenmesini Nasıl Aşabiliriz?

Psikiyatrik rahatsızlıklar hakkında ne kadar bilgilisiniz? Psikiyatrik bir hastalığı olan birine nasıl yaklaşırsınız? Etiketlemenin önüne nasıl geçilebilir, cevabı yazımızda.

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Örgütsel bağlılık ile çalışanların iş performansı, motivasyonları, işten ayrılmaları ya da devam etmeleri arasında bir ilişki bulunuyor.

İş Kaybı Sonrası Yaşanan Yas Dönemi

Bir işe sahip olmak bize statü, öz güven ve sağlamlık getiriyor. Peki bu işi kontrolümüz dışında kaybedersek ne oluyor?

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Duygusal zeka ilişkilerimizi yakından etkiliyor. Duygusal zekanın nelerden etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini açıklıyoruz!

Mutsuz Olmanıza Rağmen İşinizi Neden Bırakmıyorsunuz?

Her sabah işe giderken ayaklarınız geri geri gidiyor, pazartesi günlerinden nefret mi ediyorsunuz? İşten ayrılmanın neden zor olduğu üzerine bir yazı hazırladık.

İş Yerinde Nöroçeşitlilik

Nörolojik farklılıklara karşı bilinçli olmak, bu çeşitlilikleri fark etmek ve buna saygı duymak kurumsal hayatta da oldukça önemli.

Profesyonel İş Yaşamına Dair 3 Film

Profesyonel hayat hayatımızı yakından etkiliyor. İş yaşamındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini konu alan 3 farklı film!

İş Yerindeki Engeller: Damgalamanın Kaldırılması

İşe alım süreçlerini farklı gruplar için daha adil kılmak ve daha kapsayıcı bir çalışma alanı oluşturmak için yöneticiler neler yapabilir?

Aşkın 6 Mil Derinliğinde Su Üstünde Kalmanın Çabası: Submarine

Bozuk bir aile yapısı içinde, ergenliğin getirdiği karakter bunalımıyla uğraşan Oliver, ebeveynlerinin evliliklerini kurtarmaya çalışıyor.

İş Yerinde Kültürel Çeşitlilik

Şirketler çalışanlarına kültürel çeşitliliğin ve eşitliğin olduğu çalışma ortamları sağlamalı. Bu doğrultuda atılması gereken adımlar neler?

Hibrit Çalışmaya Geçmenin Uyandırdığı Kaygıyla Baş Etmek - 1

Uzun süre evden çalışmanın ardından hibrit sisteme geçmek sizi strese mi sokuyor? Kendinize sorduğunuz bazı sorular, stresle baş etmenize yardımcı olacak.

Karantina Sonrası İş Yerine Dönmeye Kendimizi Hazırlamak

Pandeminin etkisi giderek azalıyor. Fakat iş yerine yeniden dönme fikri kaygı uyandırıcı olabiliyor. Bu kaygıyla nasıl başa çıkabiliriz?

İçini Açamamak: şarkılarla Kaçıngan Bağlanma

İnsanların %21'inin kaçıngan bağlanma türüne sahip olduğu düşünülüyor. Peki, bunun müzikte ne gibi yansımaları var?

Psikolojik Problemlerin Etiketlenmesi

Psikiyatrik bozukluklar hakkındaki ön yargıların giderilmesi, etiketlenmenin ve dışlanmanın önüne geçilmesinde ve tedavi sürecinde önem taşıyor.

İş Yerinde Öz Saygı

İş yerinde öz saygımıza tehdit oluşturabilecek birçok durumla karşılaşsak da öz saygımızı güçlendirebileceğimiz stratejiler bulunuyor!

İş Yerindeki Zorbayı Tanımak ve Onunla Baş Etmek

İş yerindeki zorbayı tanımak ve bu konuda bir çözüm üretmek için uzmanlar tarafından önerilen Y.A.S.A. adımları nelerden oluşuyor?

Çocuklukta travma yaşamanın bazı göstergeleri

Çocukluk travmaları sadece istismardan kaynaklı olmuyor. Çocuklara yapılanlar kadar onlara verilmeyen, yapılmayanlar da etkili oluyor.

Ebeveynlik Stilleri

Çocuğunuzun davranışlarını ne ölçüde kontrol ettiğiniz ve ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olduğunuz ebeveynlik stilinizi belirliyor. Nasıl?

İş Yerlerinde Cinsiyet Eşitsizliği - 1

İş yerinde cinsiyet eşitsizliği hala bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Temsil imkanı sağlansa bile kadınlar sorunlarla karşılaşıyorlar.

Çocuğunuzu hem sevip hem de...

Annelik her zaman mutlu anlardan ibaret olmayabiliyor. Sınır koymakta ya da benliğinizi korumakta zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz.

İş Hayatındaki Bilişsel Hataları Azaltmak Mümkün mü?

İş yerlerinde gün içinde birçok hataya şahit oluyoruz. Bunlardan bazıları bilişsel kaynaklı oluyor. İşte bu durumun bazı sebepleri…

İş Yerinde Tükenmişliğe Neler Sebep Olur ve Bunlarla Nasıl Baş Edilir?

Tükenmişlik hissedenler işlerinden keyif almıyor, takdir gördüklerini hissetmiyor ve sürekli yorgun hissediyorlar. İşte baş etme yolları…

Çalışanların Sağlığı Neden Liderlerin Birinci Önceliği Olmalıdır?

Çalışan sağlığının iş verimine etkisi göz önünde bulundurulduğunda liderlerin buna halen gerekli önemi vermediğini görebiliyoruz.

İş Yerinde Stresle Nasıl Baş Ederiz?

Stres hayatın her alanı gibi iş hayatını deneyimleme şeklimizi de belirleyen bir duygudur. İş hayatında stresle nasıl mücadele edebiliriz?

Tutkuyla yapılan işler tükenmişlikle sonuçlanabilyor.

"Beni bıraksalar günde 24 saat çalışırım." mı diyorsunuz? İşiniz hayatınız mı olmuş durumda? Tükenmişlik sendromuna bir göz atmalısınız.

İş Yerinde Yalnız Hissetmenin Etkileri

İş yerinde yalnız hissediyor olmanız hem zihninize hem de performansınıza kötü gelebilir. İhtiyacınız olan şey ise duygusal destek!

Kadınları Baskılama Aracı Olarak Etiketleme

Cinsiyet rollerinin dışına çıkan kadınlar toplum tarafından ayıplanıyor ve etiketleniyor. Bu durum etiketlenen kadınları nasıl etkiliyor?

İş yeri arkadaşlıkları başarımızla yakından ilişkili.

Sabah evden işe giderken keyif almak mümkün mü? İş arkadaşlarınızı sevmiyorsanız cevabı tabii ki hayır! Peki ya çok sevdiğiniz bir ekibiniz varsa?

Hayatı paylaşmak için engel yok!

Fiziksel ya da zihinsel engellerimiz, bağ kurmak için birer engel oluşturmuyor. Çünkü hayatı paylaşmanın önünde bir engel yok!