Yakın Ebeveynlik

Çocuklar İçin Nezaketli Davranış Pratikleri

İsimsiz- Maria de Vries

Çocuklara başkalarına karşı nezaketli davranışlarda bulunmayı öğretmek aileler için kimi zaman zorlu bir süreç olabiliyor. Öte yandan araştırmalara göre, nezaketli davranışlarda bulunmak çocukların öz saygılarında, öğrenme motivasyonlarında ve dikkatlerinde artışa; zorbalık ve şiddete yönelik davranışlarında ise azalmaya sebep oluyor. 

Çocukların para bağışı yapmak gibi eylemleri bu eylemler soyut oldukları için anlamaları zor olduğu için daha somut yardımlarda bulunmalarına ön ayak olmak bu konuda gelişim göstermeleri için daha etkili olabiliyor. 

  • Çocuğunuzla birlikte yenilebilen bir bitkinin tohumunu ekerek büyüdüğünde onu ihtiyacı olan birine vereceğinizi açıklayabilirsiniz. Büyüyene kadar ne zaman sulanması gerektiğini konuşarak sorumlulukları paylaşabilirsiniz. 
  • Evdeki kullanılmış oyuncakları, kitapları ve kıyafetleri çocuğunuzla birlikte toplayarak ihtiyacı olan çocuklara verebilirsiniz. Bunu yaparken verilecek eşyaları çocuğunuzun seçmesinde fayda vardır. Eşyaların nereye gideceğini ve bu durumun ne gibi olumlu sonuçlar yaratacağını çocuğunuzla konuşabilirsiniz. 
  • Çocuğunuzla bir kek yapabilir ve bu keki birlikte bir komşunuza ya da akrabanıza götürebilirsiniz. 

 

Yazan: Rengim Lal Kılavuz

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynak:

[1] Morin, A. (2020, July 29). 7 Random Acts of Kindness for Kids. VeryWellMind. Retrieved from: https://www.verywellfamily.com/random-acts-of-kindness-for-kids-4136440