Kısa Bulgular

Narsist bireyler kendilerine benzeyen bireylere daha çok tolerans gösterebiliyorlar.

Narsist bireylerin kendileri hakkında nasıl düşündüğünü genel olarak biliyoruz. Peki, narsist bireyler başkaları hakkında nasıl düşünüyorlar?

Narsisistik tolerans teorisine göre, narsist kişiler davranış ve kişilik özellikleri anlamında kendilerine benzeyen kişilerin davranışlarına daha fazla tolerans gösterebiliyor ve hoşgörülü oluyorlar. Yapılan bu çalışmada, kişilerin ilk olarak narsisizme olan yatkınlıkları ölçülüyor. 

Katılımcılar daha sonra gerçek hayatta karşılaşabilecekleri kişileri nasıl yorumladıklarına yönelik bazı görevleri tamamlıyorlar. Buna istinaden, katılımcılar çeşitli oyuncuların onlara sorulan sorulara verdikleri cevapların yer aldığı birtakım videolar izliyorlar. Sonrasında ise, izledikleri videolardaki kişileri kendileriyle karşılaştırmaları ve bu davranışları yorumlamaları bekleniyor. 

Sonuçlara göre, narsisizm eğilimi daha yüksek olan kişilerin, kendilerine benzediklerini düşündükleri oyunculara daha yüksek puan verdikleri görülüyor. Yani, katılımcılar kendilerine benzer özellikte olan oyuncuların davranışlarını daha katlanır ve anlaşılır buluyorlar. 

Kısacası, narsist bireyler algılanan benzerlik derecesi ile doğru orantılı olarak kendilerine benzer kişileri seçme eğilimi gösterebiliyor. 

Kaynak: Burton, K. A., Adams, J. M., Hart, W., Grant, B., Richardson, K., & Tortoriello, G. (2017). You remind me of someone awesome: Narcissistic tolerance is driven by perceived similarity. Personality and Individual Differences104, 499-503.