Kısa Bulgular

İyileşmemiş travma kendini nasıl gösterir?

İyileşmemiş travma;

 • Düşük özsaygı 
 • İlişkilerde bağımlılık
 • Terk edilme korkusu
 • Kendi ihtiyaçlarını başkaları için bir kenara koymak
 • Başkalarından sürekli onay beklentisi
 • İçselleştirilmiş utanç duygusu
 • Çatışmaya tahammül edememek
 • Gelecekte ne olacağına dair korku geliştirmek 
 • Olumlu değişime direnmek
 • Başkalarının istismar edici davranışlarına tolerans gösterme
 • Kişinin kendisi için sesini çıkarmakta ve sınırlarını belirlemekte zorlanması 
 • Aşırı derecede uzlaşmacı olmak

şeklinde karşımıza çıkabilir.

Kaynak: Bu yazı, @crazyheadcomics adlı sayfanın “Unhealed Trauma Can Look Like” adlı gönderisinden derlenmiştir.