Profesyonel İlişkiler

İş Ortamında İletişim Becerilerini Geliştirmek İçin 4 İpucu

The Lace Making Lesson – Basile de Loose (1858)

İş hayatında etkili iletişim kurabilmek oldukça kritik bir beceri. Peki bu beceriyi geliştirmek için neler yapılabilir? İşte bazı öneriler!

  • Duygusal algınız üzerinde çalışın. 

Duygu algısı, başkalarının sözlü olmayan ipuçlarını ve ruh hallerini okuyabilmeyi kapsıyor. Bireysel düzeyde, başkalarının nasıl hissettiğini ölçmek için bu duygusal zeka becerisini kullanmak mümkün. Çalışma arkadaşınız bugün biraz bunalmış olabilir mi? Şu anda bir görevde ondan yardım istemek için iyi bir zaman mı? Odanın köşesinde toplantıya katkıda bulunmak için can atan başka bir çalışma arkadaşınızı mı fark ettiniz? Bu gibi ipuçlarını okuyabilmek duygusal algı kapasitemizle ilişkili görünüyor.  

  • Öz farkındalık geliştirin.

Bazı sözlü olmayan mesajlarımız, davranış ya da konuşma şeklimiz aracılığıyla iletişimde olduğumuz kişiye ulaşır. Söylediklerimizin inandırıcılığı ya da hedeflenen etkiye ulaşması, bu sözlü olmayan mesajlardan etkilenir. Sözlü ve sözsüz mesajların farklı sinyaller göndermesi kafa karışıklığı yaratabilir ve amaçlanan etkiyi tehlikeye atabilir. Etkili iletişim becerilerimizi ve ilişkilerimizin kalitesini geliştirmek için, kendi sözlü olmayan davranışlarınızın farkında olmamız önem taşır. 

  • Başkalarına etkileşim kurma şansı verin.

İletişim en az iki yönlü bir yoldur. İşleri yürütmek için herkesin birbirinin zekasına olduğu kadar, kuracakları sağlıklı iletişime de ihtiyacı vardır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar konuşmaktan kaçınmamak gerekir. Bu esnada nasıl bir kanalla iletişim kuracağımız, bu iletişimin ne zaman sonlanması gerektiği gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

  • Dinleme pratiği yapın. 

Konuşmak esasen bir düşünce dağıtım biçimidir ve karşımızdakini dinlemediğimiz sürece bunun adı gerçekten iletişim değildir. Bu noktada aktif dinleme konusunda gelişmek önem taşıyor. Aktif dinleme, diyaloğun kalitesini artırmak için iş arkadaşlarımızla ilişki kurmayı ve empatiyi de bu sürece katmayı içeriyor. Daha fazla netlik yaratmamıza, bilgiyi daha etkili bir şekilde almamıza ve empati içeren katılım yoluyla iş yeri ilişkilerimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle aktif dinleme üzerine pratik yapmak önem taşıyor.

 

Yazan: Yonca Fener

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynaklar:

Moore, C. (February 2, 2021). 15 Communication Exercises and Games for the Workplace. 

https://positivepsychology.com/communication-exercises-for-work/