Yakın Ebeveynlik

Çocukların İstismara Maruz Bırakılmasıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Richard Schmit- Patricia (1967)
  1. Eğer bir çocuk cinsel istismara maruz kaldıysa, vücudunda buna dair fiziksel izler taşır. (Yanlış)

Bazı istismar durumlarında, çocuğun vücudunda yaralar ya da birtakım enfeksiyonlar meydana gelebilir. Fakat çoğu zaman çocuğun vücudunda oluşan kızarıklıklar hemen ortadan kaybolur. Öte yandan, çocuğun vücudunda fiziksel bir hasar genellikle çok nadir görülür. Çocuğu istismar eden kişi, çocuğa sürekli ulaşabilmek adına özellikle ona kalıcı bir hasar vermemek için çaba sarf edebilir. Bu da oluşan hasarların fizikselden ziyade psikolojik olmasını açıklar. 

 

2.   Çocuklar, onları travmaya maruz bırakan kişiyle iletişim kurmaktan tamamen kaçınırlar. (Yanlış)

Çocuğu istismar eden kişi, uyguladığı istismarı sürekli kılabilmek adına çocuğa ulaşılabilir bir konumda olmayı hedefler. Bu nedenle de genellikle çocuğa “iyi” davranır görünerek, uyguladığı istismarı ikisinin arasındaki bir çeşit “sır” gibi sunabilir. Çocuk gösterilen bu özel ilgiden hoşlanabilir ve hatta bu kişiyi seviyor da olabilir. Kimi zaman da çocuk kendini korumak adına onu istismar eden kişiye iyi davranabilir. Öte yandan, istismarların çok büyük bir bölümü kişinin tanıdığı ve etrafında bulunan biri tarafından gerçekleştirildiğinden, çocuk istismar edildiğinin farkında olmayabilir. Bu nedenle de yaşanan durumun yanlış olup olmadığının farkına varmakta zorluk yaşayabilir. 

 

  1. Travmaya maruz bırakılan bir çocuk, bu durumu açıklarken çok ciddi duygusal semptomlar gösterir. (Yanlış)

Çocukların yaşadıkları durumu bir başkasıyla paylaşırken duygusal semptom gösterip göstermemesinin çok farklı sebepleri olabilir. Örneğin, yaşadığı durumu çok fazla sayıda kişiye art arda anlatmak durumunda kalan bir çocuk olayı adeta ezberlemiş bir şekilde anlatabilir. Ya da kendisini duygusal açıdan korumak adına yaşadığı olayı kendisinden ayrı gibi gören bir çocuk olayı dışarıdan bir gözlemciymiş gibi anlatabilir. Durumu yaşayan çocuk neler olduğunu anlayamayacak bir yaşta ise günlük hayatta yaşanan bir olay gibi de sunabilir. Ancak bunların hiçbiri, çocuğun yaşadığı tahribatı aza indirgemez ya da yok saymaz. 

 

Yazan: Begüm Yılmaz

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynak

[1] Hanson, F. Rochelle. Test Your Knowledge about Myths and Facts related to Child Trauma True or False. Retrieved from https://dbhdd.georgia.gov/document/document/activity03myths-and-facts/download