Kısa Bulgular

İyileşiyor Olduğunuzun Bazı Göstergeleri

  • Sınırlar koymaya başlamak.
  • Ebeveynlerinizin de birer insan olduğunu ve onların sevgilerini ifade ediş biçiminin sizin kim olduğunuzu belirlemek zorunda olmadığını fark etmek.
  • Kendinize günlük ufak sözler vermeye başlamak.
  • Eski eğilimlerinize geri döndüğünüzde kendinizi daha az yargılamak.
  • Aşırı duygusal bir tepki vermeden önce beklemek.
  • Toplumdan soyutlanmış hissettiğinizde sizde değil normal kabul edilende bir işlevsizlik olabileceğini görmek.
  • Düşündüğünüz her şeye inanmamak. 
  • İnsanlar yetersizliklerini ya da güvensizliklerini size yansıttığında bunları daha az kişisel algılamak.

 

Kaynak: Bu yazı, the.holistic.psychologist adlı hesabın “Honor These Signs of Healing” adlı gönderisinden derlenmiştir.