Kısa Bulgular

Kaygılı bağlanan kişiler, kaçıngan bağlanan kişilere kıyasla daha fazla depresif semptom gösterebiliyor. 

Güvensiz bağlanmanın genellikle depresyonla ilişkili olduğu düşünülse de, depresyonun bağlanmanın iki boyutu olan kaygı ve kaçınma ile ilişkisi hakkında genel bir kanı oluşmuş değil. Kaygılı veya kaçıngan bağlanma eğilimi olan kişiler farklı depresif semptomlar gösterebiliyorlar. 

Kaygılı bağlanma seviyesi yüksek olan kişiler genellikle reddedilme veya terk edilme kaygısı yaşarken, kaçıngan bağlanma seviyesi yüksek kişiler duygusal yakınlaşmalardan kaçınmaya daha fazla meyilli oluyorlar. Depresif semptomlar ise bu doğrultuda farklılık gösteriyor.

Örneğin, kaygılı bağlanan bir kişi yaşadığı herhangi bir durumu uzun uzadıya düşünerek daha kalıcı bir mutsuzluğa doğru yol alırken, kaçıngan bağlanan bir kişi bu uzun uzadıya düşünme halini daha az deneyimleyebiliyor. Böylece, bu gereğinden fazla düşünme haliyle birlikte ortaya çıkan olumsuz düşüncelere de daha az sahip oluyor. Bu nedenle, bağlanmanın her iki boyutu da depresyonla ilişkilendirilse de, kaygılı bağlanan kişiler daha çok depresif semptom gösterebiliyor.

Sonuç olarak, bu iki boyutun depresyon üzerindeki etkisi farklı olsa da özellikle depresyon tanısı olan kişilerin mental sağlığı için bu farklılıklar yakından incelenmesi gerekiyor. 

 

Kaynak: Zheng, L., Luo, Y., & Chen, X. (2020). Different effects of attachment anxiety and attachment avoidance on depressive symptoms: A meta-analysis. Journal of Social and Personal Relationships, 026540752094648.doi:10.1177/0265407520946482