Kısa Bulgular

Sosyal medyadaki potansiyel partnerlerin varlığı ilişkiye olan bağlılığı azaltabiliyor.

Günümüzde genç yetişkinlerin çok büyük bir kısmı sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanıyor. Bu kullanım, kişileri farklı alanlarda karşılaştırmalar yapmaya ve kendilerini de başkalarıyla kıyaslamasına sebep olabiliyor. Aynı durum, romantik ilişkiler için de geçerli oluyor. 

Yapılan bir araştırma, sosyal medyadaki potansiyel partner adaylarının varlığının ilişkiyi tehdit edip etmediğini ve bunun sadakat üzerindeki etkisine odaklanıyor. Araştırmanın sonuçları sosyal medya üzerinden alternatif partnerlere maruz kalmanın ilişki sadakatini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor.Buna daha fazla maruz kalan kişilerin, potansiyel olarak gördükleri partnerlere daha fazla yöneldikleri görülüyor ve bu da ilişkiye olan bağlılığı azaltıyor. 

Aynı zamanda, potansiyel partnerlerin varlığı kişilerin var olan ilişkileri ile potansiyel ilişkileri karşılaştırmalarına da sebep olabiliyor. Yapılan çalışmada, cinsiyetler arasında kayda değer bir fark ise bulunamıyor.

Kaynak: de Lenne, O., Wittevronghel, L., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2019). Romantic relationship commitment and the threat of alternatives on social media. Personal Relationships26(4), 680-693.