Kısa Bulgular

Cinsel yönelimi gizlemek mental sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Cinsel kimliği gizlemek kişide strese yol açarken, bu kişilerin cinsel azınlık gruplarının desteklerinden mahrum kalmasına da neden olabiliyor. Ancak öte yandan, bu gizleme hali kişileri cinsel kimliklerini açıkladıklarında oluşabilecek ayrımcılığın stresinden de koruyabiliyor.  Yani, cinsel kimliği gizlemek de gizlememek de kişiler üzerinde ciddi etkilere sahip olabiliyor. Dolayısıyla cinsel kimliğini gizlemenin mental sağlık üzerine etkisi hakkında yapılan araştırmaların sonuçları da birbirleriyle çelişebiliyor.  

Araştırmalar cinsel kimliği gizlemenin, depresyon, anksiyete, psikolojik stres ve yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunların aynı anda görülmesine yol açabildiğini gösteriyor. Cinsel kimliğini gizlemenin kişinin mental sağlığına etkisi kişinin yaşından da etkilenebiliyor. Genellikle, ergenlikte ve erken yetişkinlikte cinsel kimliği gizlemenin mental sağlığa etkisi daha da fazla olabiliyor. 

Sonuç olarak; bu durumun yarattığı etki göz ardı edilemeyecek kadar önemli. Bu etkiler, hem toplumun hem de mental sağlık alanında çalışan kişilerin bu konu hakkında daha da bilinçlenmesi gerektiğini gösteriyor. Öte yandan, bu konuda daha çok araştırma yapmamız gerektiği gerçeği de ortaya çıkıyor. 

 

Kaynak: Pachankis, J. E., Mahon, C. P., Jackson, S. D., Fetzner, B. K., & Bränström, R. (2020). Sexual orientation concealment and mental health: A conceptual and meta-analytic review. Psychological Bulletin, 146(10), 831–871.