Profesyonel İlişkiler

Sosyal Medya ve İş Yerindeki Üretkenlik

Technology and Working Woman – Leon Zernitsky (2017)

Sosyal iletişim ağları insanlara düşüncelerini, hislerini, hatıralarını ve ilgi alanlarını paylaşma imkanı sunan platformlardan oluşuyor. Çalışanlar da sosyal iletişim ağları sayesinde iş arkadaşları ile iletişimde kalıyor ve önemli haberleşmelerini yapıyor. Ayrıca iş verenler de işe almak istedikleri kişiler ile ilgili sosyal medya sayesinde daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. 

Yöneticiler iş dağılımı, bilgi verme ve fikir paylaşımı işlemlerini sosyal ağlar sayesinde daha eşit ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bu konuda e-postaya alternatif olarak Facebook ve Instagram ağlarının iş yeri iletişiminde önemli yere sahip olduğu görülüyor. Bu durum gösteriyor ki resmi olmayan sosyal ağlar, çalışanlar arasındaki iş birliğini güçlendirdiği gibi kişilerin iş yerindeki görünürlüklerini de artırıyor ve üretkenliklerinde olumlu bir etkiye sahip olabiliyor. 

Yapılan araştırmalara göre, çalışanlar sosyal medya aracılığıyla alanlarındaki diğer uzmanlarla iletişime geçtikçe üretkenlikleri artıyor. Bunun yanında, başarılı çalışanlar arasında sosyal medya kullanan çalışanların sayısı, sosyal medya kullanmayanlara göre daha yüksek bir orana sahip. Web siteleri ve sosyal medya, şirketlerin ve çalışanların alanlarındaki rekabete daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. 

Sosyal medyanın olumlu etkilerinin yanında çalışanların üretkenliği ile ilgili olumsuz etkileri de bulunuyor. Whatsapp, Skype gibi platformların çok fazla kullanılması çalışanların zamanlarının boşa gitmesine sebep olabiliyor. Sosyal medyada çok fazla zaman geçiren çalışanlar uyku bozukluğu, depresyon gibi sağlık sorunları yaşayabiliyorlar ve bu sorunlar çalışanların üretkenliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Bunun yanında, yöneticilerin sosyal medya kullanımının iş yerindeki üretkenliği yok edebilme potansiyeline sahip olduğunu düşündükleri başlıca beş konu bulunuyor. Çalışanlardan birinin sosyal ağlar aracılığıyla iş yeri ile ilgili bilgileri dışarıya sızdırması, şirketin itibarına sosyal medya sebebiyle zarar gelmesi, şirketle ilgili bilgilerin bulunduğu sosyal ağ hesabının ele geçirilmesi, eski çalışanların eskiden kullanılan şifreler yardımıyla kurumsal bilgilere kolayca erişebilmesi bu beş başlığı oluşturuyor. 

 

Yazan: Gökçenay Kaplan

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynak: Aljaaidi, K. (2020). The impact of using online social media networks on employees’ productivity in higher educational institutions. International Journal of Data and Network Science, 4(4), 381-388.