Kısa Bulgular

Ergenlerin ebeveynlerinden sır saklamalarının başlıca nedeni cezalandırılmaktan kaçmak ve ebeveynleriyle olan ilişkilerini korumak oluyor.

Ebeveynler, ergen çocuklarını zararlı davranışlardan korumak adına onların genellikle ne ile uğraştıklarını bilmek istiyor. Ancak büyüdükçe çocukların çevrelerindeki insanları ve kurdukları ilişkileri kavrama şekilleri değişiyor. Bunun değişmesiyle beraber ergenler daha fazla özgür olma ihtiyacı duyabiliyorlar. Bu da, ergenlerin artık yer yer bağımsız karar alma alanlarına sahip olmalarını getiriyor. Ancak ergenler bir yandan ebeveynleriyle yakın bir ilişki kurup, bir yandan da kendi bağımsız kararlarını vermeye çalışırken zorlanıyorlar. 

Ergenler ve ebeveynler arasındaki bu değişen dinamikleri inceleyen bir araştırmada ergenlerin özellikle alkol tüketimlerini veya romantik ilişkilerini sır olarak tutma nedenleri inceleniyor. Bu nedenlerin başında ebeveyn cezasından kaçmak ve ailelerinin bu konularda hayatlarına müdahale etmelerine engel olmak geliyor. Ayrıca ergenler, ebeveynlerinin kötü hissetmelerini ya da kendileri hakkındaki düşüncelerinin değişmesini istemedikleri için bunları gizli tuttuklarını da belirtiyorlar. 

Kız çocukları genellikle ebeveynlerinin baskısını daha fazla hissettiklerinden ebeveynleriyle olan ilişkilerinin bozulmaması adına romantik ilişkilerini onlardan gizleyebiliyorlar. Erkek çocuklarının romantik ilişkilerini saklamalarının altında ise romantik ilişkilerini kişisel bir alan olarak görmeleri yatabiliyor. Ancak yaş büyüdükçe iki grup da romantik ilişkilerini saklama nedeni olarak kişisel sebepler vermeye başlıyor.

Sonuç olarak, ergenlik döneminde değişen özerklik kavramıyla beraber ergenler ebeveynlerinden hayatlarındaki gelişmeleri gizleyebiliyorlar. Bunun en önemli nedenlerinin cezadan kaçmak veya hayatlarını ebeveyn etkisinden uzaklaştırmak olduğu görülüyor.

Kaynak: Metzger, A., Romm, K., Babskie, E., & Alvis, L. (2020). “It’s none of your business”: Adolescents’ reasons for keeping secrets about their engagement in problem behaviors. Journal of Social and Personal Relationships, 0265407520966391.