Kısa Bulgular

İğrenme eşiğimizin düşük olması ilişkilerimizi de etkiliyor.

Kişilerin, başkalarıyla kendileri arasında buldukları benzerlikler, başkalarına bağlanmalarını ve onları çekici bulmalarını etkileyebiliyor. Bağlanma ve birini çekici bulmak da o kişiyle olan fiziksel teması artırabiliyor. Peki kişilerarası benzerliklere ya da farklılıklara odaklanmamıza ne sebep oluyor? 

Yapılan araştırmalara göre, bazı insanların zehirlenme korkusu daha yüksek olabiliyor. Bu kişilerin iğrenme eşikleri de zehirlenme tehdidinden etkilendiği için yüksek oluyor. Eğer kişilerin iğrenme eşikleri düşükse, kişilerarası farklılıklara daha çok odaklanıyorlar. Bir başka deyişle, kişiler bir şeyden kolayca tiksinti duyuyorlarsa diğer insanlardaki benzer noktalara da daha az odaklanıyorlar. Dolayısıyla kişilerarası benzerlikleri de daha az dile getiriyorlar. 

Bir kişinin iğrenme eğiliminin yüksek olması o kişinin diğer insanlarla olan ilişkilerini kritik noktalarda etkileyebiliyor. Örneğin, iğrenme eşiği düşük olan insanlar, yaşlı insanlar veya homoseksüel insanlara karşı yüksek bir karşı çıkma davranışı gösterebiliyorlar.

 

Kaynak: Mentser, S., & Nussinson, R. (2020). We’re not of the same feather: Disgust sensitivity and reduced perceived similarity to unknown others. Personality and Individual Differences, 163, 110039. doi:10.1016/j.paid.2020.110039