Romantik İlişkiler

Romantik İlişkiler ve Akademik Yaşam

 

St. Paul’s – Alice Hall ROI (2019)

Dönem dönem içinde bulunduğumuz ilişkiler ve onların hayatımıza olan etkileri değişebiliyor. Doğduğumuzda ilk ilişki kurduğumuz kişiler genellikle anne-babamız oluyor. Büyüdükçe oyun oynamayı ve sosyalleşmeyi öğreniyor ve arkadaşlık bağlarına sahip olmaya başlıyoruz. Ergenlikle birlikte başka birine karşı romantik hisler besleyebiliyor ve daha yakın bir ilişkiye sahip olmak isteyebiliyoruz.

Sahip olduğumuz bu ilişkiler hayatımızın birçok alanı gibi akademik hayattaki başarımızı da etkileyebilir1. Akademik başarımızı etkileyen ilişkilerimizi üç başlık altında inceleyebiliriz2:

  1. Aile yaşantımız: Araştırmalar sonucunda kabul edilen bir gerçek var ki aile yaşantımız akademik performansımız üzerinde önemli bir rol oynuyor1. Aile yaşantımızla ilişkili olarak ailemizin sosyoekonomik düzeyi, eğitim seviyesi ve kültürel geçmişi de akademik başarımızı dolaylı olarak etkiliyor. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde öğrenciler daha iyi bir akademik performans gösterirken daha dezavantajlı ailelerde öğrenciler daha düşük bir akademik performans sergileyebiliyorlar1.

Araştırmalara göre özellikle üniversitenin ilk iki yılında aile yaşantımız ve akademik başarımız arasında bir ilişki olduğu görülüyor. Ailemizin desteği bizim akademik başarımızda belirleyici bir rol oynuyor1. Aileleriyle ilişkilerinde stres seviyesi yüksek olan öğrencilerin, daha düşük stres seviyesine sahip öğrencilere kıyasla üniversitenin ilk iki yılında daha düşük puanlara sahip olduğu görülüyor4.

  1. Arkadaşlık ilişkileri: Aile ilişkilerimizin yanı sıra bize aslında yabancı olan insanlarla iletişim kurup arkadaş olmaya çalışıyoruz. Hatta bazen arkadaşlarımıza ailemizden daha çok önem veriyor, onların söylediklerini daha çok dikkate alabiliyoruz. Arkadaşlık ilişkilerimiz, hem karakterimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor hem de ileriki yaşamımızda akademik hayatımızı etkiliyor1. Araştırmalara göre akademik olarak başarılı olan insanlarla arkadaşlık ilişkisi kurduğumuzda bizim de başarımız artarken tam tersi bir durumda bizim de başarımız düşüşe geçiyor1. Fakat bu durum cinsiyetler arasında değişkenlik gösterebiliyor. Kadın öğrencilerde arkadaşlık ilişkileri başarıyı artıran bir etken olurken erkek öğrencilerde tam tersi olarak başarıyı negatif yönde etkileyen bir duruma sebebiyet verebiliyor5. Yüksek bir kapasiteye sahip olsak bile eğer arkadaşlarımızla olan ilişkimizde stres deneyimliyorsak bu durum bizim düşük notlar almamıza sebep oluyor4.
  2. Romantik İlişkiler: Sahip olduğumuz veya önceden deneyimlediğimiz romantik ilişkiler bizde büyük bir mutluluk uyandırırken aynı zamanda müthiş bir acı yaşamamıza da sebep olabiliyorlar. Ne yazık ki bir ilişkiye başlamadan önce o kişinin bizde yaratacağı etkiyi görme imkanımız olmuyor. Yazının devamında özellikle romantik ilişkilerimiz ve akademik başarımız arasındaki ilişkiye odaklanacağız.

Akademik başarımızı etkileyen faktörler uzun bir süredir araştırmaların konusu fakat son yıllarda romantik ilişkilerin akademik başarıya olan etkisi de göz önüne alınıyor5. Kimi zaman arkadaşlarımızdan veya ailemizden ilişkimizin başarımızı etkilediğini hatta ilişkimiz başladıktan sonra başarı seviyemizin düşüşe geçtiğini duyarız. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz bizi -özellikle bir sınava hazırlanıyorsak- bir ilişkide olmak için doğru zaman olmadığı konusunda uyarabilirler. Gerçekten biriyle romantik ilişki içerisinde olmak okuldaki başarımızı etkiler mi? Partnerimizin bizim üzerimizdeki etkisi dolaylı olarak akademik başarımızı da etkileyebiliyor.

Partnerlerin Birbirlerine Olumlu Etkileri

  • Partnerimiz başarımıza odaklanmamızı sağlayıp kariyerimize zarar vermemizi engelleyebiliyor2.
  • İlişki içerisindeyken partnerler birbirlerini motive edebiliyorlar (ilişki, akademi veya kariyer konusunda)2.
  • Olumlu ilerleyen romantik ilişkiler, kendi benliğimizi daha iyi tanımamıza ve benliğimizin farkına varmamıza olanak sağlayabiliyor2.

Partnerlerin Birbirlerine Olumsuz Etkileri

  • Ayrılıklar ve tartışmalar, depresyon semptomları göstermemize sebep olabiliyor2.
  • İlişkiler sahip olduğumuz en büyük stres kaynağına dönüşebiliyor2.
  • Mutsuz olduğumuz bir ilişki, ileride güzel giden bir ilişkiye sahip olabileceğimize dair inancımızı azaltabiliyor2.
  • Romantik bir ilişki içerisinde olmak derslere olan katılımımızı azaltabiliyor5.

Tüm bu etkiler birlikte değerlendirildiğinde partnerimiz akademik yaşantımıza hem olumlu bir katkı sağlayabilir hem de akademik başarımızın düşmesinde etkili olabilir2. Akademik performansımızın partnerimizin akademik performansıyla da önemli ölçüde ilişkili olduğu görülüyor. Hatta bazen akademik performansımıza bağlı olarak partner seçimi gerçekleştirebiliyoruz2.

Araştırmalara göre romantik ilişkiler, erkeklere kıyasla kadınların hayatlarını daha çok etkiliyor ve ne yazık ki bu etki olumsuz yönde oluyor. Bu duruma heteroseksüel ilişkilerde erkeklerin kadınların isteklerini ve arzularını küçümseyerek uzun vadede kadınların akademik başarılarına ve kariyer hedeflerine zarar vermelerinin sebep olduğu düşünülüyor3. Nitekim kadınlar romantik bir ilişkiye sahip olmanın notlarının düşmesine sebep olduğunu söylerken, aynı durum erkekler arasında görülmüyor2.

Özetlemek gerekirse çalışmalar bize aile ve arkadaşlık ilişkilerinin yanı sıra romantik ilişkilerin de akademik performansımıza olan önemli etkisini gösteriyor. Romantik ilişkiler, akademik başarımızı hem olumlu hem de olumsuz yönden etkiliyor2. Destekleyici, güven veren, ilgili bir partner sizin başarınıza içtenlikle sevinip benliğinizi keşfetmeniz konusunda size destek oluyor. Böyle bir ilişki içinde olmanın da başarı seviyenizi olumsuz yönde etkilemesi için bir sebep görünmüyor!

 

Yazan: Sevgi Bayraktar

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynaklar:

[1] Giordano, P. C., Phelps, K. D., Manning, W. D., & Longmore, M. A. (2008). Adolescent academic achievement and romantic relationships. Social Science Research, 37(1), 37-54.

[2] Manning, W. D., Giordano, P. C., Longmore, M. A., & Hocevar, A. (2009). Romantic relationships and academic/career trajectories in early adulthood. Romantic relationships in emerging adulthood, 317-333.

[3] Guay, F., Ratelle, C., Larose, S., Vallerand, R. J., & Vitaro, F. (2013). The number of autonomy-supportive relationships: Are more relationships better for motivation, perceived competence, and achievement?. Contemporary Educational Psychology, 38(4), 375-382.

[4] Cutrona, C. E., Cole, V., Colangelo, N., Assouline, S. G., & Russell, D. W. (1994). Perceived parental social support and academic achievement: An attachment theory perspective. Journal of personality and social psychology, 66(2), 369.

[5] Schmidt, J., & Lockwood, B. (2017). Love and other grades: A study of the effects of romantic relationship status on the academic performance of university students. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 19(1), 81-97.