Profesyonel İlişkiler

Yaptığımız İş ile Neden Bağ Kuramıyoruz?

Nicoletta Tomas Caravia – Fantasy (1963)

İş hayatını ve özel hayatı birbirinden ayrı tutmak çoğu zaman belli sınırlar içinde sağlıklı olan olsa da gerçekte ayrı tutulabilirler mi? İş hayatımız hem zamanımızın hem de enerjimizin çoğunu alıyor. Nerede yaşadığımız, ne kadar gezdiğimiz, ne kadar paramız olduğu işimize bağlı oluyor. Dahası iş hayatında yaşadığımız birçok problem eve de yansıyor. İş hayatının bu kadar önemli bir noktada olduğu düşünülürse işimizin bizim için bir anlam ifade etmesi gerekmez mi? Hangi mesleği yaparsak yapalım, aslında yaptığımız iş hayatımızdaki anlamın bir yansıması oluyor.

Ancak birçok kişi iş hayatının kendisini strese soktuğunu, çalışma arkadaşlarıyla problemler yaşadığını ve mutsuz olduğunu ifade ediyor. Bu sebeple de kendilerini işlerine karşı mesafeli hissediyorlar. Peki iş hayatında anlam bulmamızı ne engelliyor? 

Yapılan çalışmalar bu durumun bazı sebeplerini açıklamaya çalışıyor:

  1. İnsanlar hayatta ne istediklerini bilemeyebiliyorlar. Bu sebeple içinde bulundukları işte kalmaya devam ediyor ve maaşlarını alıyorlar ancak işleriyle bağ kurmuyorlar.
  2. Hayatlarının zor bir döneminden geçiyor olabilirler. Boşanma, sağlık problemi gibi kişisel hayatta yaşanan zorluklar iş yeri ile bir bağ kurmayı engelleyebilir.
  3. Genç çalışanlar genellikle beklentileri ve gerçekler arasındaki farktan dolayı kendilerini hayal kırıklığına uğramış hissedebiliyor. Okul hayatından iş hayatına olan geçiş, adaptasyon sürecini de beraberinde getiriyor ve genç çalışanlar beklentiler karşısında yorgun hissedebiliyor. 
  4. Genç çalışanlar daha özgür bir ortamda çalışmak isteyebiliyor ve geleneksel hiyerarşiden rahatsız olabiliyorlar.
  5. Yaşı daha büyük çalışanlar ise kendilerine saygı duyulmadığını, dikkate alınmadıklarını hissettiklerini ifade ediyorlar.
  6. Öte yandan, tüm çalışanlar iş hayatının çok finans odaklı olmasının kendilerini amaçsız hissettirdiğini belirtiyorlar.
  7. Çalışanlar giderek kendilerini organizasyonlara daha az bağımlı hissediyorlar. Bu durumun sebepleri arasında organizasyonların çalışanlara sağladığı ücret ve imkanların giderek azalması ancak yapılan işin artması yer alıyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki insanlar giderek çalıştıkları ortamla bağ kurmaktan, işlerine anlam vermekten uzaklaşıyorlar. Bu anlam yüklememe hali de işini sevmeden yapmaya sebep oluyor.

 

Yazan: İdil Salih

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynaklar:

Pattakos, A. and Dundon, E. (2017) Prisoners of Our Thoughts: Viktor Frankl’s Principles for Discovering Meaning in Life and Work, 3rd edition. Oakland, USA: Berrett-Koehler Publishers.

Dundon, E. (Nov 24, 2019). Causes of the lack of meaning in the work. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-search-meaning-after-age-50/201911/causes-the-lack-meaning-work.