Kısa Bulgular

Narsist kişiler özgüvenlerini artırmak için eski partnerlerine dair hatıraları saklayabiliyorlar.

Yüksek özgüven ve kendiyle barışık olma halinin olumlu bir benlik algısı geliştirmekteki önemi oldukça fazla olsa da, bu beceriler kendini diğerlerinden daha üstün ve özel görmeye vardığında narsisizmin başlıca özellikleri haline geliyor. Narsist kişilerin, kişilerarası ilişkilerde yaşadığı bazı sorunların yanı sıra romantik ilişkilerine bakışlarında da farklılıklar bulunabiliyor. Örneğin, bu kişiler romantik ilişkilerini kendilerini daha önemli hissetmek için bir yol olarak görebiliyorlar. Buradan yola çıkan bir çalışmada, narsist kişilerin eski partnerlerinden kalan hatıraları da partner bulmadaki başarılarını hatırlatması için saklıyor olabilecekleri öne sürülüyor.

Bu çalışmada katılımcıların büyük bir kısmının eski partnerlerinden kalan ve anı değeri taşıyan eşyaları sakladıkları bulunuyor. Daha sonra, katılımcılara bu hatıraların onlar için ne ifade ettiği soruluyor ve 3 potansiyel anlam sunuluyor: Nostaljik yani eski anıları hatırlattığı için anlamlı, yadigâr yani kendi geçmişiyle ilgili olduğu için anlamlı ve temsilci yani eski partnerin yerini tuttuğu için anlamlı. Sonuçlara göre, kendilerini bireysel anlamda her açıdan üstün ve güçlü gören kişiler için bu hatıralar yadigâr görevi görüyorlar. Yani, narsist kişiler için yaşadıkları romantik tecrübelerin amacı kendilerine duydukları özgüveni arttırmak ve başkaları tarafından da oldukça önemli ve özel bulunduklarını hissetmek olabiliyor. İlişkilerinden kalan hatıraları da bu amaçla kullanabiliyorlar. 

 

Kaynak: Niemyjska, A., Bazińska, R., & Drat-Ruszczak, K. (2020). Hunting lovers: Narcissists keep trophies from their past relationships. Personality and Individual Differences,163, 110060. doi:10.1016/j.paid.2020.110060