Kısa Bulgular

Empati yeteneğini amaca yönelik bir şekilde artırma çabası empatinin olumlu etkilerini yok edebiliyor.

Empati kurmak, genellikle kişinin kendisini bir başkasının yerine koyarak onun hislerini ve duygularını anlamaya çalışmak olarak tanımlanıyor. Başkalarıyla güzel vakit geçirmek ve iletişim kurmak genelde iyi bir ruh hali ve mutluluk ile sonuçlanıyor. Eğer kurulan iletişim içerisinde empatiyi barındırıyorsa, taraflar arasında takdir edilme hissi de artıyor. Empati yeteneği iyi olan kişiler, iletişime geçtikleri kişilerin duygusal durumu üzerinde yükseltici bir etki yaratabiliyorlar.

Yapılan bir araştırma da bu bulguyu destekliyor. Empati kurabilen kişiler, empati kuramayanlara göre karşılarındaki kişilerin stres seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, onlara daha iyi hissettirebiliyor. 

Peki empati yeteneği yüksek olan kişiler bilinçli bir şekilde empati seviyelerini artırmaya çalıştıklarında ne oluyor? Aynı araştırmada katılımcılara daha çok empati kurmaları söylendiğinde ve katılımcılar bunu uyguladıklarında, empatinin pozitif etkilerinin kaybolduğu görülüyor. 

Araştırmacılar bu durumu normalde otomatik gerçekleşen empati sürecine müdahale edildiğinde empati yeteneğinin bundan kötü etkilenmesi olarak yorumluyorlar. Dolayısıyla kurulan iletişimin de bundan kötü etkilendiği sonucu çıkarılıyor. 

Sonuç olarak; empati yeteneği yüksek olan kişilerle iletişim kurmak bize iyi gelirken amaca yönelik olarak kurulan fazla empati aynı olumlu etkileri yaratmıyor.

 

Kaynak: Vorauer, J. D., Petsnik, C., & Quesnel, M. (2020). Who brings you up when you’re feeling down? Implications of dispositional empathy versus situationally-prompted empathic mindsets for targets’ affective experience. Journal of Experimental Social Psychology, 89. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.103991