Cinsellik Romantik İlişkiler

Sexting – Cinsel İçerikli Mesajlaşma

sexting
Mirror Selfie 5 – Minato Namikaze

Sexting yani cinsel içerikli mesajlaşma, İngilizce sex (seks) ve texting (mesajlaşma) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelime. Elektronik cihazlar aracılığıyla cinsellik içerikli görüntü, video veya mesajların paylaşılması olarak tanımlanıyor1. Aslında hayatımızdaki varlığı henüz çok eski olmayan mobil iletişim araçlarının dolayısıyla da sexting’in araştırmacılar tarafından incelenmeye başlaması da oldukça yeni. Araştırmacıların sexting çalışmalarında üzerine ilk eğildikleri konu potansiyel risk ve zararları olduysa da, zaman içinde sexting’in ilişkilere katkısının olabileceğinin öne sürülmesiyle bu konu hakkında yapılan çalışmalar çeşitlilik kazandı2. Bu yazımızda sexting kavramını üç ana başlık altında inceleyip sizlerle paylaşmayı amaçlıyoruz: genç yetişkinlerde sexting (1), evlilerde sexting (2) ve tehlike ve riskler (3).

1.Genç Yetişkinlerde Sexting

50 çalışmayı incelen bir meta-analizde, 18-29 yaşları arasındaki 18,122 genç yetişkinin sexting davranışları inceleniyor. Bu çalışmada cinsel içerikli mesajları gönderme yaygınlığı %38, cinsel içerikli mesajları alma yaygınlığı %42, karşılıklı mesajlaşma ise %48 çıkıyor. Bu kapsamlı data bize sexting’in genç yetişkinler içinde yaygın olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki rıza dışı cinsel mesajlar da %15 oranında gözlemleniyor. Uzmanlar, bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimlerle bu potansiyel zararlar taşıyan ve yasa dışı davranışın azaltılabileceğine inanıyor1.

Sexting’in yasallığı ve güvenliği konusundaki tartışmalar devam ederken sexting ve sağlık arasındaki ilişki az sayıda araştırmacı tarafından inceleniyor. Tam da bu soruyu soran bir araştırma 18-24 yaşları arasındaki katılımcıları sexting davranışlarına göre dörde ayırıyor: cinsel içerikli mesajlaşmayanlar (1), cinsel içerikli mesaj alanlar (2), cinsel içerikli mesaj yollayanlar (3) ve karşılıklı cinsel içerikli mesajlaşanlar (4). Bulgular ise şöyle:

  1. Erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre cinsel içerikli mesaj alanlar grubunda olma olasılığı daha yüksek.
  2. Cinsel olarak aktif katılımcıların, aktif cinsel hayatı olmayanlara göre karşılıklı cinsel içerikli mesajlaşanlar grubunda olma olasılığı daha yüksek.
  3. Cinsel olarak aktif olan katılımcılar arasında, son 30 gün içinde cinsel partner sayısı veya korunmasız cinsel partner sayısı açısından 4 sexting grubu arasında hiçbir fark bulunmuyor.
  4. Ayrıca sexting ile mental sağlık arasında da bir ilişki bulunmuyor3.

Peki ya bağlanma stilimiz? Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmaya göre mesajlaşma ve sexting bağlanma stiliyle ilişkili görünüyor. Mesajlaşma (cinsel içerikli olmayan) güvenli bağlananlar arasında epey yaygınken; hem görsel hem yazılı sexting güvensiz bağlananlar arasında özellikle de kaçıngan bağlanan kişilerde daha yaygın. Kaygılı bağlananlarda yazılı cinsel mesajlar daha yaygınken, kaçıngan bağlananlarda hem görsel hem yazılı cinsel içerikli mesajlar daha yaygın. Üstelik, kaçıngan erkeklerin, kaçıngan kadınlara göre hem görsel hem yazılı cinsel içerikli mesajları romantik partnerlerine yollama oranları daha fazla4. 

2.Evlilerde Sexting

Evli veya birlikte yaşayan çiftlerle yapılan bir çalışmada, evlilerde sexting           sıklığının, evli olmayan ya da birlikte yaşamayan genç yetişkinlere göre daha az olduğu bulunuyor. Evlilerde sexting içeriğini daha çok cinsel ve samimi yazışmalar (%29) oluştururken, fotoğraf ya da videoların (%12) paylaşımı daha nadir bulunuyor. Peki, sexting ilişki memnuniyetini etkiliyor mu? Yazılı cinsel mesajların sadece bağlanmadan kaçınan bireylerde ilişki memnuniyetiyle olumlu ilişkisi olduğu görülürken, cinsellik içeren görsel göndermenin sadece erkekler ve bağlanma kaygısına sahip kadınlarda ilişki memnuniyetiyle olumlu ilişkisi olduğu bulunuyor. Ayrıca, görsel paylaşımı hem kadın hem erkeklerde daha fazla korkulu-kaçınmacı bağlanma stili ile ilişkili5.

327 evli ya da birlikte yaşayan kişiyle yürütülen bir başka çalışmada, katılımcıların %91’inin cinsel içerikli yazılı mesaj gönderdiği ya da aldığı bulunuyor. Araştırma, evli bireylerin diğer ilişki durumlarındaki bireylere göre sexting’e karşı daha olumsuz tutumları olduğunu gösteriyor. Sexting’in evlilikte ilişki memnuniyetini artırdığına dair bir veri elde edilemiyor6. 

3.Tehlike ve Riskler

Sexting’in mental sağlığa olumsuz etkileri olduğu hipoteziyle bir çalışma yürüten araştırmacılar, cinsel mesajları göndermenin de almanın da mental sağlığa herhangi bir etkisi olmadığını buluyorlar. Ancak, istenmeyen cinsel mesajlar almak ve baskı yüzünden sexting yapmak yüksek depresyon, kaygı ve stres semptomlarına, düşük öz güvene yol açıyor. Bunun yanında, istenmeyen cinsel mesajlar almak ve sexting’i baskı yüzünden yapmak psikolojik stresin ön göstergeleri7.

2015 yılında, üniversite öğrencileriyle yürütülen bir araştırmada, çalışmaya katılan her beş kişiden birinin istemedikleri halde sexting yaptıkları bulunuyor. Bu zorlama çoğu zaman fiziksel tehditler gibi şiddetli baskı sonucu değil; ısrarla sorma ve karşıdaki kişiyi buna mecbur hissettirme gibi daha üstü kapalı taktikler yoluyla yapılıyor. Fiziksel tehdit kadar tehlikeli görünmemesine karşın, baskı ve zorlama eylemlerine bağlı travmaların -hem yaşandıkları anda hem de bugünden bakıldığında- fiziksel seks zorlamalarından daha fazla olduğu bulunuyor. Sexting zorlamalarının da hem fiziksel seks baskısı hem de yakın partner şiddetiyle ilişkisi olduğu görülüyor. Bu da sexting zorlamalarının yakın partner şiddetinin bir çeşidi olabileceğini ve diğer şiddet çeşitlerinin de bir ön habercisi olabileceğini düşündürüyor8. Bu sebeple, eğer bu konuda partnerinizden bir zorlama görüyorsanız, bu konuyla ilgili birileriyle konuşmanızı ve kendi sınırlarınızı net çizgilerle koymanızı tavsiye ediyoruz. Şiddetin hiçbir türünün ilişkiler içerisinde yer almaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

 

Yazan: İlayda Dursun

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynaklar:

[1] Mori, C., Cooke, J. E., Temple, J. R., Ly, A., Lu, Y., Anderson, N., … & Madigan, S. (2020). The prevalence of sexting behaviors among emerging adults: A meta-analysis. Archives of Sexual Behavior, 1-17.

[2] Murray, S. (2019, June 29). The Science of Sexting in Committed Relationships. Retrieved August 21, 2020, from https://www.psychologytoday.com/us/blog/myths-desire/201906/the-science-sexting-in-committed-relationships

[3] Gordon-Messer, D., Bauermeister, J. A., Grodzinski, A., & Zimmerman, M. (2013). Sexting among young adults. Journal of Adolescent Health52(3), 301-306.

[4] Drouin, M., & Landgraff, C. (2012). Texting, sexting, and attachment in college students’ romantic relationships. Computers in Human Behavior28(2), 444-449.

[5] McDaniel, B. T., & Drouin, M. (2015). Sexting among married couples: Who is doing it, and are they more satisfied?. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking18(11), 628-634.

[6] Jeanfreau, M. M., Wright, L., & Noguchi, K. (2019). Marital satisfaction and sexting behavior among individuals in relationships. The Family Journal27(1), 17-21.

[7] Klettke, B., Hallford, D. J., Clancy, E., Mellor, D. J., & Toumbourou, J. W. (2019). Sexting and psychological distress: The role of unwanted and coerced sexts. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking22(4), 237-242.

[8] Drouin, M., Ross, J., & Tobin, E. (2015). Sexting: A new, digital vehicle for intimate partner aggression?. Computers in human behavior50, 197-204.