Profesyonel İlişkiler

Zor Dönemlerde Kimler Daha Başarılı Olur?

WhatsApp Image 2020-08-06 at 23.01.08
nadia_bormotova / iStock / Getty Images

İş ortamında her zaman her şey net bir şekilde ilerleyemiyor. Kimi zaman kendimizi bir belirsizlik ve kafa karışıklığı içinde bulabiliyoruz. Peki bu karışıklık hali bizi nasıl etkiliyor? Bilim insanları kişiliği beş faktör modeli üzerinden inceliyor. Bu beş faktör duygusal istikrar, dışa dönüklük, öz denetim (conscientiousness), uyumluluk ve deneyimlere açıklık olarak tanımlanıyor. Yapılan çalışmalara göre deneyimlere açıklık faktöründe yüksek olan kişiler iş yerindeki karışıklıklara olumlu duygularla karşılık verebiliyor. 

Deneyimlere açık kişiler; yeni, bilinmeyen, anlaması zor ve karışık işlere karşı büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Araştırmacılar 225 katılımcının bir kısmına sanat alanında daha geleneksel işler verirken diğer kısmına daha soyut ve anlaması zor işler veriyorlar. Daha sonra her bir katılımcı yapacağı işin ilgisini ne kadar çektiğini ve kafasını ne kadar karıştırdığını değerlendiriyor. Sonuçlara göre bir kişinin yapacağı işi ilgi çekici bulma seviyesi arttıkça o işi kafa karıştırıcı bulma seviyesi azalıyor. Bir işe ilgi duymak motivasyonu ve katılımı artırıyor. Öte yandan kafa karışıklığı hissetmek,  süreci anlamak için harcanan zaman sebebiyle geri çekilme davranışı ile özdeşleştiriliyor. Aynı zamanda sonuçlar gösteriyor ki dışa dönük olan kişilerin yaptıkları işe ilgiyle yaklaşma oranları diğer kişilere göre daha yüksek oluyor.

İş hayatında motivasyonu yüksek tutabilmek performansımız açısından önemli oluyor. Bu sebeple yaptığımız işe ilgiyle yaklaşabilmek yaşanacak olumsuz deneyimlere karşı bir engel oluşturabiliyor.

 

Yazan: İdil Salih

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynak:

Travers, M. (Nov 11, 2019). Who thrives in confusing situations? Psychology Today.  https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-instincts/201911/who-thrives-in-confusing-situations