Profesyonel İlişkiler

İş Yerindeki Çeşitliliği Verimli Hale Getirebilmek

download

Etnik, kültürel, dini ve tercihlerinde çeşitlilik gösteren insanların bir arada çalışması şirketlerin daha geniş kitlelere hitap etmeleri için oldukça iyi bir olanak sağlar. Bu durum şirketlerin yenilikçi ve esnek yapılı olmalarına yardımcı olur. Fakat belirli bir stereotip veya arka planın dışında kalan çalışanlar, kendilerini daha az değerli veya dışlanmış hissedebilirler ve bu onların işten ayrılmaları ile bile sonuçlanabilir. Çoğunluktan farklı olmanın sorun olmaması halinde çeşitlilik iş yerlerinde verimli çalışmaya yol açar. Fakat çeşitliliği gösteren kişilerden uyum sağlamaları veya adapte olmalarını beklemek çeşitliliği sağlamanın amacını olumsuz yönde etkileyip bu yapıdan alınan verimi azaltır. Ayrıca çalışanların memnuniyetini de olumsuz yönde etkiler. Yapılan araştırmalar çoğunluklu profilin dışında kalan çalışanların bu tip şirketlerde iki strateji uyguladığını gösteriyor: uyum sağlamak ya da ait hissedemeyip ayrılmak.

Araştırmalar kişilerin çoğunluktan farklılıkları ne olursa olsun -dini inançları, ırkları, cinsiyetleri ve tercihleri fark etmeksizin- bu kimliklerinin tanınması ve değer görmesinin motivasyonlarını ve şirkete ve işlerine bağlılıklarını arttırdığını gösteriyor. Fakat çalışanları çoğunluğa uymak yönünde motive etmek ancak kültürel, fiziksel, tercihsel farklılıklarından feragat etmelerini istemek yoluyla yapılabiliyor. Bu kişiler var olan stigma yokmuş gibi davransalar dahi utanma ve suçluluk duyma gibi olumsuz hisler besleyebiliyorlar. Bunun yanında iş yerlerinde kendilerini oldukları gibi ifade edebilen insanlar, kendilerini daha kabul görmüş ve baskı altında kalmadan karşılarındaki kişiyle iletişim kurarken buluyorlar.

Sonuç olarak bir iş yerinde çeşitlilik, şirketin demografik ve istatistiksel verileri ölçülerek görülebilecek olsa da ancak çalışanların kendilerini ait hissederek, eşit ve uygun koşullarda çalışabilmeleri ve şirkete bağlılıkları ile anlam kazanabilir. Çünkü farklı inanış, ırk, tercih, cinsiyetten insanları bulundurmak otomatik olarak bir şirketin verimliliğini arttırmayacağı gibi bu çeşitliliğin şirketi olumlu etkilemesi için şirketin doğru bir strateji izlemesi gerekir. Dahil edici bir strateji izleyen şirketler farklılıkların idrakında olup bunların kullanışlı olduğunu vurgularken tüm çalışanlara dahil olma ve iş birliği ruhunu aşılar. Bu yapıda bir çalışma alanı kurmak farklı yeteneklerin, bakış açılarının ve çözümlerin iş yerinde hayata tutunmasını sağlar ve kişilere oldukları gibi değer vererek çalışan mutluluğunu ve bağılığını, dolayısıyla çalışanlardan alınan verimi ve birliktelik hissini arttırır. 

 

Yazan: İlayda Deringör

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-climates/201807/how-benefit-diversity-in-the-workplace