Kısa Bulgular

Bebeklerin dil gelişimi, sesleri taklit edilerek onlarla konuşulduğunda hızlanıyor. 

29. cocugun dil gelisimi

Çocuklarla erken yaşlarda kurulan iletişimin onların dil gelişimini hızlandırdığını biliyoruz. Bebekler, henüz konuşamadıkları dönemlerde çevreleriyle iletişimlerini “agucuk gugucuk” gibi sesler çıkararak sağlamaya çalışıyorlar. 8 aylık bebeklerle yapılan bir çalışma annelerin bu seslere verdikleri tepkileri inceliyor. 

Anneler genellikle bebeklerine iki farklı şekilde cevap veriyorlar: Bebeklerin dikkatlerini farklı bir yöne çevirerek veya onların isteklerini anlamaya çalışarak. Bebeklerin isteklerini anlamaya çalışırken, genellikle bebeğin sesini taklit etme ve ona cevap verme davranışlarında bulunuyorlar.

Sonuçlar sesleri taklit edilerek cevap verilen bebeklerin daha kısa süre içinde gerçeğe yakın sesler çıkarmaya başladıklarını gösteriyor. Bebekler, anneleriyle kurdukları bu iletişim sayesinde çıkardıkları sesin sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir iletişim aracı olduğunu da fark edebiliyorlar. Öte yandan, bebeklerin anneleriyle kurdukları iletişimin karşılıklı bir sohbet gibi ilerlediği görülüyor. Bu sohbet havasının bebekle sık sık kurulması ise bebeğin dil gelişimini hızlandırıyor.
Kaynak: Louis, J. G., West, M. J., & King, A. P. (2014). Maternal responsiveness and the development of directed vocalizing in social interactions. The Official Journal of the International Society on Infant Studies, 19(4), 385-408.