Romantik İlişkiler

Partner ile Açık İletişim Kurmak

partnerle açık iletişim kurmak
Paysage au Couple – Henri-Jean Guillaume Martin

Sık sık partnerinizle istediğiniz gibi iletişim kuramadığınızı, bazı konuları konuşmaktan kaçındığınızı ya da konuşmayı ertelediğinizi hissediyor musunuz? Belki de partnerinize kendinizi yeteri kadar iyi ifade edemediğinizi ya da onun sizi anlamadığınızı düşünüyorsunuz. İlişkideki tatmini etkileyen önemli faktörlerden biri olan çiftin birbiriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmesi çoğunlukla açık bir iletişim stratejisinden geçiyor. Biz de partner ile açık iletişim kurmanın faydalarını ve kurmamanın etkilerini bu yazımızda mercek altına aldık.

Partnerinizle kuracağınız açık iletişimin anahtarlarından biri şüphesiz “kendini açma”. Kendiniz hakkında özel bilgileri paylaşma olarak nitelendirebileceğimiz kendini açma, kişisel bir değişken olmasının yanı sıra ilişkinizin karakterini belirleyebilecek kadar da güçlü bir kavram. Partneriniz ile duygu ve düşüncelerinizi ne kadar ve ne sıklıkla paylaşabiliyorsunuz? Kendinizi partnerinize açtıktan sonra nasıl bir tepki ile karşılaşıyorsunuz? Partneriniz ile olan iletişiminizin yüzeysel olduğunu düşünüyorsanız, kendinizi açmak sizin ve ilişkiniz için iyi bir başlangıç olabilir. Araştırmalar gösteriyor ki kendini açma bir yakınlık göstergesi olmasının yanı sıra, partner ile romantik ilişkinizi sürdürmek için de için önemli bir sebep1. İlginçtir ki toplumda hep kadınların açık iletişime yatkın oldukları ve daha fazla kendini açma davranışında bulundukları varsayılsa da bilimsel çalışmalar, ilişkide erkeklerin kadınlar ile benzer yönelimler içinde bulunduğunu gösteriyor. Şu noktayı da atlamamak gerek: Karşınızdaki kişi ile ne kadar açık iletişimde bulunduğunuz kadar karşınızdakinin sizi nasıl algıladığı da önemli. Araştırmalara göre, partnerinin kendini açma davranışında bulunduğunu düşünen kişiler partnerlerinin gerçek davranışlarından bağımsız olarak ilişkiyi devam ettirme eğiliminde oluyorlar1.

Romantik ilişkilerin ilk evresinde partnerler, sosyal normlar gereği kendileri ve birbirleri hakkındaki konularda açık iletişim kurmaya ilişkilerinin ileri evrelerindeki çiftlerden daha az yatkın oluyorlar. Çift arasındaki ilişki güçlendikçe, kendini açma hali ve açık iletişim de genellikle artıyor. İlişkinin flörtten daha ciddi bir evreye geçiş aşamasında ise bazı konuları konuşmak tabu haline gelebiliyor. Pek tabii, partner ile konuşmaya çekindiğimiz veya konuşmaktan kaçındığımız konular ilişkiye zarar verme potansiyeline sahip konular oluyor2. İlişkinin yerine oturduğunu düşündüğümüz evrelerde ise ilişkinin dayanıklılığından daha az endişelendiğimiz için açık iletişime daha elverişli hale geliyoruz. Partner ile açık iletişim kurmakta en fazla zorlanılan konu başlıklarının başında cinsellik geliyor. Romantik ilişkilerin önemli boyutlarından biri olan cinsellik, partneriniz ile açıkça konuşabildiğiniz bir alan haline geldiğinde hem cinsel hayatınızdan hem de ilişkinizden duyduğunuz tatmin önemli ölçüde artıyor3. Konu cinsellik olduğunda, partnerimiz ile açık iletişim kurmamızın önündeki engeller de diğer konulara benziyor: Öz-saygı tehditi, partnere ve ilişkiye karşı hissedilen tehdit. Diğer alanlara kıyasla, cinsellik konusunda partnerimiz ile açık iletişim kurmamızın önündeki en büyük engelin ise öz-saygı tehditi olduğu düşünülüyor3. Her konuda olduğu gibi duygusal bariyerlerin aşılması ile kendimizi açmak daha mümkün hale geliyor.

Açık iletişim kurmanın ilişkiden duyduğumuz tatmine olan pozitif etkisi, birçok çalışmada doğrulansa da literatür genellikle büyük bir ayrılığı olmayan çiftleri örnekleyen çalışmalardan meydana geliyor. Peki, partnerlerin farklı milliyetlere ya da farklı dinlere mensup olduğu ilişkiler? Çiftlerin birbirinden bu anlamlarda farklı olduğu durumlarda, partnerlerin bu konuları birbirleri ile konuşmaktan kaçınmaması –yani açık iletişim kurma eğilimleri- partnerlerin birbirlerini desteklediğini hissetmeleri için önemli bir etken. Bu da ilişkide daha az stres faktörü olması ve daha çok tatmin demek4.

Sonuç olarak, birçok farklı çalışma ısrarla açık iletişim kurmanın romantik ilişkiler için önemli ve koruyucu bir faktör olduğunu vurguluyor. Kişi partneriyle zayıf yönleri ve konuşmaktan çekindiği konular hakkında konuşmaya başladıkça aralarındaki iletişim güçleniyor. Böylece partneri ile kurduğu yakınlık artıyor. Başka bir deyişle ilişkileri daha güçlü bir hal alıyor. Umuyoruz ki bu yazıyı okuduktan sonra, partneriniz ile dürüst ve içten paylaşımlar yapmak içinizden daha fazla gelecek!

Yazan: Dilara Taşkın

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

Kaynaklar:

[1] Sprecher, S., & Hendrick, S. S. (2004). Self-Disclosure in Intimate Relationships: Associations with Individual and Relationship Characteristics Over Time. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(6), 857-877.

[2] Knobloch, L. K., & Carpenter-Theune, K. E. (2004). Topic Avoidance in Developing Romantic Relationships. Communication Research, 31(2), 173-205.

[3] Rehman, U. S., Balan, D., Sutherland, S., & McNeil, J. (2019). Understanding barriers to sexual communication. Journal of Social and Personal Relationships, 36(9), 2605–2623.

[4] Reiter, M. J., & Gee, C. B. (2008). Open communication and partner support in intercultural and interfaith romantic relationships: A relational maintenance approach. Journal of Social and Personal Relationships, 25(4), 539-559.

[5] Yoo, H., Bartle-Haring, S., Day, R. D., & Gangamma, R. (2013). Couple Communication, Emotional and Sexual Intimacy, and Relationship Satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 40(4), 275-293.