Kısa Bulgular

Çocukların hayali arkadaşlarının olması onların yaratıcılığını artırıyor.

4. çocukların hayali arkadaşları

Çocukların hayali arkadaşlarının olması yaygın bir şekilde görülmekle beraber çoğu zaman ebeveynlerin kaygılanmasına neden olan bir durum. Peki bu durum gerçekten de endişelenmemizi gerektirir mi?

Yapılan araştırmalara göre, çocukların bir hayali arkadaşa sahip olduğu en yaygın yaşlar 3 ve 11 yaşları arasında değişiyor ve 7 yaşına gelen çocukların %65’inin en az bir hayali arkadaşa sahip olduğu gözlemleniyor. 

Psikologlar, ebeveynlerin bu konuda endişelenmemesi gerektiği konusunda hemfikirler. Araştırmacılar, çocukların hayali arkadaşları olmasının kesin bir sebebi bulunamasa da bunun gelişimlerinin normal bir parçası olduğunu, herhangi bir şekilde problem veya üstün zeka ibaresi olmadığını belirtiyorlar. 

Bir çocuğun hayali bir arkadaşının olması, o çocuğun sosyal zekasının gelişmekte olduğunu ve bu çocuklarda “zihin kuramı” (theory of mind) denen olgunun oluştuğunu gösteriyor. Zihin kuramını kısaca kişinin, başkalarının da kendisininkinden farklı istekleri, inançları ve düşünceleri olduğunu anlama becerisi olarak tanımlayabiliriz. 

Hayali arkadaşlar çocukların arkadaşlık ilişkisine olan ihtiyaçlarını karşılıyor ve bu çocukların ilerde daha yaratıcı bireyler olduğu görülüyor. Ailenin ilk çocuğu veya tek çocuk olan çocuklarda bu durum daha yaygınken, kız çocuklarının bir hayali arkadaşının olması erkeklere kıyasla daha fazla gözlemleniyor. 

Hayali arkadaşlar çocukların kontrolü ele alması, liderlik yapması ve arkadaşlık ilişkileri hakkında fikir edinip tecrübe kazanması açısından da oldukça faydalı bulunuyor.

Kaynak: Taylor, M., Carlson, S. M., Maring, B. L., Gerow, L., & Charley, C. M. (2004). The characteristics and correlates of fantasy in school-age children: imaginary companions, impersonation, and social understanding. Developmental Psychology, 40(6), 1173.

Gleason, T. R., Sebanc, A. M., & Hartup, W. W. (2000). Imaginary companions of preschool children. Developmental Psychology, 36(4), 419.