Kısa Bulgular

Babalarıyla sağlıklı ilişkiye sahip olan kadınlar romantik ilişkilerinde daha sağlıklı kararlar alabiliyorlar.

3. babalarıyla sağlıklı ilişkiye sahip olanlar

Babalarını destekleyici bir figür olarak gören ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurabilen kadınlar romantik ilişkilerinde daha kolay yakınlık kurabiliyor ve güvende hissedebiliyorlar. Kendilerini ve düşüncelerini daha rahat ifade edebiliyorlar ve reddedilme korkusunu daha az yaşıyorlar.

Babalarıyla sağlıklı bir ilişki kurabilmiş kadınlar aynı zamanda daha yüksek bir özgüvene sahip oluyorlar ve hoşlarına gitmeyen herhangi bir teklife daha kolay bir şekilde hayır diyebiliyorlar. 

Bunun aksine, babalarıyla daha problemli bir ilişkiye sahip olan kadınlar, büyürken romantik ilişkilerinde daha çok sıkıntıyla karşılaşabiliyorlar. Herhangi birinden bir yardım istediklerinde ya çok utangaç ya da agresif olabiliyorlar ve partnerlerinden daha çok onay, dikkat ve hayranlık bekleyebiliyorlar.

Bu sonuçlar bir babayla büyüyebilen çocukların babalarıyla kurdukları ilişki kalitesinin hayatlarında ne kadar önemli bir etkisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 

Kaynak: Nielsen, L. (2012). Father-daughter relationships: Contemporary research and issues. Routledge. (Psychology Today dergisinden uyarlanmıştır)