Kısa Bulgular

Hayatı paylaşmak için engel yok!

WhatsApp Image 2018-12-03 at 17.13.52

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz de Yakın İlişkiler ekibi olarak bugün yakın ilişkilerin engelli insanlara sağladıkları yarardan bahsetmek istedik.⠀
2017 yılında yayınlanan önemli bir araştırma aynı engeli paylaşan insanların birbirlerinden beslendiklerini ve bu ilişkiler sayesinde kendilerini çok daha iyi hissettiklerini gösteriyor. Buna göre, ilk çalışmada 70 görme engelli katılımcıya kaç tane görme engelli arkadaşları olduğu ve hayattan ne kadar keyif aldıkları soruluyor. İkinci çalışmada 1500 fiziksel engelli katılımcıya aynı sorular soruluyor. Araştırmanın sonucunda kendisiyle aynı engeli paylaşan arkadaş sayısı fazla olan katılımcıların hayatlarından çok daha fazla keyif aldıkları ve kendilerini mutlu hissettikleri bulunuyor. ⠀
Araştırmaya katılan kişiler, aynı engeli paylaştıkları arkadaşlarıyla kendilerini daha iyi hissettiklerini, çünkü onların yanında kendileri gibi davranabildiklerini, aynı yaşam deneyimini paylaştıkları için benzer şeylere gülüp, benzer şeylere kızdıklarını dile getirmişler. ⠀
Bu sonuçlar bize yakın ilişkilerin her koşulda ne kadar güçlü ve önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor.

Kaynak: Silverman, A.M., Molton, I.R., Smith, A.E., Jensen, M.P., & Cohen, G.L. (2017). Solace in solidarity: Disability friendship networks buffer well-being. Rehabilitation Psychology, 62, 525-533.