Cinsellik Romantik İlişkiler

Aseksüellik Nedir ve İlişkileri Nasıl Etkiliyor?

aseksuellik
Singer Sargent – Man Lying Between Red Robe

Bu yazımızda yaklaşık 10 yıl önceye kadar popüler kültürde, medyada hatta bilimsel çalışmalarda genellikle görmezden gelinen bir kavramdan, aseksüellikten bahsedeceğiz. Toplumun yaklaşık  %1 – %2’lik kısmı kendini aseksüel olarak tanımlıyor1. Aseksüellik kimseye karşı cinsel çekim duymamak anlamına geliyor2. Toplumdaki yanlış yargıların aksine aseksüel olmak anormal bir durum ya da bir tercih meselesi değil. Bu konuda yapılan bir araştırma aseksüelliğin psikolojik bir durumdan kaynaklı olan bir semptom olmadığını gösteriyor2. Aseksüellik cinsel uyanma kapasitesindeki bir aksaklıktan da kaynaklanmıyor. Kısacası aseksüellik cinsel bir fonksiyon bozukluğu ya da seçim olarak değil de heteroseksüellik, homoseksüellik, biseksüellik gibi bir cinsel yönelim olarak karşımıza çıkıyor3.

Bazı araştırmalarda aseksüel insanların anksiyete seviyeleri yüksek oranlarda çıkabiliyor. Bir araştırma bunun nedeninin psikolojik bir sorundan değil de aseksüellerin toplum tarafından maruz kaldığı ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklandığını gösteriyor4. Araştırmalar aseksüelliğin travma ile ilişkili olmadığını gösteriyor2. Bazı tanımlanan cinsel fonksiyon bozuklukları bireyin cinsel ilgisinin olmamasıyla bağlantılı olsa da bu cinsel fonksiyon bozuklukları ile aseksüellik arasındaki büyük bir fark var: Cinsel fonksiyon bozukluğu yaşayan insanlar cinsel ilgileri/istekleri olmamasından dolayı stres yaşıyorlar. Aseksüel bireyler ise böyle bir sorun yaşamıyorlar. Aseksüellikleri üzerinden endişe duymuyorlar. Bunu bir sorun olarak görüp profesyonel bir yardıma başvurma ihtiyacı duymuyorlar. Sadece başkaları tarafından yargılanmak ve ayrımcılığa uğramak zaman zaman bu konuda endişe duymalarına neden olabiliyor.

Aseksüel insanlar kimseye karşı cinsel çekim duymama konusunda ortaklaşsalar da kendi aralarında mastürbasyon yapma sıklığında ya da fantezi kurma konusunda ayrışıyorlar5.  Bazı aseksüeller cinsel dürtüye sahip olup başkalarına karşı cinsel istek duymuyor ve mastürbasyon yapabiliyorken bazıları cinsel dürtüye sahip olmuyor. Zaman zaman mastürbasyon yapan aseksüellerin mastürbasyon sırasındaki fantezilerinin bir kısmı insan dahi içermeyebiliyor. Bazıları ise mastürbasyonu cinsel haz duymak için değil de gerginliklerini atmak için kullanabiliyor. Hatta bazı aseksüeller bazı insanları çekici bulmalarına, hatta onlar üzerinden fanteziler kurmalarına rağmen cinsel bir birleşme isteği duymayabiliyorlar. Negatif sonuçlar doğurmadan, özgürce seks yapmayı tercih eden aseksüller de mevcut. Fakat seks sırf partnerin isteği üzerine ya da toplum baskısı yüzünden yapılırsa kişi için negatif sonuçlara neden olabiliyor.

Daha önceki yazılarımızda (Bir İlişkide Seks Neden Önemlidir?) cinselliğin ilişkilerdeki önemine değinmiştik.  Aseksüel insanlar için ise cinsel çekim duymuyorlar dedik. Peki bu durum ilişkilerini nasıl etkiliyor? Aseksüeller yine kendi içlerinde romantik ve aromantik aseksüeller olarak ayrılıyorlar. Romantik aseksüeller fiziksel yakınlık ve seksüel olmayan dokunuşlardan hoşlanabilirken, aromantik aseksüeller cinsellik içermeyen dokunuşları dahi tiksindirici buluyorlar. Görüldüğü üzere aseksüel olmak elbette aromantik olmak anlamına gelmiyor. Bazı insanlar hiç cinsel çekim duymazken romantik ilişkiler kurabiliyorlar. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda yetişkin bağlanmasının oluşmasında aseksüellerin öncelikli olarak dopaminerjik sistemlerinin yerine oksitonerjik ve opioderjik sistemlerinin aktif olabileceği ön görülüyor6.

2001’de David Jay tarafından oluşturulmuş, dünya çapında 120.000 üyesiyle online bir topluluk olan Asexuality Visibility and Education Network (AVEN) canlı tartışmalara ev sahipliği yaparken değerli eğitimsel araştırmalara da olanak sağlıyor3. Aseksüelliğe karşı olan ön yargılara ve ayrımcılığa baş kaldırıyor. Bilimsel çalışmaları ve doğru bilgiyi destekliyor. Bilimsel olmayan bu topluluk bilime ilham vermesiyle dikkat çekiyor.

Bu konuda yazmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Yazan: Ande Ömeroğlu

Düzenleyen: Gizem Sürenkök

Kaynaklar

[1] Bogaert, A. F. (2004). Asexuality: Prevalence and associated factors in a national probability sample. Journal of Sex Research, 41, 279.

[2] Brotto, L. A., & Yule, M. A. (2011). Physiological and subjective sexual arousal in self-identified asexual women. Archives of Sexual Behavior, 40, 699-712.

[3] Brotto, L. A., & Yule, M. (2017). Asexuality: Sexual orientation, paraphilia, sexual dysfunction, or none of the above?. Archives of Sexual Behavior, 46, 619-627.

[4] MacInnis, C. C., & Hodson, G. (2012). Intergroup bias toward “Group X”: Evidence of prejudice, dehumanization, avoidance, and discrimination against asexuals. Group Processes & Intergroup Relations, 15, 725-743.

[5] Yule,M. A.,Brotto, L. A., & Gorzalka, B.B. (2014a). Sexual fantasy and masturbation among asexual individuals. The Canadian Journal of Human Sexuality, 23, 89–95.

[6] Zayas, V., & Merrill, S., & Hazan, C., (2015). Fooled around and fell in love: The role of sex in adult romantic attachment formation In J. A. Simpson  & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and research: New directions and emerging themes. New York: Guilford Press.