Cinsellik Romantik İlişkiler

Birlikte Olmak İçin Çok mu Yaşlı?

askin yası kactir
“Lovers In The Garden” – Joseph Lorusso
(2017)

Biriyle birlikte olmak için ideal bir yaş aralığı var mıdır? Mutlu bir ilişki için partneriniz sizinle aynı yaşta mı olmalıdır yoksa sizden büyük veya küçük mü olmalıdır? Bu yazıda bu soruların cevaplarının tartışacağız.

Bazılarınız belki duymuştur, ilişkiye başlarken partner yaşıyla ilgili çok konuşulan bir kural vardır, duymayanlarınız için şimdi tekrarlayalım: Partnerin (genellikle erkek) yaşı, diğer partnerin (genellikle kadın) yaşının yarısından yedi fazla olmalıdır1. Bu kurala yarı artı yedi kuralı ya da minimum kuralı da denebiliyor2,3. Peki bu kural gerçekten aşılmaz bir gerçek mi ? Örneğin 32 yaşındaki bir erkek yaşının yarısı olan 16’ya yedi ekleyerek 23 yaşında biriyle mi ilişkiye başlamalıdır? 28 veya 21 yaşındaki bir kişiyle ilişkiye başlasa, 23 yaşındaki birey ile olduğu kadar mutlu olamayacak mıdır?

Yapılan araştırmalarda oldukça ilginç sonuçlar bulundu. İnsanlar, evlenmek için, ciddi bir ilişki için, aşık olmak için, takılmak için ve cinsel fantezilerini gerçekleştirmek için kendilerine sunulan 20, 30, 40, 50 ve 60 yaşlarındaki seçenekler arasından partner seçerken bunların her biri için farklı yaş farkları olmasını tercih ettiler. Heteroseksüel erkekler, evlenmek ve ciddi bir ilişki yaşamak için minimum kuralının dikte ettiği yaştan daha büyük partnerler seçti. Takılmak ve cinsel fantezilerini gerçekleştirmek için ise minimum kuralının söylediği yaştan daha küçük bir partner seçtiler4Kadınlar ise minimum kuralının oldukça dışında kaldılar. Yani kural 40 yaşında bir kadının 27 yaşında bir erkekle veya kadınla rahat bir ilişki kurabileceğini söylese de, 40 yaşındaki kadınlar 35 yaş ve üstü partnerlerle mutlu olduklarını belirtmekteydiler. Özetle araştırmalarda minimum kuralının heteroseksüel erkeklerde daha uygulanabilir olduğu, heteroseksüel ve homoseksüel kadınlar ile homoseksüel erkeklerde kuralın uygulanmadığı gözlemlenmiştir4.

Araştırmalar her ne kadar arada 5 yaş farkı olan çiftlerin daha az ayrılmaya meyilli olduğunu gösterse de diğer bir araştırmada kendinden genç bir partnerle birlikte olan kişinin başlangıçta daha yüksek memnuniyet seviyesine sahip olmasına rağmen, zaman geçtikçe bu memnuniyetinin seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir5. Aynı araştırma yaş farkıyla evliliğin sona ermesinin arasında bir korelasyon bulmamıştır5. Bununla birlikte kendilerinden daha yaşlı bir partnere sahip kadınların kendilerinden daha genç ya da kendileriyle aynı yaşta partnerlere sahip kadınlara kıyasla ilişkilerinden daha memnun oldukları ve ilişkilerine daha bağlı olduğu da bulunmuştur6. Özetle, yaş farkı ile ilişkinin kalitesi ve/veya sürdürülebilirliği arasındaki ilişki adına net bir ifade kullanmak çok zordur.

Kendilerinden 10 yaş ve daha fazlası birileriyle birlikte olan kişilerin sosyal çevrelerinden tepki gördükleri bilinmektedir7. Ancak her ne kadar genel olarak insanlar kendi ilişkilerinde yaşıtlarıyla birlikte olma eğilimde olsalar de kendileriyle aralarında 10-15 yaş fark olan insanlarla birlikte olmaya da açık olduklarını belirtmişlerdir8.

Batı toplumlarındaki istatistiklere baktığımızda, heteroseksüel çiftlerin %8’inin 10 ya da daha fazla yaş farkına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu oran gey çiftlerde %25 iken, lezbiyen çiftlerde %159. Özellikle lezbiyen ve gey çiftlerin ilişkilerine baktığımızda daha fazla yaş farkı olması, yaşıtın olan bir partnerle birlikte olmanın toplum tarafından dayatılan heteronormatif bir norm/trend olduğuna işaret edebilir. İlişkiye başlanırken öncelik verilmesi gereken faktör yaş farkından ziyade, benzerlik olmalıdır. Karakter benzerliği, ortak değerler, hayattaki amaç ve olgunluk daha önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır9.

Evrimsel perspektiften bakıldığında, kadınların kendilerinden daha yaşlı erkekleri seçmesinin sebebi; yaşça büyük erkeklerin daha prestijli ve kariyerinde daha ilerlemiş dolayısıyla da maddi manevi kaynaklarının fazla olması olabilir. Erkeklerin ise kendilerinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olmasının sebebi, yaşça küçük kadınların daha doğurgan olmasıdır. Ancak evrimsel perspektif günümüzde kadınların da iş dünyasına girmesi ve sosyal hayatta güç kazanmasıyla değişen durumları, genç erkek-yaşlı kadın gibi “alışılagelmiş olmayan” ilişkileri ya da eşcinsel çiftlerdeki yaş farkını açıklamada gitgide yetersiz kalmaktadır9.

İlişkiler her bakımdan komplekstir ve dolayısıyla belirli bir takım formüller her ilişki için işlememektedir.  İlişkide yaş farkı birtakım zorluklar yaratsa da, ilişkiden keyif alınıyorsa, doğru sınırlar içerisindeki bir yaş farkı ilişkiye engel oluşturmamalıdır.

Yazan: Berk Bilmez

Düzenleyen: Gizem Sürenkök

Kaynaklar

[1] Rodale, Inc. (April 2007). Best Life. Rodale, Inc. p. 21. ISSN 1548-212X.

[2] Hans Erikson (1964). The Rhythm of the Shoe. Jacaranda Press. p. 87.

[3] Belisa Vranich & Laura Grashow (2008). Dating the Older Man. Adams Media. p. 16.

[4] Buunk, B. P., Dijkstra, P., Kenrick, D. T., & Warntjes, A. (2001). Age preferences for mates as related to gender, own age, and involvement level. Evolution and Human Behavior, 22, 241-250.

[5] Birch, Jenna. “Is a Big Age Difference Problematic for a Relationship?” Psychology Today, Sussex Publishers, www.psychologytoday.com/intl/blog/navigating-the-love-gap/201802/is-big-age-difference-problematic-relationship.

[6] Lehmiller, J. J., & Christopher, R. A. (2008). Commitment in age-gap heterosexual romantic relationships: A test of evolutionary and socio-cultural predictions. Psychology of Women Quarterly, 32, 74-82.

[7] Lehmiller, J. J., & Agnew, C. R. (2006). Marginalized relationships: The impact of social disapproval on romantic relationship commitment. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 40-51.

[8] Kenrick, D. T., & Keefe, R. C. (1992). Age preferences in mates reflect sex differences in human reproductive strategies. Behavioral and Brain Sciences, 15, 75-91.

[9] Karantzas, Gery. “Mind the Gap – Does Age Difference in Relationships Matter?” The Conversation, The Conversation, 30 Sept. 2018, theconversation.com/mind-the-gap-does-age-difference-in-relationships-matter-94132.