Romantik İlişkiler

Karşılıksız Aşk – Bölüm I

karsiliksiz ask
Kissing Magritte – Joe Webb (2012)

Hayatınızın bir döneminde de olsa, içten içe çok beğendiğiniz, hayatınızda olmasını çok istediğiniz, beraber “harika” bir çift olacağınızı düşündüğünüz birisi hayallerinizi süslemiştir. Fakat zaman ilerledikçe ve bu ilişkinin olmayacağını fark ettiğinizde içinizi bir huzursuzluk, hatta acı kaplamıştır. Literatürde ve günlük hayatımızda karşımıza çıkan bu duruma Unrequited Love, Türkçe karşılığı olarak da “Karşılıksız Aşk” adını veriyoruz. Peki bu karşılıksız aşka düşmenin ve bu durumun içerisinden çıkamamanın altında yatan sebepler tam olarak neler?

Araştırmacılar, insanların %98’inin hayatlarının bir döneminde en az bir kez de olsa karşılıksız aşka tutulduklarını belirtiyorlar1. Peki bu neredeyse hepimizi etkileyen karşılıksız aşkın etkisinden neden kolayca çıkamıyor ve acı çekmeye devam ediyoruz? Yapılan bir araştırmaya göre, aşkımızın herhangi bir karşılığı olmadığı birine aşık oluşumuzun altında yatan 3 temel motivasyon var2: Karşımızdaki kişiyle kuracağımız ilişkinin bize çok değerli gelmesi, onunla bir ilişki kurmanın imkanlar dahilinde gözükmesi ve de birine aşık olmanın verdiği histen hoşlanıyor olmamız. Karşımızdaki kişiyi idealize ettiğimizde onu aynı zamanda çok daha çekici ve değerli görmeye de meyilli oluruz ve onu gözümüzde bu şekilde bir yere oturttuğumuzda ise içinde olduğumuz karşılıksız aşk döngüsünden çıkamayız; örneğin La La Land filminde Ryan Gosling ya da Emma Stone’u izleyip günlerce aklımızdan çıkaramamak gibi. Karşıdaki kişiyle romantik bir ilişki kurmanın mümkün gözükmesi de bizim bu döngü içerisinde kalmamıza neden olur, örneğin karşımızdaki kişi arkadaşımızsa ya da her gün gördüğümüz birisiyse “Neden birlikte olmayalım ki? Olmaması için hiçbir sebep yok.” gibi bir düşünce geliştiririz. Bazen de sadece aşık olma eylemini gerçekleştiriyor olmak bizi bu karşılıksız aşk döngüsünde kalmaya iter, aşık olma eyleminin kendisini severiz. Bu adeta güvenli bir bölgedeymişiz gibi hissettirir, bize acı verdiğini bilsek bile vazgeçmek istemeyiz.

Tüm bu sebeplerin yanı sıra, karşılıksız bir aşk içerisinde olmamızın nedeninin bağlanma stilimizle bir ilişkisi olabileceği de düşünülüyor2. (Bağlanma Stilleri) Yapılan bir araştırmada, katılımcılar karşılıksız bir şekilde birine aşık olan veya biri tarafından reddedilmiş olan bireyler arasından seçiliyor ve bu kişilere bağlanma stillerine yönelik sorular soruluyor. Sonuç olarak, bu kişilerin güvenli ve kaçınmacı bağlanma stilinden çok kaygılı bir bağlanma stiline sahip olduğu bulunuyor. Bu duruma getirilen açıklama ise, insanların genel olarak kendilerine tanıdık gelen durumlar üzerinden hareket ettiği ve romantik bir şekilde reddedilme duygusunun da kaygılı bağlanma stiline sahip olan insanlara çok tanıdık bir duygu olduğu yönünde. Fakat belirtmek gerekir ki bu araştırmadaki katılımcılar Kuzey Amerika’da yaşayan bireylerden seçilmiş ve aradaki neden sonuç ilişkisi henüz tam olarak kurulamamış durumda.

Karşılıksız bir aşkın içerisinde olma durumuna getirilen bir başka açıklama ise bu aşk türünün insanlar üzerinde tıpkı bir uyuşturucu gibi bağımlılık etkisi yaptığı yönünde. Ancak burada bahsedilen uyuşturucu, bir maddeden ziyade bizi reddeden/aşkımıza karşılık vermeyen kişi olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, romantik reddedilme deneyiminin bazı uyuşturucuların sinir sistemimizde yarattığı etkiye çok benzer etkiler yarattığını söylüyor3. Şöyle ki biri tarafından reddedildiğimizde veya o kişiyle aramızda bir şey olamayacağını fark ettiğimizde bir nevi “Her şey çok güzel olabilirdi ama hiçbir şey olmayacak.” düşüncesine bağımlı oluyoruz. Bu düşüncelere bir kez tutunduğumuzda ve üzerine bir de karşımızdaki kişi tarafından reddedildiğimizde bu düşüncelerin yoğunluğu artıyor ve bir obsesyon meydana geliyor.

Bu obsesyonla nasıl başa çıkacağımızı keşfetmek için bir sonraki yazımızı bekleyin. Keyifli okumalar!

Yazan: Begüm Yılmaz

Düzenleyen: Gizem Sürenkök

Kaynaklar

[1] Barth, F. D. (2015, February 7). 6 Ways to Get Past the Pain of Unrequited Love. Psychology Today. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-couch/201502/6-ways-get-past-the-pain-unrequited-love

[2] Aron, A., Aron, E. N., & Allen, J. (1998). Motivations for Unreciprocated Love. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(8), 787–796.

[3] Fisher, H. E., Brown, L. L., Aron, A., Strong, G., & Mashek, D. (2010). Reward, Addiction, and Emotion Regulation Systems Associated With Rejection in Love. Journal of Neurophysiology, 104(1), 51–60.