Cinsellik Romantik İlişkiler

Kırmızı Renginin Çekim Gücü

Goddess of love by Giovanni Segantini
Goddes of Love – Giovanni Segantini (1894)

Aşkın rengi nedir? Hepimizin aklından geçen cevap muhtemelen aynıdır: Kırmızı! Dünya üzerinde çok farklı zamanlarda ve kültürlerde kırmızı rengi statü ve güç simgesi olarak kullanıldı. Farklı zamanların ve coğrafyaların soyluları, kralları ve din adamları kırmızı giyme ayrıcalığına sahip oldular. Aşıklar birbirlerine kırmızı güller hediye ettiler, rujlar dudakları, allıklar yanakları kızıla boyadı, kırmızı şarap romantik gecelerin içkisi haline geldi. Peki tüm bunlar anlamsız birer alışkanlık mı? Yoksa kırmızı renk bizde gerçekten de çeşitli etkilere mi sebep oluyor?

2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre kırmızı, heteroseksüel erkeklerin kadınları daha çekici bulmasını sağlıyor1. Araştırma için yapılan deneyde, heteroseksüel erkeklere bazı kadın resimleri gösterildi ve bu kadınların çekiciliklerini değerlendirmeleri istendi. Her deneğe sadece bir kadının resmi gösterildi. Deney sonunda, aynı kadınların kırmızı giyindikleri resimlerinin erkekler tarafından daha çekici bulunduğu gözlendi. Hatta giysilerin değil, sadece resmin arka plan renginin kırmızı olması bile erkeklerin kadınları daha çekici bulmalarına sebep oldu. Aynı yöntemler kullanılarak bu sefer heteroseksüel kadınlara erkek resimleri gösterildi ve çok benzer bir sonuç alındı2. Kırmızı renk, heteroseksüel kadınların da erkekleri daha çekici görmesini sağlıyordu. Fakat heteroseksüel erkeklere diğer erkeklerin resimleri gösterildiğinde, kırmızı rengin bir etkisi olmadığı görüldü. Yani kırmızının etkili olabilmesi için deneğin karşıdaki kişiye cinsel açıdan az da olsa bir çekim duyması gerekiyordu.

2012 yılında yapılan bir başka araştırmada da kırmızının etkilerine dair benzer bulgulara ulaşıldı3. 272 restoran müşterisi üzerinde yapılan bu araştırmaya göre, kırmızı giyen garsonların aldıkları ortalama bahşiş miktarının beyaz giyen garsonların aldıklarından çok daha fazla olduğu görüldü. Almanya’da yapılan başka bir araştırma ise kırmızının etkilerine dair başka bir bulguya ulaşmamızı sağladı. Araştırma sırasında, değişen yaşlarda erkeklerden bazı kadınların çekiciliklerini puanlamaları istendi. Erkeklerin yaşı ne olursa olsun ulaşılan sonuç hemen hemen hep aynı oldu; heteroseksüel erkekler genç kadınları ileri yaşlı kadınlara, kırmızı giyinmiş genç kadınlarıysa beyaz giyinmiş genç kadınlara tercih etti. Ayrıca, ileri yaştaki kadınların kırmızı giyip giymemesi erkeklerin verdikleri puanlarda hiçbir değişikliğe yol açmadı4. Yani kırmızının etkisinin menopoz dönemini geride bırakmış kadınlar için geçerli olmadığı bulundu.

 Kadınlar üzerinde yapılan başka bir araştırmaysa çok ilginç bulgular ortaya koydu. Araştırma kapsamında 124 kadın katılımcıya internet üzerinden sadece iki soru soruldu5. İlk soru “Şu an giydiğiniz tişört hangi renk?” iken, ikinci soru “En son regl döneminizin başlangıcı üzerinden kaç gün geçti?” oldu. Araştırma sonucunda, pembe ve kırmızı tonlarında giyinen kadınların doğurgan dönemlerinde olma ihtimalinin diğer kadınlara göre çok daha yüksek olduğu bulundu. Başka bir deyişle, doğurgan dönemlerinde olan kadınlar pembe ve kırmızı tonlarındaki kıyafetleri diğer kadınlara göre daha fazla tercih ediyordu. Kadınların giysi seçimleri üzerine yapılan başka bir araştırmaya göre, tek gecelik ilişki odaklı online tanışma platformlarındaki kadınların kırmızı giyindikleri profil fotoğrafı sayısı, evlilik odaklı platformlardaki kadınların kırmızı giyindikleri profil fotoğrafı sayısından çok daha fazla6. Ayrıca, profillerindeki fotoğraflarda kırmızı giyinen kadınlar diğer renklerde giyinen kadınlara göre tek gecelik ilişkilere iki kat daha sıcak bakıyor.

Peki kırmızı rengin bu kadar etkili olmasının sebebi ne? İşte bu sorunun cevabı henüz tam olarak bilinmiyor. İnsanlığın yakın tarihine baktığımız zaman bu etkiyi koşullanmaya, geleneklere ya da alışkanlıklara bağlamak mümkün. Fakat bazı araştırmacılara göre bu etkinin evrimsel bazı sebepleri var. Birçok hayvan türünde kırmızı renk cinsel güç ve olgunluğu simgeliyor. Yakın akrabalarımız olan primatların birçoğu kırmızıyı doğurganlıklarını diğer grup üyelerine duyurmak için kullanıyor. Örneğin, doğurgan dönemlerindeki dişi babun ve şempanzelerin genital bölgeleri ve göğüsleri kızarıyor. İnsanlarda ise cinsel uyarılma, erojen bölgelerde ve yanaklarda kızarma gibi semptomlarla kendini gösterebiliyor. Ayrıca erkeklerdeki güçlü kan akışı ve yüksek testosteron oranları vücutta kızılımsı bir renge sebep olabiliyor7.

Sonuç olarak, kırmızı rengin insanlarda heyecan uyandırdığını ve çekiciliği arttırdığını söyleyebiliyoruz. Kim bilir, hoşlandığınız kişiyi etkilemek için ihtiyacınız olan bilgi belki de budur. Zaten hoşlandığınız kişinin çalıştığı kahveciye giderken kırmızı bir kazak giymenin ne gibi bir zararı olabilir ki?

 

Yazan: Alper Günay

Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök

 

Kaynaklar

[1] Elliot, A. J., & Niesta, D. (2008). Romantic red: Red enhances men’s attraction to women. Journal of personality and social psychology95(5), 1150.

[2] Niesta Kayser, D., Elliot, A. J., & Feltman, R. (2010). Red and romantic behavior in men viewing women. European Journal of Social Psychology40(6), 901-908.

[3] Beall, A. T., & Tracy, J. L. (2013). Women are more likely to wear red or pink at peak fertility. Psychological Science24(9), 1837-1841.

[4] Guéguen, N., & Jacob, C. (2014). Clothing color and tipping: Gentlemen patrons give more tips to waitresses with red clothes. Journal of Hospitality & Tourism Research38(2), 275-280.

[5] Schwarz, S., & Singer, M. (2013). Romantic red revisited: Red enhances men’s attraction to young, but not menopausal women. Journal of Experimental Social Psychology49(1), 161-164.

[6] Elliot, A. J., & Pazda, A. D. (2012). Dressed for sex: Red as a female sexual signal in humans. PLoS One7(4), e34607.

[7] Elliot, A. J., Niesta Kayser, D., Greitemeyer, T., Lichtenfeld, S., Gramzow, R. H., Maier, M. A., & Liu, H. (2010). Red, rank, and romance in women viewing men. Journal of Experimental Psychology: General139(3), 399.