Romantik İlişkiler

Aldatmalar Hep Aynı Mıdır?

Romantik ilişkiler diyince akla gelen ilk konulardan bir tanesi de aldatma. Aldatmayı nasıl tanımlayabiliriz peki? Genelde günlük konuşmalarda aldatma, ilişkideki bir kişinin diğer kişiyi yok sayarak üçüncü bir kişiyle cinsel birliktelik yaşaması olarak kullanılıyor. Ama gerçekten aldatma sadece bu mudur? Aldatma, daha bilimsel bir tanım olarak, temelinde sadakatsizliktir, fakat birçok farklı aktivite ve histen oluşabilir. Okumaya devam edin!
IMG_7694-23-09-18-06-59
Unknown Artist

Romantik ilişkiler deyince akla gelen ilk konulardan bir tanesi de aldatma.

Peki aldatmayı nasıl tanımlayabiliriz? Genelde günlük konuşmalarda aldatma, ilişkideki bir kişinin diğer kişiyi yok sayarak üçüncü bir kişiyle cinsel birliktelik yaşaması olarak kullanılıyor. Ama gerçekten aldatma sadece bu mudur? Aldatma, daha bilimsel bir tanım olarak, temelinde sadakatsizliktir, fakat birçok farklı aktivite ve histen oluşabilir.

Örneğin, biriyle sadece yazışmak, duygusal olarak üçüncü bir kişiye karşı partnerden daha yakın hissetmek, bir öpücük, bir dokunuş ve en bilineni cinsel ilişki. Hatta biriyle sarılmak, el ele tutuşmak, porno yayınları takip etmek bile eğer kişinin aklında farklı düşüncelerle yapılıyorsa aldatmaya girebilmektedir. Aldatma üzerine hazırladığımız yazı dizisinin ilk basamağını oluşturan bu yazıdaki amacımız aldatmayı tam olarak nasıl tanımlarız, çeşitleri nelerdir gibi konular hakkında bilgi vermek.

İnsanların %90’ı aldatmayı kötü bir davranış, %65’i ise affedilmeyecek bir davranış olarak görse de aldatan ve aldatılan sayısı da bir o kadar fazla1. Yakınlarda Amerika’da yapılan bir araştırmada erkeklerin %20’si, kadınların ise %13’ü partnerlerini aldattıklarını belirttiler2.Bu kadar sık rastlanan bir durum olan aldatmanın çeşitlerinden bahsederek başlayalım. Genel olarak bakıldığında üç çeşit aldatma vardır3: Anlaşmalı aldatma, duygusal aldatma ve durumsal aldatma.

  • Anlaşmalı aldatma durumlarında, partnerlerden biri ya da her ikisi de başka ilişkiler de yaşar ve bu üçüncü kişi(ya da kişiler) ilişkiyi tamamlayıcı bir rol oynarlar. Bu yüzden bu aldatma türü pek bilinmez çünkü partnerlerin bilgisi dahilindedir ve bu sebeple ilişkide sorun oluşturmamaktadır.
  • Duygusal aldatmada ise aldatmanın bir amacı vardır: daha iyi hissetmek. Bu tarz aldatmalarda ya ilişkinin kendisinde ya da aldatan partnerin hayatında birtakım sorunlar vardır ve aldatan kişi bu sorunların yarattığı negatif duygulardan bu şekilde kurtulmayı ummaktadır.
  • Durumsal aldatma ise en sık yaşanan ve belki de en yıkıcı aldatma türüdür çünkü ortada aldatmak için bir sebep yoktur. İlişki güzel gitmektedir, partnerler arasında her şey yolundadır. Her iki partner de başka birini aramıyordur. Bu aldatma türü fırsatçı aldatma türü diye de adlandırılır çünkü olay tamamen fırsat üzerine kuruludur. Yine de bu tür aldatmayı tetikleyen bazı durumlar vardır. Bunlar arasında yeni ortamlara girmek, partnerden ayrı seyahat etmek, alkol tüketmek vegenel olarak dürtüsel hareket etmek gelir. Bu faktörler birleştiğinde aldatma eyleminin gerçekleşmesi kolaylaşmaktadır. Örneğin, seyahat ile yeni bir ortama giren partnerin aldatması kolaylaşır, çünkü yeni bir ortamda ve partnerinden uzaktadır. Alkol kullanımı muhakeme yeteneğini azaltır ve dürtüsel hareketler ise seks yapma isteğini artırır. Bu genelde ilk yaşanılan aldatmadır ve bahane olarak genelde “şeytana uydum” gibi ifadeler kullanılır.

Aldatmanın nedenleri üzerine ise birçok teori var. Örneğin, sosyal normlar perspektifine göre eğer bir insanın çevresindeki insanlar aldatmaya karşı toleranslıysa ve/veya hali hazırda partnerlerini aldatıyorsa o kişinin kendisi de aldatmaya yatkın olacaktır4. Evrimsel perspektif ise cinsiyetçi bir bakış açısıyla erkeğin kadınlara göre aldatmaya daha meyilli olduğunu savunur5. Bu perspektife göre kolay bir şekilde sperm üreten erkeklerin soyunu devam ettirme isteğiyle birden fazla kadınla birlikte olmak istemesi şaşırtıcı değildir. Eminiz bunu daha önce bir yerlerden duymuşsunuzdur. Bu perspektifin pek de konuşulmayan başka bir önermesi ise kadınların aldatması ile ilgili. Evrimsel perspektife göre kadınlar da partnerlerini aldatır ve bu aldatma evrimsel olarak daha iyi erkeği aramaya/bulmaya programlandıkları için gerçekleşir. Son perspektifimiz olan yatırım perspektifinin bakış açısı ise oldukça basit: Kaybedecek ne kadar çok şeyin varsa, aldatmadan o kadar fazla uzaklaşırsın6. Tabi burada kaybedilecek şeylerin maddi değil, manevi olduğunu belirtmekte fayda var.

Aldatma ne olursa olsun yıkıcı bir eylem ve özellikle aldatılan partner için yıkıcı bir süreç. Bu yazının amacı, aldatmaya dair genel bir bilgi vermekti. Aldatmanın neden gerçekleştiği, aldatan kişinin amacı ve aldatılanın yaşadığı süreç, önlenebilirliği gibi konuları daha sonraki yazılarımızda bulabilirsiniz.

Takipte kalın!

Yazan: Berk Bilmez

Düzenleyen: Gizem Sürenkök

Kaynaklar

[1] Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current

Opinion in Psychology, 13, 70-74.

[2] General Social Survey 2010-2016

[3] Pittman, F. (1989). Private lies: Infidelity and the betrayal of intimacy. New York, NY:

W.W. Norton & Company.

[4] Buunk, B., & Bakker, A. (1995). Extradyadic sex: The role of descriptive and injunctive norms. Journal of Sex Research, 32, 313–318.

[5] Buss, D. (1998). Evolutionary psychology. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

[6] Rusbult, C.E., Drigotas, S.M., & Verette, J. (1994). The investment model: An

interdependence analysis of commitment processes and relationship maintenance

phenomena. In D. Canary & L. Stafford (Eds.), Communication and relational maintenance(pp. 115–139). San Diego: Academic Press.

Reklamlar